• Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt hoppas att ett storskaligt försök med sextimmarsdag kan bli ett första steg mot generell arbetstidsförkortning.
Stockholms Fria

Vänstern vill storsatsa på sextimmarsdag

Vänsterpartiet vill miljardsatsa på sextimmarsdag. På Karolinska i Huddinge praktiseras redan en form av arbetstidsförkortning.

Vänsterpartiet vill ha en storskalig satsning på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för de som arbetar inom vård, skola och omsorg. Det sa partiledaren Jonas Sjöstedt under vänsterns första maj-firande i Göteborg.

Kostnaden för försöket beräknas till 2,5 miljarder kronor per år och ska omfatta ”en arbetsplats i vartenda landsting och varenda kommun i hela Sverige”.

– Stefan Löfven, förbered dig på att detta blir ett av våra viktigaste krav i nästa budgetförhandling, sa Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt lyfte fram försöket på Svartedalens äldreboende i Göteborg som ett föredöme.

– Sjukskrivningarna minskade. Många nya jobb skapades, arbetslösa fick arbete och lön. Och, helt centralt, forskaren som studerade projektet slog fast att de äldre som bor på Svartedalen fick högre kvalitet i sin vardag. En kortare arbetsdag gör livet bättre för så många.

Undersköterskorna på Svartedalens äldreboende fick under en tvåårig försöksperiod arbeta 30 timmar per vecka istället för 40 timmar, med bibehållen lön. Försöket avslutades vid årsskiftet och väckte stort internationellt intresse.

En utvärdering visade att sjukfrånvaron minskade i början men sedan var tillbaka på nästan samma nivå som före försöket. 17 nya undersköterskor anställdes för att täcka upp för den minskade arbetstiden och projektet kostade totalt runt 10 miljoner kronor för staden. Men samtidigt minskade också statens kostnader för arbetslöshet med 4,7 miljoner kronor, enligt forskaren Bengt Lorentzon.

I Stockholm finns exempel på både pågående och avslutade försök med sextimmarsdag. Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har sedan januari förra året infört arbetstidsförkortning för sjuksköterskor och undersköterskor på akuten. Där kan personalen arbeta 32,2 timmar per vecka, mot att de tjänstgör varannan helg. Försöket förlängdes nyligen till april 2018.

– Det fungerar bra, säger Caroline Kevin, enhetschef. Vi har minskat våra sjuktal och personalen har mer ork på arbetet. Och vi håller vår budget. Så det fungerar väl och både arbetsgivare och medarbetare är nöjda.

En del säger att det är påfrestande att jobba varannan helg.

– Det är det ju, men du får samtidigt ledigt nästan en hel dag extra varje vecka. Det är klart att man vill ha fler lediga helger, men då går det inte ihop ekonomiskt. När vi började med försöket kom vi fram till att vi vill ha så mycket arbetstidsförkortning som möjligt. Då var det här modellen som fungerade.

Enligt sjukhusets utvärdering har sjukskrivningstalen minskat bland både undersköterskor och sjuksköterskor, från i snitt tio till sju dagar per anställd och år. Arbetstidsmodellen har heller inte kostat extra att införa. Eftersom fler delar på helgerna har man inte behövt tillsätta nya tjänster.

Arkitektkontoret Detail group i Stockholm är en annan arbetsplats med kortare arbetsdagar. Vid årsskiftet infördes en arbetsvecka på 35 timmar. Ambitionen är att gå ner till 30 timmar nästa år.

– För mig handlar det här om jämställdhet och feminism, men faktum är att effektiviteten och lönsamheten har ökat sedan årsskiftet. Så det här är inte gåvor utan ren företagsutveckling, säger vd:n Haval Murad till tidningen Arkitekten.

Spelstudion Filimundus i Stockholm har prövat sextimmarsdag tidigare men har nu sjutimmarsdag och säljavdelningen på telekombolaget Qall i Nacka fick sextimmarsdag under tre månader förra året. Försöket övergick i ett ”gå-hem-mål” (rätt att gå hem efter sex timmar om dagens säljmål uppnåtts). Efter ytterligare tre månader återgick företaget till vanliga arbetstider.

1970 var senaste gången Sverige genomförde en generell arbetstidsförkortning, då till 40 timmar per vecka.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stockholm får kvinnomuseum

Kvinnors kamp är underrepresenterad på museerna, menar staden och öppnar ett kvinnohistoriskt museum nästa år.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu