• Skärholmsdalen ska området längs Skärholmsvägen och runt foten av Skärholmsberget heta.
Stockholms Fria

Skärholmen ska förnyas ”socialt”

6 000 bostäder, fler förskolor och affärer samt ökad trygghet, utlovar majoriteten i Stockholm.

Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng ska växa med 6 000 nya bostäder och fler skolor, förskolor och affärer. För första gången ställer Stockholms stad dessutom krav på att byggandet ska stärka områdenas sociala hållbarhet.

– Fokus Skärholmen är vårt profilprojekt när det gäller social hållbarhet, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnads- och kulturborgarråd.

För att få bygga på marken som kommunen till ett fast pris anvisar måste byggaktörerna vara bäst i fråga om social hållbarhet, något som ska bedömas efter de lokala behov som finns. Det kan handla om att bygga billigare, eftersom medelinkomsten i områdena är lägre än i resten av Stockholm. Det kan också vara att bygga större lägenheter och att bidra till flickors och kvinnors tillgång till de offentliga rummen.

Förra året samlade kommunen in synpunkter om hur olika platser i Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng upplevs. Då beskrevs alla fyra centrum som otrygga, på grund av killgäng och missbrukare som vistas där. Lösningen är till viss del polisens uppgift snarare än en fråga om stadsbyggnad, enligt Roger Mogert:

– Men det kan även handla om centrumägares närvaro och att befolka torg så att de upplevs som tryggare. Det handlar också om att öka kundunderlagen för att möjliggöra centrum med bra kommersiellt utbud.

Att de olika stadsdelarna byggs samman skapar också mer trygghet, tror Mogert.

– Exempel på detta är projekten i Skärholmsdalen och Vårbergsvägen, platser som invånarna tidigare pekat ut som otrygga. Byggnation kommer att innebära mer liv och rörelse.

Även sysselsättningen bland unga är tänkt att öka genom de nya byggnadsprojekten.

– Det blir fler människor och fler lokaler, vilket ger bättre förutsättningar för det lokala näringslivet. Men byggandet i sig medför också ett behov av arbetskraft, som till viss del kan tas lokalt, säger Roger Mogert.

Byggstart för bostäderna är planerad till 2019–2020 och de ska stå klara 2030. Hur fördelningen mellan bostadsrätter respektive hyresrätter ser ut är inte klart, men enligt stadens mål ska det vara en jämn fördelning.

– I och med att vi ännu inte har markanvisat allt till byggaktörer så vet vi i dagsläget inte hur den slutliga fördelningen kommer att bli. Just nu är det övervikt mot hyresrätter i det som markanvisats och vi kommer därför att jobba för att få in mer bostadsrätter i kommande markanvisningar, säger Louise Bill, projektledare på Exploateringskontoret.

De här områdena har varit eftersatta länge och ni har haft makten i Stockholm sedan 2014 – varför tar det så lång tid?

– Fokus Skärholmen påbörjades redan 2015, och de första detaljplanerna beräknas till 2018. Det är anmärkningsvärt snabbt och går att jämföra med andra projekt, till exempel i Farsta där tidsperioden mellan idé och antagen detaljplan varit drygt sju år, säger Roger Mogert.

Stadens satsningar på området kommer dessutom att märkas av tidigare, påpekar han.

– I helgen invigde vi en kommunal biograf i Skärholmen. När det kommer till idrott storsatsas det på Vårberg som ett idrottsnav med en ny idrottshall, en ny teknikhall för fotboll, två nya konstgräsplaner och en rundbana för skolfriidrott, motionsslinga och spontanidrott. Det ska vara klart 2021 men färdigställs i olika etapper.

Fakta: 

Fokus Skärholmen – tre större områden ska bebyggas

”Mälaräng”: Planerad sammanlänkning av Mälarhöjden och Bredäng. 1 100 bostäder, bland annat ungdomsbostäder, med lokaler för centrumverksamhet i gatuplan, ny F-9-skola, ny förskola.

”Skärholmsdalen”: Ny bebyggelse längs Skärholmsvägen och runt foten av Skärholmsberget. Bostäder, vårdboende, två förskolor, ny lokalgata som förbinder Skärholmsvägen med Ekholmsvägen.

Vårbergsvägen: Ska bli mer ”stadsmässig” med bostäder, offentliga lokaler och offentliga rum. Vårbergs IP får multisporthall och nya konstgräsplaner.

Totalt planeras drygt 6 000 bostäder (bostadsrätter och hyresrätter). För att prioritera dem som redan bor i områdena ska de erbjudas nybyggda bostäder innan det traditionella kösystemet respektive försäljningsstrategier tillämpas.

Detta gäller alla bostäder förutom 50 procent av de nybyggda hyresrätterna som ska förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling. Hur åtgärden ska genomföras får byggaktörer beskriva i sin ansökan.

Sista ansökningsdag för byggaktörer är 28 september 2017.

Källa: ”Jämförelseförfarande inför direktanvisning Fokus Skärholmen september–november 2017”, Stockholms stad

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu