• Enligt en ny undersökning av Greenpeace hade 30 av 40 undersökta elektronikprodukter skärmar som var designade för att det skulle vara svårt eller kostsamt att reparera dem.
  • En gruva i Baotou i norra Kina för sällsynta jordartsmetaller, som till stor del används i ny teknik som exempelvis smartphones.
Fria Tidningen

Mobiljättar motarbetar krav på hållbarhet

Även om konsumenterna i allt större utsträckning efterfrågar hållbarhet och ett miljötänk i produktionen går det långsamt för mobilsektorn att ställa om. En förklaring är att de stora mobiljättarna tillsammans motarbetar tuffare krav.

Hållbarhet och miljötänk har blivit en viktig försäljningsstrategi på marknaden. Allt fler konsumenter ställer krav på att produkter ska tillverkas med hänsyn till miljö och klimat. Men i mobilsektorn går det långsamt och i många fall åt motsatt håll. Mobiltillverkare som tidigare erbjudit telefoner som är enkla att reparera har på senare år limmat fast batterier i produkterna.

– Det är svårt att hitta en efterfrågan från konsumenterna men det är även så att branschen är hårt prispressad och kedjorna av material som används vid tillverkningen är oerhört komplexa och svåra att kontrollera, säger Joel Oscarsson som är konsumentjournalist och chefredaktör för webbtidningen surfa.se som bland annat ger ut en smartphoneguide.

På senare år har det funnits en diskussion om att reglera mobilmarknaden hårdare genom att ställa krav på hållbar design. Tidigare i år röstade EU-parlamentet igenom ett krav på att det ska införas särskilda minimikriterier som ska förlänga livstiden för elektronikprodukter. Det handlar bland annat om att ställa krav på att produkterna ska vara enkla att reparera, att konsumenterna ska kunna få hjälp av oberoende reparatörer och att viktiga komponenter som skärmar och batterier enkelt ska kunna separeras från produkten för att kunna bytas ut och återvinnas. Även i USA finns en rörelse som försöker driva igenom hårdare regleringar. Problemet är att det här motarbetas av de stora mobiltillverkarna.

I en nysläppt rapport från föreningen The Repair Association kritiseras företag som Apple och Sony för att vattna ur nya gröna teknikstandarder för mobiltelefoner som förhandlas fram. Bakgrunden är att de har så stort inflytande i de förhandlingsgrupper som arbetar fram de nya riktlinjerna, så de kan rösta emot förslag som inte gynnar deras verksamhet.

– Miljövänliga standarder i USA spelar en viktig roll. De har ansvaret för att forma elektronikindustrin så att de som tillverkar produkterna tar ansvar för att tillverka mer hållbara produkter. Som konsumenter borde vi kunna lita på att de tillverkar de mest hållbara produkterna. Istället har företrädare för mobil- och it-industrin arbetat fram standarder som bara gynnar deras egna intressen, och som har blivit till ett verktyg endast för att öka deras försäljning på bekostnad av miljön, kommenterar The Repair Associations verksamhetschef Gay Gordon-Byrne.

I en annan ny rapport från Greenpeace och Ifixit – som är ett globalt community med personer som hjälper varandra att reparera tekniska produkter – listas de smartphones, it-plattor och laptops som är enklast att reparera. Endast hos 3 av 17 produkttillverkare går det enkelt att få tillgång till reparationsmanualer och reservdelar. 30 av 40 undersökta produkter hade också skärmar som var designade för att det skulle vara svårt eller kostsamt att reparera dem.

”I dag begränsar produkttillverkarna möjligheten att återanvända produkter, till exempel genom att begränsa tillgången till reservdelar och manualer och att använda sig av digitala lås. Det här hindrar dem som vill att produkterna ska komma till användning att returnera dem till marknaden för att de ska kunna repareras eller återanvändas”, skriver Greenpeace om rapporten.

Om själva designen och produktionen av produkterna inte är inriktad på hållbarhet är det svårt att i efterhand rätta till eftersom återanvändning och återvinning är beroende av att alla delar är lätta att seprarera från varandra. Men det finns ändå saker som vi skulle kunna göra bättre i Sverige, menar vissa.

Förra året släppte Swedwatch och FairAction en rapport om mobiltelefoners kretslopp. Rapporten visade att Sveriges fyra största operatörer (Telia, Tele2, Telenor och Tre) är dåliga på att informera konsumenterna om att de kan byta in en äldre mobiltelefon mot en ny under abonnemangstiden. Telefonerna återställs och reparerars för att säljas vidare till svenska försäkringsbolag eller på andrahandsmarknaden utomlands. Går de inte att reparera återvinns de. Men varje år hamnar ändå 1,2 kg elektronik per person i hushållssoporna i Sverige.

På politisk nivå har svenska regeringen föreslagit sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer för att öka återanvändningen. Men det är svårt att göra så mycket mer om inte de stora mobiltillverkarna själva skapar produkter som går att återanvända och återvinna, säger Joel Oscarsson:

– Ett av de största problemen är att det inte finns tillgång till manualer och reservdelar. Den stora frågan nu handlar om att få till regleringar kring detta i USA och på EU-nivå, men den stora lobbyverksamheten från de stora mobiltillverkarna gör att det blir svårt. Går lagarna väl igenom är det sannolikt att vi kommer se förändringar eftersom det blir svårare för företagen att strunta i lagen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Drömmen om en hållbar telefon blev verklighet

För snart fem år sedan lanserades den första telefonen som hade fokus på både miljö, rättvisa och hållbarhet. Men vissa kunder ifrågasätter att Fairphone inte kunnat göra verklighet av alla sina löften.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu