• FInska flaggan i mitten utanför årets bokmässa, som hade tema Finland. Att Finland har självständighetsdag den 6 december har firats hela året.
  • Det behövs en tvåspråkig skola, anser Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd.
Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

– Det finns fortfarande mycket att göra, säger Satu Rekola, som är ledamot i Göteborgs stads sverigefinska råd och som bevakar sverigefinnarnas intressen i Göteborg.

Hon och många andra är med och uppmärksammar självständighetsdagen på olika sätt under hela året.

– Det är ett bra tillfälle att uppmärksamma sverigefinnarnas situation i Sverige och sätta extra fokus på de olika frågor vi arbetar med i rådet, säger hon.

Göteborg blev finskt förvaltningsområde i februari 2011. Detta innebär bland annat att

sverigefinnar i Göteborg ska kunna använda finska i kontakten med myndigheter och domstolar. Rätten är begränsad till ärenden som rör myndighetsutövning. Medborgaren ska då kunna få muntliga svar på finska. Även svensk-finsk förskola och äldreomsorg ska erbjudas. Däremot finns det inte en lagstadgad rätt att kunna få tvåspråkig undervisning i grundskolan eller gymnasiet. Det är en stor brist, enligt Satu Rekola, som hon hoppas ska förändras.

– Frågan om en fungerande tvåspråkig skolundervisning är en av våra prioriterade frågor i rådet, säger hon.

Fram till 1990-talet fanns det många kommuner runt om i landet som erbjöd tvåspråkig skolundervisning. Men i början av 1990-talet förändrades situationen och i dag erbjuds tvåspråkig skolundervisning endast i ett fåtal kommuner. I Göteborg har det tidigare funnits en finskspråkig skola men den lades ned och inom den kommunala verksamheten finns inget motsvarande alternativ.

Sverigefinnar är den största nationella minoriteten i Sverige. Närvaron av finsktalande personer går tillbaka åtminstone till medeltiden och sedan dess har sverigefinnar invandrat till Sverige och Göteborg i olika omgångar. Antalsmässigt kom det flest människor under 50-, 60- och 70-talen som arbetskraftsinvandrare då det fanns mycket jobb inom industrin och goda möjligheter att få bostad. Det är den långa historiska närvaron av sverigefinnar som gjort att gruppen räknas som en nationell minoritet och som därmed har särskilda rättigheter.

Göteborgs stad räknar med att det finns omkring 30 000 personer med sverigefinsk bakgrund i Göteborg. Första generationens sverigefinnar talar finska medan språket till viss del har gått förlorat i senare generationer bland sverigefinnarna i Göteborg.

”Detta har sin grund bland annat i myndigheternas agerande ända inpå början av 1980-talet då de sverigefinska föräldrarna kunde få råd att inte prata finska med sina barn i syfte att undvika halvspråkighet”, skriver Göteborgs stad i handlingsplan för finskt förvaltningsområde.

En annan viktig fråga som Satu Rekola vill lyfta är att det behövs fler platser på både förskola och äldreboende för den stora finsktalande grupp som finns i Göteborg.

– Det finns flera tusen finsktalande äldre i Göteborg och med det ökar behovet av fler platser på äldreboenden. Men jag tycker att i vi går i rätt riktning, vi får gehör för våra synpunkter i rådet, säger hon.

Angående förskola så är det två avdelningar på en förskola i Lövgärdet som är sverige-finsk förskola, men snart kommer det att öppna en till förskola på Hisingen med samma profil. Enligt en kartläggning som Göteborgs stad har gjort finns det ett ökande intresse för sverigefinsk förskola bland den yngre generationen sverigefinnar i Göteborg.

Fakta: 

Finskt förvaltningsområde

Göteborg är sedan 1 februari 2011 del av det finska förvaltningsområdet. Det medför rättigheter för den sverigefinska befolkningen som är bosatt i Göteborg enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Det här är dina rättigheter

Grundskydd – gäller alla nationella minoriteter i landet:

  • Göteborgs Stad ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken och kulturerna. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av modersmål ska främjas särskilt.
  • Göteborgs Stad ska ge de nationella minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.
  • Göteborgs Stad ska informera de nationella minoriteterna om dessa rättigheter.

Förstärkt skydd ­– gäller för finska språket i Göteborg:

  • Du har rätt att få helt eller delvis finsk förskoleverksamhet.
  • Du har rätt att få helt eller delvis finsk äldreomsorg.
  • Du har rätt att använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen.

Källa: Göteborgs stad

Finlands självständighet

  • Finlands självständighet uppmärksammas den 6 december till minne av Finlands frigörelse från Ryssland, som skedde i samband med ryska revolutionen.
  • Firandet har pågått hela 2017 på temat Tillsammans och i Göteborg har det hållits en rad aktiviteter på temat under året. Bland annat hade Bokmässan tema Finland.
  • Hitta Finlands-aktiviter i GFT:s kalendarium denna veckan under rubriken ”Finland 100 år”.
ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Glöm inte den finska erfarenheten

Sverigefinnarna har en viktig roll att spela i den antirasistiska kampen, skriver Victoria Rixer, programledare för Finnjävlarpodden.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu