• Den 9 september är det exakt ett år kvar till kommunvalet 2018. De tillgängliga opinionsmätningarna tyder på att rödgröna kommer fortsätta styra även nästa mandatperiod.
  • – De som är missnöjda med infrastrukturfrågor är mer benägna än andra att uttrycka sina åsikter, enligt Maria Solevid, undersökningsledare vid SOM-institutet.
Göteborgs Fria

Ett år till valet: Här är populäraste partierna

Med ett år kvar till valet 2018 ser rödgröna blocket ut att ha en stark ledning i Göteborg. Men stort missnöje kring exempelvis Västlänken och ett allmänt politikerförakt gör att valresultatet är extra svårt att förutsäga.

Den 9 september är det exakt ett år kvar till valet. Hur skulle resultatet i kommunvalet bli om det var val i dag? Det finns två undersökningar som ställt frågor om vilka partier göteborgarna ser som "bästa parti". I Statistiska centralbyråns, SCB:s, urvalsundersökning från i maj i år landar rödgröna blocket i Göteborg på 47,4 procent, jämfört med alliansens 38,3. Även SOM-institutets undersökning från i höstas pekar på liknande siffror: rödgröna blocket når totalt 46,2 procent och alliansen 36,7 procent. MP backar i båda opinionsundersökningarna medan S och V går framåt. Båda undersökningarna är för små för att dra säkra slutsatser ifrån, och de pekar också i vissa fall åt olika håll, men fingervisningen är att förändringarna inte så stora sedan valet 2014.

Maria Solevid, universitetslektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och en av dem som gör SOM-undersökningen i Göteborg, säger att valresultatet är extra svårt att sia om i Göteborg.

– Det är svårt att sia om val i allmänhet, men i synnerhet lokala val. Vi har få opinionsundersökningar att titta på och det finns frågor i Göteborg som det är ett stort missnöje kring som troligen kommer att påverka valet på ett eller annat sätt.

Hon nämner infrastrukturfrågor som blivit en viktig fråga i Göteborg.

– Det organiseras mycket kring frågan om Västlänken och de som är missnöjda med infrastrukturfrågor är mer benägna än andra att uttrycka sina åsikter. Det återstår att se vilken påverkan det får på valet.

Förtroendet för politiker är relativt låg i hela riket, så också i Göteborg, och det är en större andel personer som ger en negativ än en positiv bedömning när det gäller förtroende för politiker, visar SOM-undersökningen.

– Missnöjet spelar roll och kommer säkert att påverka valutgången. Vi behöver arbeta mer med demokratifrågor och politiker borde vara ute betydligt mer bland väljare, säger Stina Svensson, gruppledare i kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ.

En av de viktigaste valfrågorna enligt Stina Svensson är den öppna nazismen i samhället.

– Det som händer världen över är något som påverkar även i Göteborg. Då tänker jag på den alltmer öppna nazismen i samhället. Nordiska motståndsrörelsen blir fler och blir mer synliga. Det gör direkt att SD blir mer milda. ”Det är nog inte så farligt ändå det de gör, kan folk tänka”. Den utvecklingen är jag väldigt orolig gör, säger hon.

Enligt SOM-undersökningen är den viktigaste samhällsfrågan för göteborgare integration/immigration, vilket 32 procent av de svarande sätter främst. Men här skiljer sig göteborgaren från riket där så många som 45 procent sätter den frågan främst. På andra plats i Göteborg kommer lag och ordning, tätt följt av infrastruktur, skola/utbildning och sjukvård. Miljö, äldrefrågor och arbetsmarknad hamnar längre ner på väljarnas prioriteringslista.

– Till viss del handlar det om att Göteborg är en storstad och då är lag och ordning viktigt, poliser, stöd till utsatta områden. Sedan är det också andra frågor som kan segla upp och påverka valutgången, vårdfrågan är en sådan, säger Maria Solevid.

Moderaterna i Göteborg beställde en egen opinionsmätning i juni i år där man frågade 800 personer vilket parti de skulle rösta på om det var val i dag. Socialdemokraterna ökade med nästan 5 procentenheter i den undersökningen och Moderaterna själva backade något.

– Vi har problem nationellt, men vi ville visa att det spelar roll vad vi gör lokalt och att vi är duktiga och relativt stabila på lokal och regional nivå, säger Gustaf Josefson, chefombudsman för Moderaterna i Göteborg.

Fakta: 

Göteborgarnas partisympatier

Vänsterpartiet 10,8/14,9 (9,4)

Socialdemokraterna 24,1/25,7 (22,4)

Miljöpartiet 7,2/6,8 (10,7)

Feministiskt initiativ 4,1/- (4)

Centerpartiet 2,7/6,4 (2,6)

Liberalerna 8,1/5,1 (8,1)

Kristdemokraterna 2,9/5,2 (4)

Moderaterna 23/21,6 (22,3)

Sverigedemokraterna 6,6/9,8 (7)

Vägvalet 5,5/- (4,9)

Källa: Siffra 1: SOM-undersökningen 2016, Siffra 2: SCB maj 2017, siffran inom parentes: valresultatet i kommunvalet 2014.

Viktigaste samhällsfrågorna i Göteborg

Siffran för riket inom parentes, i procent.

Integration/immigration 32 (45)

Lag och ordning 25 (12)

Infrastruktur 22 (2)

Skola/utbildning 22 (34)

Sjukvård 20 (29)

Bostäder/byggnationsfrågor 18 (6)

Sociala frågor/problem 18 (12)

Miljö/energi 6 (9)

Äldrefrågor 6 (14)

Arbetsmarknad 5 (13)

Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 2016

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

Göteborgs Fria

Konferensföretag nekar fascister

Fascistiska Europa Terra nostra håller konferens i Göteborg på lördag. Fyra av fem konferensföretag skulle neka dem att hyra lokaler.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu