• ”Mycket av den svamp som finns i butiken är ganska dyr och tyvärr inte så fin. Svamp har inte så lång hållbarhet. Odlar man den själv får man den mycket färsk”, säger Daniel Bävernäs.
  • ”Svamp är en av få organismer som kan bryta ner lignin och spelar därför en väldigt viktig roll i jordens ekosystem”, säger Daniel Bävernäs.
  • De flesta material behöver pastöriseras eller steriliseras för att hämma konkurrerande organismer som mögel och bakterier innan den valda svampen introduceras. Det behövs inte när en odlar på stock.
  • De vanligaste matsvamparna att odla på stock är shiitake och ostronskivling (bilden).
Landets Fria

Så odlar du svamp på stock

Det är inte svårt att odla egen svamp hemma i trädgården och därmed omvandla trämassa till mat. Daniel Bävernäs håller kurser och ser stor potential i svampodling.

Att odla matsvamp på trästockar är relativt nytt i Västvärlden, men en tusenårig tradition i länder som Japan och Kina. Och det är inte särskilt svårt, säger Daniel Bävernäs som är permakulturdesigner och håller kurser för nybörjare.

– Att få skörd borde vem som helst klara. Men hur mycket skörd det blir varierar med hur noga man är i de olika processerna och var man placerar stocken.

Själv har han lärt sig teknikerna från böcker samt videoklipp på webbplatsen Youtube.

Det går också att odla svamp på andra organiska material som kartong, papper, halm, sågspån, kaffesump eller gammalt bomullstyg. Det handlar ofta om restmaterial från tillverkning vilket passar bra in i Daniel Bävernäs och hans sambos satsning på permakultur och hållbarhet. När svampen slutar att ge skörd har stocken eller materialet börjat brytas ner och blir så småningom näringsrik kompost till trädgården.

– Vi bygger ett hus av halmbalar och lerputs, har en skogsträdgård och odlar egen mat. Svamp har en väldigt naturlig plats i den kretsloppsdesignen.

Just nu odlar han bara ett tjugotal stockar men planen i år är att sätta in svampmycel i minst 100 stockar.

– Dels tycker jag att det är väldigt roligt, och dels är trä ofta väldigt tillgängligt. Mycket av det som gallras går bara till att elda med men det är en fantastisk resurs. Det går att omvandla mycket av den massan till näringsrik och god mat.

Fler fördelar med svamp är att mycelet växer snabbt och kan odlas miljövänligt inomhus och utomhus i de flesta klimat.

Daniel Bävernäs ser stor potential för svampodling i Sverige, särskilt med tanke på att bara runt 10–15 procent av den svamp som säljs här är svenskodlad.

– Jag hoppas inspirera folk att börja odla svamp och visa att det inte är så svårt. Svampodling är ett sätt att omvandla restprodukter till mat nästan oavsett var i världen man bor, och därför ett bra sätt att öka lokal självförsörjning.

Fakta: 

Så gör du

1. Vårvintern är den bästa tiden att starta en svampodling. Undvik sommaren.

2. Stocken bör helst vara av lövträ. Ska du odla shiitake passar ek, lönn eller bok extra bra. Stocken ska ha hård bark och vara relativt färsk, så att inte andra typer av svamp har hunnit etablera sig i den.

3. Kapa stocken i hanterbara bitar och borra hål utspridda över hela stocken som är lagom stora till de träpluggar du ska sätta in, ofta 25 millimeter långa och 8 millimeter i diameter.

4. Sätt in pluggarna. För en stock på 15–20 centimeter är det vanligt med 30–50 pluggar. Träpluggar som har koloniserats med mycel kan till exempel köpas från Daniel Bävermans företag Matskogen, Ecofungi eller utländska leverantörer. Om du vill odla mycket svamp kan det löna sig att lära dig hur du gör egna. Det går också att använda sågspån som koloniserats av mycel men då behövs särskilda verktyg.

5. Vaxa ytan för att stänga in svampen och hindra andra organismer från att etablera sig.

6. Placera stocken på en skuggig plats. Det bör inte blåsa för mycket och underlaget får inte vara för blött. En bra plats är uppallad på några stenar under en buske eller på baksidan av huset.

7. Håll ett öga på stocken och vattna om den ser torr ut eller känns lättare än den borde. Det vanligaste felet är att stocken torkar ut.

8. Första skörden kommer inte förrän efter omkring ett år. För att tvinga fram en blomning kan du exempelvis blötlägga stocken i 12–24 timmar. Det finns olika metoder för att styra blomningen och sprida ut skörden.

9. För att undvika skadedjur som sniglar är det bra att flytta stocken efter blötläggning till en ny plats, exempelvis i skuggan i ett växthus. Det kan också hjälpa att strö kli runt stocken. Blodmjöl kan avskräcka rådjur.

10. En normalstor stock ska kunna ge minst ett halvt kilo svamp per år om den sköts väl. Ju större stock, desto längre ger den skörd. Det finns exempel på trädstubbar som gett svamp i långt över tio år.

www.matskogen.se/video visar Daniel Bävernäs hur svampodling går till.

Kurser i svampodling

22 april, Simmenäs, Alingsås kl 10–17 med Daniel Bävernäs/Matskogen, läs mer på http://slojdochbyggnadsvard.se/sv/Vastarvet/Verksamheter/Slojd-o-Byggnad....

29 april, Under tallarna, Rönnvägen 25, Järna, kl 10–16 med företaget Ecofungi, läs mer på www.ecofungi.se/kalendarium.html.

Ordlista

Lignin – En organisk förening som precis som cellulosa finns i träd och andra växter.

Mycel – Den trådliknande del av svampen som växer under jorden. Svamparna som vi plockar är organismens frukter – mycelet motsvarar snarare svampens rötter, stjälkar och blad.

Permakultur – En modell för en hållbar livsstil där olika element integreras med varandra utifrån sina egenskaper, på så många och nyttiga sätt som möjligt. Målet är att skapa ett kretslopp med minskat beroende av resurser utifrån och lokalt omhändertagande av avfall.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Omställningsskola gör succé

Det har blivit en lyckad start för Holma folkhögskola – Sveriges första folkhögskola med omställningsprofil.

Landets Fria

Börja året med en kurs

Vill du bli självhushållare, starta odlingsföretag eller bygga tiny houses? Vi tipsar om vårens folkhögskolekurser.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu