Göteborgs Fria

Mer migrationsrätt på gång på GU

Asylrättstudenterna önskar att juristutbildningen i Göteborg hade gett dem mer kunskap inom just asyl- och migrationsrätt. Nu är det på gång, även om det i akademins värld går långsamt.

– Om två år tror jag att det finns en sådan kurs, kanske inte i asylrätt men i migrationsrätt i alla fall. Det ligger i plan att vi ska stärka det området både genom att rekrytera färdiga personer och genom att sätta igång personer i forskningsprocesser, säger Thomas Erhag, prefekt vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Frågor om asyl- och migrationsrätt ingår i dagsläget i vissa andra kurser, men att det inte finns någon specialiserad kurs inom området säger Thomas Erhag handlar om hur efterfrågan tidigare har sett ut.

– Varför fanns inte Asylrättstudenterna för fem år sedan till exempel? Det är en samhällsfråga som blivit mycket större de senaste åren.

Migrationsrätt är en fråga som har blivit juridisk först på senare år. Först i mars 2006 inrättades migrationsdomstolar i Sverige – innan dess var det till Utlänningsnämnden man överklagade i bland annat asylärenden.

– Asylärenden fanns ju innan, men behovet av juridiska experter har inte riktigt funnits tidigare. Men nu blir vi uppvaktade av juridiska byråer och domstolar som behöver experter. Där har universiteten inte riktigt hunnit med.

Nu är juridiska institutionen på gång med att utlysa en läraranställning med inriktning på just migrationsrätt och två doktorander arbetar med avhandlingar inom området.

– Utbildningen måste förändras i takt med samhället, men det tar tid att få fram både docenter och professorer. Processerna är lite långa, men vi måste ju ha någon som kan hålla i kursen för att kunna ha en.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu