• Protester mot den då kallade munkavlelagen i Spanien – ett av flera EU-länder där det demokratiska utrymmet krymper.
  • ”Forskning visar att en stark feministisk rörelse är den enskilt viktigaste faktorn för att stärka kvinnors rättigheter,” säger Petra Tötterman Andorff, tf generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.
  • Kvinnorättsaktivisterna Mirjana Mirosavljevic Bobic och Kamila Ferencs intervjuas i rapporten och vittnar båda om ett hårdnande klimat för feminister i Serbien respektive Polen.
Fria Tidningen

Oroande bakslag för kvinnorörelser

”Nationalism, extremism och traditionella värderingar har skapat en giftcocktail som krymper möjligheten att arbeta för kvinnors rättigheter och jämställdhet.” Det är den dystra slutsatsen i en ny rapport om situationen för världens kvinnorättsförsvarare som släpps på 8:e mars.

”Det kräver stort mod att delta i debatten,” säger en kvinnorättsaktivist från Finland.

”Ju mer politiska vi är, desto större risk att vi attackeras,” säger en annan från Egypten.

En kvinnorättsaktivist från Azerbajdzjan vittnar om att myndigheterna tystar aktivister genom att hota med sexuella smutskastningskampanjer.

Och Danny Sriskandarajah från organisationen Civicus går så långt som att kalla det för ”ett globalt nödläge för civilsamhällets utrymme”.

Kvinna till kvinnas nya rapport Så tystas en kvinnorörelse målar upp en mörk bild av läget för kvinnorättsförsvarare i världen. 123 kvinnorättsaktivister i 32 länder har deltagit i kartläggningen och trenden är tydlig: Handlingsutrymmet för kvinnorättsförsvarare krymper och kvinnliga aktivister är allt mer utsatta för hot och våld.

– Kartläggningen visar att inga samhällen är vaccinerade mot angrepp på kvinnors rättigheter och jämställdhet, säger Petra Tötterman Andorff, tf generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.

Hon säger att situationen för kvinnorättsorganisationer har försämrats på tre olika plan.

– Dels har kvinnoorganisationers möjligheter att ta emot pengar minskat. Detta försvåras genom ny lagstiftning, onödig administration och dyra avgifter. Vidare har nya lagar som begränsar mötes- och föreningsfriheten införts, och då inte bara i konfliktdrabbade länder långt bort eller auktoritära länder så som Ryssland, utan även i EU-länder som Spanien och Storbritannien, säger hon och fortsätter:

– Den tredje oroande utvecklingen är att det har blivit vanligare med attacker mot kvinno- och hbtq-grupper från högerextrema grupper som säger sig försvara traditionella värderingar.

Kvinna till kvinna har i över 25 år arbetat med att stärka kvinnor i konfliktdrabbade områden och Petra Tötterman Andorf menar att det är en tydlig skillnad i dag jämfört med 1990-talet.

– Då var det mycket fokus på mänskliga rättigheter och det gjordes stora framsteg. Men efter 11 september 2001 förändras allt. I och med kriget mot terrorism tillkom nya lagar och inskränkningar i demokratin där civilsamhället pekas ut som en riskgrupp.

Många av kvinnorna som har intervjuats i rapporten menar vidare att stora folkliga uppror som orangea revolutionen i Ukraina och den arabiska våren har lett till bakslag i länder där icke-demokratiska regimer desperat håller fast vid makten.

Lägg till det den våg av högerextremism som sköljt över Europa de senaste åren som bygger på konservativa idéer om att kvinnans plats är i hemmet och att feminismen har ”gått för långt”.

Mest oroande är utvecklingen i länder som Polen och Ungern, där ärkekonservativa och reaktionära regeringar aktivt motarbetar kvinnorättsorganisationer.

”Utrymmet krymper snabbt”, säger juristen Kamila Ferenc som arbetar för en kvinnorättsorganisation i Polen och har intervjuats i rapporten. Hon berättar att regimkritiska organisationer trakasseras, utsätts för orimliga rättsprocesser och fråntas statliga bidrag.

”Kvinnoaktivisters verksamhet, kamp och beslutsamhet ställs i motsats till den stereotypa modellen för ’den polska modern’, som ska ha familj och hem som främsta prioritet,” säger hon.

Även i EU-kandidatländer så som Serbien och Makedonien går utvecklingen åt fel håll. ”Genom att vara synliga krossar vi de traditionella rollerna och det gör alla konservativa och fascister förbannade. Och så sätter attackerna igång…” berättar Mirjana Mirosavljevic Bobic, som är chef för en serbisk kvinnoorganisation, i rapporten.

Petra Tötterman Andorf menar att det internationella samfundet och institutioner som FN och EU måste göra mer för att skydda kvinnorättsorganisationer.

– Forskning visar att en stark feministisk rörelse är den enskilt viktigaste faktorn för att stärka kvinnors rättigheter. Till och med viktigare än att ha många kvinnor i parlament och regeringar. Om inte den negativa utvecklingen vänder riskerar framsteg som det har tagit generationer att erövra att gå förlorade.

Fakta: 

Kvinna till Kvinna

Organisationen Kvinna till kvinna har sedan 25 år arbetat med att stärka kvinnor i konfliktdrabbade områden och samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien och i Afrika.

Nya rapporten Så tystas en kvinnorörelse bygger på enkätsvar från 123 kvinnorättsförsvarare från 32 länder i Centralasien, Mellanöstern, Afrika och Europa.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Växjö får feministfestival

8 mars

Femstival på Det fria ordets hus i juni har fokus på internationell aktivism och transpersoners rättigheter.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu