Krönika


Bernt Lindberg
Landets Fria

Att cykla i motvind

I Falun är vi ett gäng som cyklar året runt. Kommunen satte ett år igång med projektet Vintercyklisterna och vi som anmälde oss fick gratis dubbdäck och hjälm. Under några vintrar var plogning och sandning av gång- och cykelbanor exemplarisk.

År 2014 antog kommunen en ambitiös cykelplan med bland annat tre huvudcykelstråk genom stadskärnan och en bit ut på landsbygden. Men sedan har det mest gått bakåt. Planen skulle vara fullföljd till år 2030 (!) trots att det saknas det mesta i form av cykelvägnät. En finansiering på sju–åtta miljoner kronor per år blev bara runt två.

Cykelvägnätet är snuttifierat, gropigt och guppigt och med otrevliga trafiksituationer när vi ska ut bland bilarna, inte sällan på fel sida av vägen i en rondell. Vilka föräldrar vågar släppa sina barn på cykel till skolan? Det blir att skjutsa med bil. Och som trafikvan vuxen är det ständiga konflikter med biltrafiken. Det blir bilen för de flesta.

Politikerna antar fina miljö- och hållbarhetsplaner som man sedan inte fullföljer. Dalarna är ett bilsamhälle där bilismen kommer först, kopplad till tron på ekonomisk tillväxt. Det är det underförstådda huvudmålet men målkonflikterna redovisas inte.

Så vad gör vi engagerade cyklister? Vi har ordnat flera offentliga möten om cykling och de dåliga förutsättningarna. Bland annat arrangerade vi i våras en cykelcruising i centrum med drygt 80 cyklister, barn, pensionärer, elcyklister, med släpkärra, med hundar i lådcykeln. Många ville ha en upprepning av demonstrationen. Vi får se vad vi orkar.

Ett par av oss skrev ett medborgarförslag om att göra Falun till en cykelstad, det finns goda förutsättningar. Vi blev inbjudna till kommunfullmäktige och visade ett bildspel med både bra och dåliga exempel. Politiker från alla partier utom M och SD verkade entusiastiska. Och budgeten för cykelplanen har ökats på – men inte så att målet 2030 kan nås.

Cykelplanering hänger ihop med en säker, trivsam stadsmiljö för fotgängare, med bilfria zoner, med grönska i staden, mycket av det som vi förknippar med en trivsam stad för människor. Plus med klimat- och naturresursfrågor. På Trafikverkets webbplats finns belägg för att bättre trafikmiljö för gående och cyklister måste integreras med den allmänna trafikplaneringen som i sin tur måste passa ihop med översiktsplaneringen.

Här i Falun har politikerna inte ett sådant helhetstänkande. Först kommer planering av biltrafik och parkeringsplatser, sedan får allt annat inrätta sig efter det.

Fakta: 

Bernt Lindberg är engagerad i Omställning Falun.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu