Krönika


Krönika:

  • "Monsanto har vidtagit aktiviteter som inkräktat på rätten till en hälsosam och livsduglig miljö samt på rätten till mat", skriver Mariam Carlsson Kanyama om Monsantotribunalens utlåtande.
Landets Fria

Hård dom mot Monsanto

Med några månaders fördröjning presenterade folkdomstolen Monsantotribunalen äntligen ett slutligt juridiskt utlåtande i förra veckan. Domstolen hade inte till uppgift att utreda de faktiska sakförhållandena utan att rent rättsligt analysera de frågor som ställts till domstolen.

Utlåtandet konstaterade, inte särskilt överraskande, att ja, Monsanto har vidtagit aktiviteter som inkräktat på rätten till en hälsosam och livsduglig miljö samt på rätten till mat, och att de internationella juridiska instrumenten i dag är otillräckliga för att hålla icke-statliga aktörer ansvariga för miljöbrott och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Frågan om ekocid (ecocide) fick extra utrymme; domstolen var tydlig med att det internationella samfundet bör erkänna ekocid som ett internationellt brott. Ingen av de frågor som ställts till domstolen berörde uttryckligen naturens rättigheter, vilket gjorde att domstolen inte heller behandlade den rättsutvecklingen. Lite tråkigt att inte plocka upp denna explosionsartade utveckling – i helgen hölls bland annat en internationell konferens i Sverige i ämnet – men eventuellt var det ett strategiskt val av domstolen. Att förespråka introducerandet av ekocid som internationellt brott kräver inte samma rättsfilosofiska paradigmskifte som att lagstifta om naturens rättigheter gör.

Domstolens utlåtande konstaterade även att Monsanto, genom att smutskasta kritisk forskning och utsätta enskilda forskare för repressalier, inskränkt den yttrandefrihet som är en förutsättning för att bedriva oberoende vetenskaplig forskning. När Monsantoribunalen hölls i oktober förra året var dessa forskares vittnesmål några av de mest anmärkningsvärda; en sådan konspiration kändes, naivt nog, avlägsen.

I dag, där årets engelska ord 2016 är post-truth, hamnar denna fråga i nytt ljus. I helgen hölls demonstrationer till stöd för vetenskap som ett svar på ett växande vetenskapsförakt och skepsis i framför allt USA. Att slå vakt om den yttrandefrihet som krävs för empirisk, vetenskaplig metodik och fakta blir förmodligen allt viktigare för rättsväsende och folkdomstolar, både lokalt och globalt. Nästa tribunal för naturens rättigheter sker i Bonn i november.

Monsantotribunalen, en folkdomstol mot kemiföretaget Monsanto för miljöbrott, kränkningar av mänskliga rättigheter och ekocid, hölls i Haag den 14–16 oktober. Monsanto var inte med i Haag utan hälsade att tribunalen var en ”kangaroo court”, alltså en skenprocess. Läs mer om tribunalen på www.monsanto-tribunal.org.

Fakta: 

Mariam Carlsson Kanyama är aktiv i nätverket End ecocide on Earth och den svenska ekocidrörelsen.

ANNONS
ANNONS

© 2022 Fria.Nu