• ”Satsningen är ett sätt att kunna arbeta med nutida konst också i miljonprogrammen där det sällan byggs nytt.” Det säger Lena From som är projektchef på Statens konstråd.
Landets Fria

Miljoner till konst i miljonprogrammen

Offentlig konst går ofta hand i hand med att det byggs nytt, och i miljonprogrammen händer det sällan. I satsningen Konst händer har 15 områden runt om i landet valts ut, och konst ska skapas tillsammans med boende och föreningsliv.

I satsningen Konst händer uppmanades civilsamhället att skicka in sina förslag kring var och hur de ville arbeta med konst i miljonprogramsområden. Det slutade med 15 utvalda platser som presenterades i början av oktober.

Ramarna för konsten är vida, medan vissa vill skapa film för att berätta om en plats speciella värde, kan det på andra håll bli skulpturer i en park eller ett hus som ska få ny form. Kanske är det inte konsten i sig som mest skiljer ut sig, utan hur den blir till.

– I och med att den offentliga konsten ofta utgår från nybyggnation får miljonprogrammen sällan offentliga medel till konst. Det sker i innerstaden eller i gamla hamn- och industriområden som byggs om. Satsningen är ett sätt att kunna arbeta med nutida konst också i miljonprogrammen där det sällan byggs nytt, säger Lena From och fortsätter:

– Vi har vänt på hela ansökningsprocessen, gängse metod är att ta rygg på ett byggprojekt eller att utgå från en konstnärs initiativ. Nu har vi frågat och fått svar från civilsamhället om var de vill jobba och det sker på deras villkor.

Civilsamhällets villkor innebär bland annat praktiskt hänsynstagande, som att lägga möten på kvällar eller helger när folk är lediga, eller att kunna ge ekonomisk ersättning i de fall möten måste hållas dagtid.

Projekt finns representerade från Boden i norr till Malmö i söder, och Lena From säger att den geografiska spridningen är viktig. Men var ansökningarna kom ifrån skiljer sig åt. De allra flesta idéerna från civilsamhället kom från miljonprogramsområden i storstäderna, medan kommuner ofta stod bakom ansökan på andra platser.

– Utanför storstadsområdena sökte civilsamhället nästan inte alls. Det kan bero på att man kanske inte definierar att man bor i miljonprogram i mindre städer, eftersom bilden av miljonprogram så tydligt har blivit storstädernas förorter. Det är en nästan lika tydlig bild som av den röda stugan.

Fakta: 

Konst händer

Konst händer är en del av regeringssatsningen Äga rum, och ansvaret delas mellan Statens konstråd och Kulturrådet. Arbetet kommer att pågå mellan 2016 och 2018, och satsningen omfattar totalt 26 miljoner kronor.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu