• CSA-initiativ eller andelsjordbruk har bland annat startats i norra Bohuslän, Krokshult i Småland och Järna utanför Stockholm, samt utanför Kristianstad och utanför Uppsala.
Landets Fria

Allt fler vill handla direkt från bonden

En rad nya initiativ är på gång runt om i Sverige för att skapa möten mellan dem som producerar mat och dem som köper den. Några av målen är större kunskap om mat hos konsumenter, bättre lönsamhet för producenter och på sikt ett mer hållbart lantbruk och samhälle.

Just nu pågår en rad olika projekt för att öka kontakten mellan producenter och konsumenter. Under 2016 genomförs exempelvis förstudien Småskalig konsumentstödd matproduktion, ledd av organisationen Hela Sverige ska leva. Syftet är att att diskutera och kartlägga möjligheterna för en svensk motsvarighet till så kallad community supported agriculture, CSA – se faktaruta – och för att undersöka former för en nationell organisering och en paraplyorganisation. Det blir en öppen workshopturné på ett antal platser runt om i landet under 2016, som tjuvstartade i skånska Billinge den 23 november.

I januari kommer första leveransen till åtta andelsägare från Hemmaodlat i Malmö, som kombinerar akvaponik med CSA. I deras växthus odlas sallat, kål och örter i ett kretslopp där ungefär 30 fiskar står för näringstillförsel (se faktaruta).

Ett annat initiativ är Facebookgruppen Lokal andelsmat som startades sommaren 2014 och i skrivande stund har runt 2 800 medlemmar. Några hundra lokala producenter runt om i landet kan berätta om sig själva i ett dokument i gruppen, så att konsumenter kan kontakta dem direkt. De kan också skriva på gruppens tidslinje om de exempelvis säljer ett överskott av morötter just den här veckan eller om de ska stå på en lokal marknad ett visst datum. På tidslinjen finns också möjlighet för konsumenter att berätta att de letar efter en särskilt produkt nära dem.

– Det finns andra liknande initiativ men det unika här är att det blir en dialog, säger Jonas Wangsten, ordförande för Förbundet Sveriges småbrukare och en av initiativtagarna till Facebookgruppen.

Lokal andelsmat har flera syften, berättar han. Viktigast är att öka samhällets resiliens eller motståndskraft. I dag importerar vi i Sverige omkring hälften av våra livsmedel. För att bli mindre sårbara behövs en mångfald av gårdar i hela landet, menar han.

– Småbrukarna arbetar för att det ska gå att vara småskalig producent och få lönsamhet. Förhoppningsvis ökar det tryggheten i livsmedelsförsörjningen, ger en levande landsbygd även i skogslänen och får fler att flytta ut på landet och inse vilken livskvalitet det innebär.

Ett annat syfte är att öka kunskapen bland konsumenter om hur jordbruket ser ut. Det kan handla om allt från djurskydd till vilka grönsaker som är i säsong.

– Vi har sett att konsumenter i dag har dålig koll på var deras mat kommer ifrån och hur den produceras. Det florerar en massa myter som blir till sanningar. Vi vill hjälpa engagerade konsumenter att se med egna ögon hur det går till.

Givetvis ska initiativet också hjälpa småproducenter att nå kunder, sälja sina varor utan mellanhänder och få lönsamhet. Ett sista mål är att fler ska äta bättre mat – mer råvaror, mindre halvfabrikat och mer livsmedel som är i säsong.

Jonas Wangsten berättar att det skett stora förändringar i det svenska lantbruket sedan 1950. Då jobbade ungefär 1 miljon invånare med jordbruk och försörjde Sveriges 7 miljoner invånare. Många av gårdarna var små och familjeägda. Produktionen räckte till viss export också, trots att nästan inga fossila bränslen eller gödningsmedel användes.

– En mer resurseffektiv jordbruksproduktion har vi aldrig haft.

Sedan 1950-talet har dock myndigheterna verkat för att ersätta det småskaliga jordbruket med det storskaliga, enligt Jonas Wangsten. I dag är cirka 150 000 personer sysselsatta inom jordbruket och väldigt många av dem har vanliga arbeten vid sidan om för att få det att gå runt.

Initiativtagarna till Lokal andelsmat har medvetet valt att inte satsa på renodlad CSA. Jonas Wangsten tycker att det kan vara en bra modell, men att det är mycket begärt att konsumenten ska ta den ekonomiska risken genom att betala i förskott. Lokal andelsmat öppnar istället för fler typer av möten mellan konsument och producent än bara CSA, exempelvis gårdsbutiker, självplock eller förhandsbeställningar. Det viktiga är att konsument och producent möts, menar han – inte hur.

– Det är ett stort steg för en konsument som är van vid att handla på Ica att gå direkt till CSA. Det är mycket lättare att uppmana till alla typer av direktkontakt och så får CSA växa fram när man redan har en relation.

Intresset för gruppen växer stadigt och nya inlägg postas i stort sett varje dag.

– För att klara en omställning till ett mer diversifierat jordbruk som finns i hela landet och lokal livsmedelsdistribution kommer behovet av jordbrukare och matproducenter att öka radikalt. Jag tror att en viktig del in den här processen är att minska avståndet mellan producent och konsument, säger Jonas Wangsten.

Läs mer på www.helasverige.se/kansli/projekt/smaaskalig-konsumentstoedd-matproduktion/ och Lokal andelsmat respektive Småskalig konsumentstödd matproduktion på Facebook.

Fakta: 

Akvaponik

Akvaponik eller aquaponics är ett slutet odlingssystem bestående av en odlingsdel och en fisktank där det närinsgsrika fiskvattnet förs vidare till växterna som i sin tur fångar upp näringen och renar vattnet. Slutligen återförs vattnet tillbaka till fiskarna. På detta sätt resurshålls det maximalt med näringsämnen.

Metoden får dock kritik av djurrättsförespråkare, framför allt eftersom fiskarna lever i ett litet utrymme. Helst ska de inte stängas in över huvud taget, enligt exempelvis organisationen Djurens rätt.

Community supported agriculture

Community supported agriculture, CSA eller andelsjordbruk går ut på att konsumenter tecknar upp sig på förhand som andelsägare eller förhandsköper av det som produceras på en lokal gård. Poängen är att minska risken för producenten och öka delaktigheten från konsumentens sida.

I USA är konceptet väl etablerat och en av förgrundsgestalterna är Lincoln Geiger från skånska Huaröd. Inför varje säsong presenterar Lincoln Geigers gård en budget för medlemmarna. Sedan äskar de pengar tills budgeten är nådd. Varje tisdag och lördag kan medlemmarna komma till butiken och plocka så mycket varor de behöver. Vad som ligger i lådorna beror på säsongen och hur skörden har gått.

Landets Fria Tidning har bland annat skrivit om CSA-initiativ eller andelsjordbruk i norra Bohuslän, Krokshult i Småland och Järna utanför Stockholm, samt utanför Kristianstad och utanför Uppsala.

Liknande initiativ

Min farm i Stockholm, Täby, Umeå och Östersund

Adopt a bee i Hässleholm

Söktjänsten Gårdsnära

Bygdens saluhall i Skåne.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu