Krönika


Krönika

Landets Fria

Odla på äldreboenden!

Det är upprörande och inte riktigt klokt att så många gamla är undernärda! Nyligen skrev Dagens Nyheter om detta och många arga inlägg gjordes i sociala medier. Det som upprör mig mest är att det alls inte är någon nyhet! Det har varit så här i alltför många år och få verkar vilja hitta lösningar på allvar. Det krävs nämligen en mängd olika åtgärder som måste utföras i flera olika av de ”stuprör” som finns i det offentliga Sverige. Och det är sannolikt det som är huvudproblemet, att det är så många olika aktörer som delar på ansvaret. De gamla är en svag grupp som inte har några som tillräckligt högljutt tar deras parti och för deras talan.

Samhället talar mycket om hållbarhet och FN:s globala mål, men när det kommer till kritan görs alltför lite och det som görs blir små isolerade öar. Det krävs samverkan och samskapande!

Alla människor, men särskilt när man är barn eller gammal, behöver god och näringsriktig mat som man äter i sällskap med andra människor. Det ska vara i en trevlig omgivning, med tilltalande dukning och hyfsad ljudnivå. Många äldre har svårt att tugga och svälja och då behöver maten anpassas på ett aptitligt sätt. Personal inom äldrevård, hemtjänst och sjukvård får liten eller ingen utbildning alls kring matens och måltidens betydelse för välbefinnandet. Alla rusar på i sina stuprör och ingen kan ta ett helhetsansvar.

Det växer fram egna odlingar på en del skolor och de används som pedagogiska hjälpmedel. Det är fantastiskt att elever kan odla delar av sin egen mat och förstå sammanhangen.

Även på äldreboenden borde odling kunna ingå i den dagliga verksamheten. Inte minst personalen skulle ha nytta av detta. De gamla kan kanske inte hjälpa till så mycket, men att kunna nypa lite färsk timjan utanför dörren skulle säkert höja matglädjen, och ärtsoppan, många snäpp. Odling i samverkan främjar dessutom integration och demokrati, och kan samtidigt bidra till godare mat för de gamla genom att odlingen läggs i nära anslutning till äldreboendet så att de gamla kan se vad som händer. Då kan de som sköter själva odlingen också få tillfredsställelsen i att känna att de förhöjer måltiden för de äldre.

Odling är en brygga till social samvaro, det skapar förståelse för vad man äter, det blir närodlat och ofta ekologiskt och det kan rentav skapa nya jobbmöjligheter. Så många flugor i en smäll! För att inte tala om fördelarna för miljön och klimatet. De förhållandevis små kostnaderna kan väl kommuner, sjukvårdshuvudmän och de olika myndigheterna dela på?!

Fakta: 

Katarina Erlingson är moderator och rådgivare kring mat och miljö samt ordförande för Refarm 2030.

ANNONSER

© 2023 Fria.Nu