• Rosanna Marcodoppido från Italiens äldsta kvinnoorganisation UDI har stått på barrikaderna i flera decennier. – Vi har alltid fört en kamp mot mäns våld mot kvinnor, även om vi alltid har ignorerats av medierna, säger hon.
  • – Matrjosjkan symboliserar mångfald och olikhet precis så som vi vill att uppslutningen i kampen mot mäns våld mot kvinnor ska vara, säger Carlotta Cacciante som har designat den svart-vita ryska dockfiguren som blivit symbol för 8 mars-demonstrationerna.
  • Sjuksystrar som deltar i strejken.
  • Nätverket ”Non una di meno” (Inte en kvinna mindre) låg bakom kvinnostrejken i Rom.
Fria Tidningen

Roms kvinnor intar gator och torg

”Om våra liv inte räknas så strejkar vi!” Det är budskapet från det världsomfattande nätverket Non una di meno (Inte en kvinna mindre) på årets internationella kvinnodag.

Tiotusentals kvinnor och enstaka män intog italienska gator och torg från morgon till kväll den 8 mars. Det är de som har hörsammat Non una di meno:s uppmaning att utebli från avlönat arbete och avstå från icke-avlönat arbete i hemmet för att delta i strejken och uppmärksamma våld mot kvinnor.

– Våld mot kvinnor är ett strukturellt och systematiskt fenomen och skär genom alla samhällssektorer, säger Simona Ammerata från nätverket Io decido (Jag bestämmer) och Non una di meno, som är en av dem som arbetat dag och natt för att mobilisera inför 8 mars-demonstrationerna.

Hon menar att våldstemat har lyckats ena de italienska feministerna, som har en historia av splittring. Förutom att ena har mobiliseringen inför 8 mars dessutom skapat en mer inkluderande feministisk rörelse. Det visar inte minst symbolen matrjosjkan som under dagen sprids över stan.

­– Matrjosjkan symboliserar mångfald och olikhet precis så som vi vill att uppslutningen i kampen mot mäns våld mot kvinnor ska vara, säger Carlotta Cacciante från Io decido.

Hon har designat den uppsjö varianter av den svart-vita ryska dockfiguren som blivit symbol för 8 mars-demonstrationerna.

Förutom att demonstrera för kvinnors rätt att leva ett liv fritt från våld presenteras också en handlingsplan mot våld. Den har över 2 000 kvinnor arbetat fram sedan FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor den 25 november förra året. Handlingsplanen spänner över åtta teman: utvägar ut från våld, rätt och juridik, arbete och välfärd, sexuella- och reproduktiva rättigheter, utbildning, feminismer och migration, skildring av våld i media och sexism inom rörelserna.

Ända in i det sista skedde förhandlingar med de stora fackförbunden, som slutligen sade nej till att ställa sig bakom strejken. Däremot var det många lokala fackföreningar som gav sitt stöd. Även transportbolagen deltog i strejken.

– Det är bara ett sätt för att försvåra för oss att mobilisera människor till våra aktiviteter, säger Rosanna Marcodoppido från Italiens äldsta kvinnoorganisation UDI.

Antonella Andreoni från Kvinnor i nätverk mot våld, har arbetat på ett antivåldscentrum i Ancona i många år.

– Det finns ingen välfärdsstat i Italien, bara insatser vid nödsituationer, säger hon och menar att situationen har förvärrats de senaste tio åren.

Enligt Andreoni pågår det feministiska arbetet hela tiden, men motståndet har varit hårt och kvinnors rättigheter är hotade på flera områden i Italien.

Ett sådant område är aborträtten, en landvinning från 1970-talet, som i dag är rejält beskuren med hänvisning till samvetsfrihet. Dessutom saknas det arbeten och för de som arbetar är villkoren tuffa. Det är inte ovanligt att kvinnor tvingas skriva under på att lämna arbetet vid graviditet.

Även Simona Ammerata understryker att den mobilisering som nu sker bland feminister i Italien och i resten av världen inte är en slump, eller ens ett resultat av en nutidshistoria.

– Det är ingen tillfällighet att det händer nu. Det är snarare ett resultatet av åratals underjordiskt arbete bland kollektiv och feministiska organisationer. Sedan har en rad internationella politiska händelser och sammanträffanden lett fram till att detta sker just nu.

Italienska medier rapporterar att frånvaron från kvinnodominerade arbetsplatser såsom dagis, sjukhus och skolor var hög framför allt i huvudstaden. Men det har även anordnats manifestationer bland annat i Milano, Florens och Turin. I Rom når den sin höjdpunkt med en procession som avgår från Colosseum.

I november marscherade 200 000 kvinnor genom Rom, vilket knappt uppmärksammades i media.

– Fram tills nu har varit totalt osynliggjorda av italienska medier, säger Andreoni.

Onsdagens demonstration uppskattas ha ett lägre deltagande, men en bredare mediabevakning.

– Vi vill ha våra rättigheter, vi vill ha lön för vårt arbete, vi vill ha jämställdhet, vi vill ha vår aborträtt och vi vill få ett slut på våldet, säger demonstranten Carmen i folkhavet utanför Colosseum.

Fakta: 

Internationella kvinnostrejken

Under parollen ”En dag utan kvinnor” deltog kvinnor världen över i strejker och protester under den internationella kvinnodagen i onsdags. I USA och Australien tvingades dussintals skolor och förskolor stänga till följd av strejken, i Brasilien deltog kvinnor i fler än 60 städer i en entimmesstrejk, i Dublin blockerade demonstranter trafik i protest mot inskränkningar i aborträtten, i Ryssland greps sju feminister utanför Kremlin, och kvinnor demonstrerade i bland annat Nairobi, Dakar, Tokyo, Manila, så väl som runtom i Indien, Europa samt Syd- och Nordamerika.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu