• Personalen på socialtjänsten i Järfälla jobbar i dag i snitt 37 timmar i veckan. Under projektet ska de utföra motsvarande arbete på 30 timmar.
Stockholms Fria

Sex timmars arbetsdag på prov i Järfälla

"Tanken är att man blir effektivare när man har mer fritid", säger äldreenhetschef Jenny Wilhelmsson.

Den 1 oktober ska en grupp på drygt 50 anställda inom socialtjänsten i Järfälla testa förkortad arbetstid under åtta månader. Initiativet kommer från personalen.

– Det är en spännande möjlighet. Kanske kan jag nu hinna med den där extra träningen och komma mer utvilad till jobbet vintertid, säger boendesamordnaren Tarja Leppämäki som är en av dem som har engagerat sig för få att testa sex timmars arbetsdag.

Inspirationen kommer från socialförvaltningen i Östersund, där 18 anställda förkortade arbetstiden under sex månader i fjol. Personalen som deltog uppgav att de under projektet kände mindre negativ stress i arbetet och lättare kunde koppla av under ledigheten.

– Tanken är att man blir effektivare när man har mer fritid. Det kan också påverka sjukskrivningar, den egna hälsan och hur kul det är att vara på jobbet, säger Jenny Wilhelmsson, chef för äldreenheten och enheten för funktionsnedsättning i Järfälla kommun.

Personalen jobbar i dag i snitt 37 timmar i veckan och ska under försöksperioden utföra motsvarande arbete på 30 timmar.

– Nyckeln är att inte ta in extra resurser, utan att se över arbetet. Gör vi så här för att det är bra eller för att vi alltid har gjort det? Vi vill hitta nya arbetssätt, se om man kan effektivisera, säger Jenny Wilhelmsson.

Hur ska effektiviseringen gå till?

– Det har jag inget svar på i dag. Nu pågår planeringen. Vi ska hitta smarta saker att förändra, till exempel mötestider.

Socialtjänsten generellt har en redan hög arbetsbelastning. Enligt en Novus-undersökning från 2016 hinner åtta av tio socialsekreterare inte med sina arbetsuppgifter. Men på de två enheter i Järfälla som ska införa förkortad arbetstid arbetar inga socialsekreterare, utan biståndshandläggare, administratörer, platssamordnare och bostadsanpassare, säger Jenny Wilhelmsson.

– Vi mäter löpande arbetsbelastningen och min bedömning är att den håller en god nivå. Syftet med projektet är inte heller att minska arbetsbelastningen, utan att vi ska vara en attraktiv arbetsplats där personalen vill stanna kvar.

Boendesamordnare Tarja Leppämäki som nu får förkortad arbetstid upplever sin arbetsbelastning som periodvis hög.

– Om den alltid vore lika hög så hade jag nog inte vågat testa sextimmarsdag. Men nu ska det bli intressant att se vad jag själv kan effektivisera. Blir det för stressigt kan jag ju alltid hoppa av.

I en ny studie från stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet har 354 personer inom offentlig sektor fått testa förkortad arbetstid under 18 månader.

– De blev mindre stressade och mindre sömniga än kontrollgruppen och sov i snitt 23 minuter längre i veckodagarna, säger Helena Schiller som gjort studien.

Men till skillnad från i Järfälla anställdes personal för att täcka upp för de förlorade arbetstimmarna. Så resultaten kan inte antas gälla för Järfälla, säger Helena Schiller:

– Jag tror att det blir en ökad stress under de sex timmar de är där. Frågan är om återhämtningstiden väger upp den ökade effektivitet som krävs.

Så forskningen visar inte att kortare arbetsdag gör att man arbetar mer effektivt?

– Nej, det finns inget forskningsstöd för det, säger Helena Schiller. Men eftersom det kostar så mycket att anställa fler är det svårt att försvara rent politiskt. Därför är det intressant med försök som i Järfälla.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Vänstern vill storsatsa på sextimmarsdag

”Vårt viktigaste krav i nästa budgetförhandling”, säger Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt om att införa sextimmarsdag i stor skala inom vård, skola och omsorg.

Stockholms Fria

Stockholm tionde bästa miljökommun

Staden upp sju placeringar mot förra året. "Men för matavfallet får vi skämmas", säger miljöborgarråd Katarina Luhr om stadens miljöarbete.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu