• Kungsmarken, Karlskrona: Panncentralen vill utvecklas till en permanent verksamhet, och konstnären Johanna Gustafsson Fürst ser konsten hon är med och skapar som ett stöd till kampen.
  • Prästholmen, Boden: Asylsökande som bor i huset som hyrs av Migrationsverket ska tillsammans med en konstnär och en arkitekt arbeta med platsen.
  • Tjärna Ängar, Borlänge: Konstnären Lina Sofia Lundin ska bygga upp en färgstation i Tjärna Ängar, och förhoppningen är ett avtryck som lockar fler att stanna till.
  • Lina Sofia Lundin jobbar med att färga textil med växter, bär och matrester.
Landets Fria

Lokalsamhället får skapa med färg och form

15 platser från Boden i norr till Malmö i söder valdes ut till projektet Konst händer. Arbetet har precis kommit igång, men drömmarna om vad det kan bli finns redan.

Med färg till Tjärna Ängar

Många är områdena runt om i landet som bara passeras förbi av dem som inte bor där. I Tjärna Ängar finns förhoppningen om att ett avtryck av färg ska locka fler att stanna till.

Bostadsområdet Tjärna Ängar några kilometer från centrala Borlänge består av flerfamiljshus som började att byggas i början av 1970-talet. Där fungerar den ideella föreningen Tjärnkraft, som tillsammans med kommunen står bakom ansökan till Statens konstråd, som en plattform för före-ningslivet. Bredvid syateljén i deras lokaler ska konstnären Lina Sofia Lundin bygga upp en färgstation. Hennes konstnärsskap är till stor del baserat på naturlig färgning – men vilken form det tar sig i Tjärna Ängar vet hon inte ännu.

– Det är det som är så spännande, konsten blir inte till innan utan på plats. Eftersom det är ett deltagarbaserat projekt ska de boende ha mycket inflytande, säger Lina Sofia Lundin och fortsätter:

– Det bygger mycket på vilka som vill vara med och vilka kompetenser som finns. Jag vet inte någonting om målgrupp ännu men min känsla är att det finns många spännande erfarenheter och berättelser att ta del av från många olika typer av människor.

Hela området står under upprustning av det kommunala bostadsbolaget som äger husen, och planer finns också på att bygga nytt.

Men det som Tjärnkraft upplever som områdets alla positiva egenskaper är kanske inte synliga för alla utifrån. Ett av syftena med konsten är att locka förbipasserande in till Tjärna Ängar, och att området inte bara ska passeras av dem som inte bor där på väg till exempelvis idrottsplatsen. Lina Sofia Lundin hoppas att aktiviteten som skapas i och med projektet kommer att locka fler människor.

– Det ska också bli något fysiskt kvar i det offentliga rummet efteråt, ett avtryck, och det tror jag blir intressant för människor att ta del av.

Konst ska bana väg för mötesplats

I Kungsmarken i Karlskrona är behovet stort av en samlande mötesplats. Konstnären Johanna Gustafsson Fürst ska skapa offentlig konst på platsen, och ser projektet som en händelse på vägen mot drömmen om ett Folkets hus.

En halvmil norr om centrala Karlskrona ligger bostadsområdet Kungsmarken, där miljonprogramshus började att byggas i slutet av 1960-talet. Nu ska konstnären Johanna Gustafsson Fürst tillsammans med boende i området skapa konst på platsen som en del av projektet Konst händer. För tillfället pågår en research-fas, och något mer konkret om vad som kommer att skapas är svårt att säga ännu.

– Just nu lär jag känna platsen, andra lär känna mig, och jag ska hitta en grupp att arbeta med. Det kan bli som en referensgrupp eller ett mer intensivt samarbete, allt det där är helt öppet.

I nuläget har hon varit på plats i Kungsmarken i ett par veckor, och säger att behovet av en mötesplats märks tydligt.

– Det finns många små före-ningar som har olika lokaler utspridda, men det finns ingen offentlig plats att samlas på för ett större möte, och inte heller någon mer offentlig social plats för att dricka kaffe eller ha kurser.

En förening har startats i Kungsmarken, Panncentralen, som verkar för att få till ett Folkets hus. Det var också den fö-rening som sökte till Statens konstråd och föreslog ett offentligt verk. Och medan konstprojektet ska avslutas inom två år, strävar Panncentralen efter en permanent verksamhet. Själv ser Johanna Gustafsson Fürst att processen med konsten hon är med och skapar ska stödja deras kamp, som en händelse på vägen som förhoppningsvis kan bidra med uppmärksamhet och engagemang.

För Johanna Gustafsson Fürst är engagemanget för det som ofta kallas miljonprogramsområden, och som de senaste åren varit uppe till diskussion runt om i Sverige inte minst när det gäller upprustning och höjda hyror, inte nytt.

Hon är noga med vilka hon jobbar med och för vad, och menar att det finns tendenser till att använda kulturprojekt som ett sätt att billigt sminka över dålig politik och genomföra gentrifiering. Men som hon ser det är de pengar som nu fördelats en justering av tidigare orättvisa fördelningar.

I uppdraget finns ett uttalat önskemål om att processen med konstverket ska vara i dialog och samarbete med de som bor och verkar på platsen och det ser Johanna Gustafsson Fürst som en fördel för sin del.

– Jag tycker mycket om att jobba med andra personer och att vi har en gemensam läroprocess. Det offentliga rummet är en plats att mötas på och att processen med verket liknar platsens sociala karaktär är centralt för mig i den här formen av projekt. Sedan är det viktigt att påpeka att bara för att processen är social och i dialog så blir det inte automatiskt bättre konst.

Boende får göra sina röster hörda

I området Prästholmen i Boden står ett av Migrationsverkets hus för asylsökande i fokus för Konst händer. Bodens identitetsförändring från en stängd försvarsstad till ett stort migrationsmottagande är ett genomgående tema för konst i staden.

Strax öster om centrala Boden ligger Prästholmen, där Migrationsverket hyr ett flerfamiljshus med lägenheter till asylsökande. De boende där ska nu få göra sina röster hörda och arbeta med platsen i samarbete med både en arkitekt och en konstnär.

– Det handlar om att arbeta med arkitekturen på ett socialt sätt där man engagerar de människor som bor i området, inte att konstnären och arkitekten bara dimper ner utifrån och far därifrån när de är klara, säger Ricky Sandberg som är konsthallschef på Havremagasinet, en av verksamheterna bakom ansökan.

Boden kanske inte är det första stället många tänker på i fråga om miljonprogram, men Ricky Sandberg menar att det är ett spännande projekt också med tanke på Bodens speciella historia som en stängd militärstad. Så sent som fram till 1997 fanns skyltar kvar runt staden med budskapet ”Förbjudet för utlänningar”. På senare år har de haft ett stort migrationsmottagande.

– Stadsbilden och Bodens identitet har förändrats på ett positivt sätt. De flesta som flyr hit kommer från krigshärjade länder och Boden har haft krig som tema hela tiden, staden fanns inte innan det bestämdes att det skulle bli en försvarsstad. Jag tror att många i Boden är medvetna och insatta i krigens problematik och jag tror att kunskap är det som betyder något.

Bodens länskonsthall Havremagasinet har också planer på att spinna vidare på temat. Under nästa höst är tanken att istället för en klassisk konstutställning ordna öppna workshops för konstnärer och invånare kring byggandet av en multikulturell stad, eller småstad, ändrar Ricky Sandberg sig till.

– Det berör oss alla, och är en del av vår vardag. Konst och kultur är en brobyggare mellan olika kulturer, och vi har en otrolig kulturrikedom.

Fakta: 

15 utvalda platser

Amiralsstaden, Malmö

Gamlegården, Kristianstad

Gärdeåsen, Ljusdal

Hageby, Norrköping

Hammarkullen, Göteborg

Holma, Malmö

Hässelby, Stockholm

Jordbro, Haninge

Kungsmarken, Karlskrona

Lindängen, Malmö

Prästholmen, Boden

Råby, Västerås

Råslätt, Jönköping

Tjärna Ängar, Borlänge

Tynnered, Göteborg

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu