• I år har deltagarna på allmän kurs läst fem tematiska block: Hållbart lärande, Behov och begär, Människan i samhället: makt och motstånd, Absolut sant?? och Livskvalitet, berättar läraren Florencia Fernández. Till höger rektor Hugo Malm.
  • Skolan styrs enligt sociokrati, en filosofi för att skapa ansvarsfulla system som bygger på organisering i cirklar samt att val och beslut sker genom samtycke.
Landets Fria

Omställningsskola gör succé

Holma folkhögskola i Lund är unik i att alla kurser har omställningsprofil. Efter första året är både personal och deltagare nöjda – och många studenter har kommit i kontakt med omställning för första gången.

Det är tyst och stilla i Holma folkhögskolas lokaler hos Studiefrämjandet i Lund nu när första läsåret är slut. Men överallt syns tecken på den omställningsprofil som präglar skolan. En bok om vilda växter, medlemstidningar från en hållbar bank och flygblad om Lunds nya skogsträdgård.

– Vi skiljer oss mycket från andra folkhögskolor. Många har kurser om odling och omställning, men ingen har omställning som sin profil som genomsyrar alla kurser, säger skolans rektor Hugo Malm.

Han är nöjd med första läsåret. För ett och ett halvt år sedan fanns bara klartecken för skolan att starta. Inga lokaler, nästan inga lärare samt kurser som aldrig hade hållits tidigare.

– Wow, har vi verkligen gjort det här, tänker jag. Det har blivit så bra, på sätt och vis bättre än jag hoppades, med tanke på förutsättningarna. I utvärderingarna är de flesta väldigt nöjda.

– För mig är det kanske särskilt kul med kursen i resilient entreprenörskap som var en idé jag hade för några år sedan. Nu har vi en klass som gått den, som är nöjd och har lärt sig en massa. Det är häftigt att ha åstadkommit det.

Men Hugo Malm sticker inte under stol med att det dykt upp utmaningar. Exempelvis har hälften av styrelsen, eller toppkretsen som den kallas här, lämnat sina uppdrag eftersom det blivit mycket mer jobb än väntat.

– Vi trodde att vi hade gjort förjobbet när vi startade skolan men det var bara halva arbetet. Det har varit lärorikt och roligt men också slitigt och mycket tuffare än jag trodde. Så fort vi har fått näsan över vattnet har det kommit tio nya grejer eller regler att förhålla sig till.

Mycket har varit nytt, exempelvis Sveriges första allmänna kurs med just omställning som profil, även om andra folkhögskolor har allmän kurs med inriktningar som resiliens samt hållbar livsstil.

– Det är roligt med allmän kurs eftersom vi fått med folk som inte känner till frågorna eller som inte är så intresserade. Alla har inte blivit ”frälsta”, men många blir intresserade av odling och miljö. Det känns jättekul, säger Hugo Malm.

Att allmän kurs har omställningsprofil innebär två saker, berättar en av kursens lärare Florencia Fernández. Dels formar omställningstankar alla ämnen, från naturkunskap till engelska.

– I samhällskunskapen har vi tänkt mycket på vad som är en rättighet och ett värdigt liv, hur maktrelationer ser ut, hur resurser fördelas orättvist i samhället, varför det finns en skillnad mellan människa och djur eller människa och natur och hur det gör att vi kopplas bort från vad vi gör mot naturen.

Och dels ägnar deltagarna fyra–fem timmar i veckan åt praktiskt omställningsarbete som att odla, snickra eller reparera sin dator. Även det arbetet sätts in i ett större sammanhang med frågor som varför en odlar och hur det påverkar en själv och samhället.

Mycket av inspirationen tas från sociala rörelser. Deltagarna har pratat om allt från ägodelning till Black lives matter. Skolans profil må utgå ifrån miljö, odling och resiliens men här betonas även de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbarhet.

– Odling är viktigt men det är också resursfördelning och asylfrågor, hur vi ställer om samhället ur ett större perspektiv. Att delta i en demonstration är ett sätt att delta i praktisk omställning, säger Florencia Fernández.

I kursen ingår att diskutera vad omställning egentligen är. Omställningsnätverkets historia tas upp och sätts i relation till andra rörelser.

– Det är viktigt att lyfta fram att människor har kämpat för rättvisa, matsuveränitet och miljöfrågor i minst hundra år. Vi tolkar omställning på olika sätt. Det är viktigt att ta vara på det deltagarna säger och bygga en gemensam förståelse utan att sitta fast i vissa tolkningar.

Florencia Fernández tycker att just allmän kurs är extra intressant ur ett omställningsperspektiv.

– Den kan präglas mycket av drömmar om ett annat samhälle. Det finns stor potential att ifrågasätta traditionella utbildningsstrukturer som skapar hierarkier. Vi vill testa nya metoder att ta sig an kunskap.

En faktor i detta är att allmän kurs når andra deltagare än de rena odlings- och omställningskurserna.

– Det finns en stor segregation mellan profilkurserna och allmän kurs. På allmän kurs har deltagarna extremt mycket kunskap om livet men kanske inte i relation till våra profilfrågor. Det är en utmaning vi har, att se värdet i alla kunskaper vi har med oss för att kunna skapa en annan värld med rättvisa för alla.

Kursens främsta mål är att deltagarna ska klara sina behörigheter samtidigt som de får möjlighet att ifrågasätta dagens samhälle.

– Många av de deltagare som inte tänkt på omställning tidigare har förstått att det är viktigt och spännande. Jag tror inte att majoriteten av deltagarna blir omställare, men för många har det blivit en bekräftelse på saker som de tänkt och känt och för andra har det öppnat ögonen, säger Florencia Fernández.

Fakta: 

Allmän kurs är ett alternativ till gymnasieskola och komvux för den som inte har gått klart grundskolan eller gymnasiet.

Artikeln inför starten av Holma folkhögskola finns på www.landetsfria.se/a/120669.

Skolans kurser

Startar i höst:

Allmän kurs med omställningsprofil, heltid (platser kvar)

Resilient entreprenörskap, heltid (platser kvar)

Startar i vår:

Odla för självförsörjning, deltid/distans

Permakultur, deltid/distans

Skogsträdgård introduktion, deltid/distans

Skogsträdgård: odling och ekologi, deltid/distans

Stadsodling, deltid/distans

Läs mer på www.holmafolkhogskola.se.

Skolans medlemsorganisationer

Framtiden i våra händer

Biodynamiska föreningen

Förbundet organisk-biologisk odling – Fobo

Skånes kärngårdsförening 

Föreningen Permakultur i Sverige 

Skogsträdgårdens vänner 

Sambruket i Sösdalabygden 

Omställningsnätverket

Liknande allmänna kurser

Allmän kurs Ekobruk & återbruk, Storumans folkhögskola

Allmän kurs Ett samhälle i omvandling, Tollare folkhögskola

Allmän kurs Hållbar livsstil, Åredalens folkhögskola

Allmän kurs Resiliens, Runö folkhögskola

Läs mer på www.folkhogskola.nu.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Börja året med en kurs

Vill du bli självhushållare, starta odlingsföretag eller bygga tiny houses? Vi tipsar om vårens folkhögskolekurser.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu