Inledare


Li Bro
  • Var skulle kommunalrådet Anders Lago, s, bosätta sig om han tvingades fly till Iran?
Fria.Nu

Sossarna gör helt om i flyktingfrågan

Allt fler socialdemokratiska kommuner vill hindra flyktingar från att själva välja i vilken kommun de vill bo. Det började med Malmö kommun och dess ordförande Ilmar Reepalu som ville införa ett femårigt flyktingstopp. Nu har även flera socialdemokratiska Stockholmskommuner följt i spåret.

Den princip som nu attackeras är flyktingars rätt till så kallad egen bosättning. Principen har lett till att många flyktingar söker sig till kommuner där de antingen har bekanta från hemlandet, eller i vart fall landsmän. Inte så konstigt kan tyckas. På flykt i ett främmande land skulle väl de flesta av oss söka oss till städer där vi kunde hitta bekanta, släktingar eller andra människor som talar vårt språk. Och om man kommer från en storstad kanske man känner sig främmande inför en liten by på landsbygden, särskilt i ett främmande land.

Men de politiker som leder kommunerna Södertälje, Haninge och Huddinge vill sätta stopp för strömmen av flyktingar till deras kommuner. De tycks inte riktigt förstå varför flyktingar bosätter sig där. De betonar att det varken finns arbeten eller lediga lägenheter.

Men tänk själv; Anders Arneson, s, i Botkyrka, Anders Lago, s, i

Södertälje och Ann-Marie Högberg, s, i Huddinge, om det skulle bli oroligheter i Sverige och ni skulle tvingas fly till Iran - antag att ni då skulle hitta några bekantas bekanta från Stockholm där i huvudstaden Teherans förorter. Kanske fanns där också andra som tvingats fly från Sverige.

Skulle ni då inte söka er dit? Till andra som talar svenska och som ni kan finna gemenskap med. Kanske skulle ni till och med kunna hitta gamla grannar från er Stockholmsförort. Antag att regimen hade hittat något beredskapsarbete i någon liten by på den iranska landsbygden, en by där ingen talar svenska, kanske inte heller engelska. Skulle ni kanske trots detta hellre bo med era bekanta i den där förorten till Teheran? Förmodligen.

Men plötsligt visar det sig att Teherans politiker har fått nog av er svenskar som lever utan arbete i Teherans förorter. 'Vi har för mycket svenskar här' säger tjänstemannen när ni blir kallade till samtal hos kommunen om er önskan att bosätta er där.

Att flyktingar söker sig till storstadsområdena i Sverige har inte att göra med att de missuppfattat sina möjligheter om möjligheterna till jobb och bostad här. Det har helt enkelt att göra med att de vill bo i de kommuner dit de söker sig. Att hindra flyktingars rätt att bosätta sig där de vill bara för att de är flyktingar visar en inhuman på brist på inlevelse.

'Det kan under inga omständigheter komma på fråga att genom lagstiftning tvinga människor till en viss boendeort eller utestänga dem från en annan. Kommunstyrelsen tar starkt avstånd från dessa tankegångar.' Det slog kommunfullmäktige i Botkyrka fast 2001 i ett svar på en motion från botkyrkapartiet. Men nu har alltså denna socialdemokratiska kommun svängt 180 grader.

De åsikter som man tidigare tog starkt avstånd från omfamnar man nu med hull och hår. Socialdemokratins svängning i flyktingpolitiken har skett gradvis på riksplanet och nu även på lokalplanet. Ståndpunkter som tidigare framförts av missnöjespartier har tagits över av Sveriges största parti. Men både socialdemokraterna och missnöjespartierna har fel. Flyktingmottagandet blir inte bättre av att flyktingar tvingas bosätta sig på platser där de inte vill bo. En sådan politik är bara inhuman och inskränkt.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu