• Trots årets ökning tycker majoriteten av Sveriges bönder att de har dålig lönsamhet. Svårast är det för växtodlarna. Endast 28 procent av dem säger att de har råd med löpande utgifter inklusive lön.
  • Endast 28 procent av växtodlarna säger att de har råd med löpande utgifter inklusive lön.
Landets Fria

Lantbrukarnas lönsamhet ökar

Fyra av tio lantbrukare tycker att de har god lönsamhet. Det är en klar ökning sedan förra året. Ett skäl kan vara att allt fler efterfrågar svensk mat.

För ett år sedan tyckte bara 25 procent av lantbrukarna att deras lönsamhet var god, enligt Lantbruksbarometern. I år är den siffran 41 procent.

– Ökade intäkter är en anledning till att lantbrukarna upplever en bättre lönsamhet, vilket bland annat beror på en högre efterfrågan hos konsumenterna på svenska produkter, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog och lantbruk LRF konsult, i ett pressmeddelande.

Dessutom har framtidstron ökat sedan i fjol. På frågan ”Skulle du rekommendera en ung människa att bli lantbrukare eller att arbeta inom näringen?”, svarar nu 70 procent ”ja absolut” eller ”ja kanske”. Mest positiva är de som är under 30 år, där hela 94 procent skulle rekommendera en annan ung människa att bli lantbrukare.

Färre lantbrukare än tidigare bedömer sin lönsamhet som ”mycket dålig”, men faktum kvarstår att majoriteten av Sveriges bönder tycker att de har dålig lönsamhet. Svårast är det för växtodlarna. Där är det bara 28 procent som säger att de har råd med löpande utgifter inklusive en lön.

– Lite i skymundan kommer växtodlarnas upplevda svaga lönsamhetsnivå som till stor del beror på globalt överskott. Den globala konkurrensen gör att alla kontinuerligt måste se över verksamheten för att se hur de kan utvecklas, exempelvis om ekologisk odling är ett alternativ, säger Jimmy Larsson.

Bäst går det för producenterna av gris- och nötkött, som är den enda gruppen där fler svarar att lönsamheten är god än att den inte är det. Årets mätning är den bästa för grisbönderna sedan den första Lantbruksbarometern 1987.

Fakta: 

Så gjordes studien

Sifo har intervjuat 1 000 lantbrukare på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna. Intervjuerna har skett mellan 16 och 24 januari 2017. Hela rapporten finns att läsa på www.lrfkonsult.se.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Kolag håller fäboden levande

Tillverkning av gammelost, gubbost, halloumi och smör står på schemat under tjänstgöringsveckan på Bastbergets fäbod i Dalarna.

Landets Fria

100 miljoner i ökat Norrlandsstöd

Norrlandsstödet till lantbrukare i norra Sverige har inte räckt för att minska nedläggningen av gårdar. Nu höjs stödet med 100 miljoner.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu