• Urbanisering leder till att vi ser mindre av naturen. Göran Greider tror att vi behöver en levande landsbygd för att få insikt om ekologiska samband.
  • ”Så länge vi har en tävling om vilket land som har högst ekonomisk tillväxt kommer vi alla att förlora”, sa debattören och regissören Stina Oscarson, som modererade samtalet.
  • Ett problem med dagens glesbygdspolitik är att resurser som mineraler tas från glesbygden medan vinsten hamnar någon annanstans, menade flera. Här syns Northland resources nedlagda gruva i Kaunisvaara.
  • Hammarby sjöstad är ett föredöme när det gäller separering av vatten och avlopp samt transporter, enligt Varis Bokalders, som dock poängterade att det inte finns några hållbara städer. Foto: Christine Olsson/TT
  • Vår mat måste produceras på ett hållbart sätt och nära där vi bor, menade båda talarna.
Landets Fria

Det finns inga hållbara städer

Staden klarar sig inte utan landsbygden, därför är begreppet ”hållbara städer” missvisande. Det var en av slutsatserna när Medborgarutredningen diskuterade land och stad.

– Jag tror att den klyfta som håller på att uppstå mellan stad och land är fullkomligt förödande för våra möjligheter att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle.

Så inledde debattören, författaren och Dala-demokratens chefredaktör Göran Greider när han talade på Medborgarutredningens seminarium om land och stad på ABF i Stockholm den 18 januari.

Han kopplade ihop den rådande storstadsnormen med samhällsdebattens starka fokus på tillväxt.

– Det finns en ihålig dröm om de växande städernas välsignelse. Man drömmer om den hållbara staden men väldigt lite pekar på att det urbana och det hållbara går ihop.

Göran Greider lade stor vikt vid begreppet biofili, myntat av biologen Edward Wilson för att beteckna en genetiskt betingad kärlek till naturen.

– Jag tror att en snabb urbanisering leder till minskat ekologiskt medvetande. Jag tror att vi behöver se det vilda. I staden får vi sällan den chansen.

Därefter tog han upp vår civilisations beroende av transporter, inte minst för försörjningen av livsmedel, och sa att Sveriges självförsörjningsgrad inte varit så låg sedan 1930-talet.

– Jag förespråkar inte total självförsörjning men om vi tar klimatproblemen på allvar och vill minska transporterna så är det nödvändigt att mer livsmedel produceras i närheten av var vi bor. Det är ett tungt argument för landsbygden.

Och helst skulle han se att en större andel av befolkningen arbetade med jordbruk, vilket skulle möjliggöra mer arbetsintensiv ekologisk produktion.

– Jag tycker inte att det är gåtfullt att en extrem storstadsnorm dominerar all samhällsdebatt, det speglar det slags civilisation vi har. Metropoler som ligger där som väldiga parasiter på sitt omland och som i sista hand parasiterar på naturen själv.

Men Göran Greider tror att landsbygden kommer att hamna mer i centrum för debatten under de närmaste åren.

– Det är nödvändigt om vi ska bygga ett samälle som på allvar är hållbart både ekologiskt och socialt. Ta flyktingfrågan. Om den svenska landsbygden blir mer levande har den en enorm potential att ta emot fler flyktingar.

Kvällens andra talare, arkitekten och författaren Varis Bokalders, höll med. Han har tidigare undervisat i ekologiskt anpassat byggande på KTH och pratade framför allt om hur städer kan bli mer hållbara. Inte minst när det gäller transporter, livsmedel och boende, de tre sektorer som använder mest energi och resurser.

– Det finns enligt mitt sätt att se det inget som heter hållbara städer. Om man tar bilen, biffen och bostaden i staden så är de beroende av skogen, åkermarken och vattnen. En stad kan aldrig överleva utan sin landsbygd. För att bli ett hållbart samhälle måste vi utveckla en helhetssyn och en teknik som för ihop stad och land.

Ett exempel är att städernas avloppsvatten behöver separeras för att bli en resurs istället för en belastning. Näringen från toalettavfall behöver tas tillvara i jordbruket och vare sig gifter eller näring ska tillåtas rinna ut i vattendrag eller hav.

Dessutom menade Varis Bokalders att vår mat måste produceras på ett mer miljövänligt sätt och närmare städerna. Bostäder kan bli mer hållbara om de byggs i ekologiskt, massivt trä, görs energieffektiva enligt passivhusstandard och förses med solpaneler så att de producerar mer energi än de förbrukar. Transporter i och mellan städer kan bli mer hållbara genom att de exempelvis byggs för cyklar och spårvagnar och kopplas ihop med snabbtåg.

Därefter frågade moderator Stina Oscarson, debattör och regissör, vad som krävs för att få ett mer hållbart kretslopp mellan stad och land.

– Först behöver vi en debatt om hur vi ska minska ojämlikheten. Om vi får den debatten blir det lättare att föra alla andra debatter. Och om klimatdiskussionen ska bli vital krävs en kritik av kapitalismen, sa Göran Greider.

En deltagare saknade fler perspektiv från gles- och landsbygden i samhällsdebatten än bara vargfrågan.

– Det är hundra insändare om vargen samtidigt som ambulanshelikoptern lägger ner och statliga institutioner flyttar utbildnings- och arbetsplatser in till storstäderna, men det hörs inte särskilt mycket om det. Det är för mig en gåta. Det går ju att åka bara över gränsen till Norge för att se att det finns möjlighet till en annan politik. Det här är en politik som måste gå att påverka.

En annan fråga som väcktes var hur landsbygdens resurser utnyttjas medan vinsten tas därifrån. En deltagare lyfte fram exemplet med Sveriges låga mineralskatt som gör att eventuella vinster från gruvorna hamnar på annat håll. Göran Greider tog upp en relaterad fråga.

– På landsbygden finns det ett sparandeöverskott, men pengarna går till investeringar i större städer. Man skulle hitta en modell där det sparandeöverskottet kommer bygderna till del.

Många av talarna efterlyste en bättre landsbygdspolitik, men flera påpekade också att det går att ta hållbara initiativ på landsbygden ändå.

– Det finns väldigt mycket exempel i Sverige. Småskaligt, folk som tar saken i egna händer, men rörelsen kommer helt underifrån. Den får inga pengar och det finns ingen policy som stöder utvecklingen, sa Varis Bokalders.

Artikeln återger ett urval av det som sades under seminariet, som Landets Fria följde via webben. Tidningen har valt att inte publicera namnen på publikdeltagarna av integritetsskäl.

Fakta: 

Medborgarutredningen

Ett initiativ av föreningen Klimataktion Sverige och studieförbundet ABF för att samla en folkrörelse och hitta lösningar för ett samhälle inom jordklotets gränser. Läs mer på www.medborgarutredningen.se och www.landetsfria.se/a/119216.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Omställning Gävle får pris

Månadens omställningsinitiativ har just vunnit ett miljöpris. I höst satsar de på visioner, mat, energi och kommunikation.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu