• En beredskapsövning där helikoptrar som närmar sig hörs i bakgrunden och deltagarna gör sig redo för strid. ”Att vi är kamouflerade kan ses som en metafor för att tvingas vara gömd eller dölja sin identitet”, säger Maria Norrman.
  • Videoverkets minnescermoni är till för att hedra fallna kamrater, underförstått hbtqia-personer som inte orkat kämpa längre eller mördats på grund av sin sexualitet.
Landets Fria

Fiktivt queerkompani tar plats på Gotland

Med utgångspunkt i en skröna från 1980-talet har Maria Norrman arbetat med konstprojektet P18/Q – Queerkompaniet. En utsatt grupp på en isolerad plats står i fokus, och med inspiration från såväl krigsfiktion som faktiska militära övningar växte videoverket fram.

Skrönan är att det på Gotland ska ha funnits ett speciellt kompani för homosexuella som gjorde värnplikt. Som ett homofobt skämt har det ryktats om att värnpliktiga skulle kunna skickas dit om de inte skötte sig eller som ett sätt att säga att homosexualitet inte kan användas som en ursäkt för att slippa lumpen.

När konstnären Maria Norrman hörde om skrönan första gången minns hon inte, men hon återupptäckte den i en lista om vandringssägner för fyra år sedan och har sedan dess tänkt på att använda den på något sätt.

– Det är en så absurd idé att det skulle ha blivit något annorlunda med ett kompani med bara homosexuella, säger Maria Norrman och fortsätter:

– Jag ville blanda två av mina intresseområden, det för militärhistoria med mitt engagemang för hbtqia-frågor, för att på ett annorlunda sätt gestalta kampen vi genomgår för att få vara de vi är. Jag hoppas att projektet öppnar upp för diskussion kring försvar, hot och queera identiteter.

Under juni månad befann hon sig på Gotland, där hon regisserade en grupp om sex personer som antingen själva är hbtqia-personer eller starkt allierade. Alla bor på Gotland eller har någon relation till ön. Maria Norrman berättar om det fiktiva queer-kompaniet som fick utföra olika övningar som filmades.

– Det var bland annat hinderbana, minnesstunder över fallna kamrater och en medaljceremoni. Vi hade ett övningsmoment där personerna kamouflagemaskerar varandras ansikten, för att sedan ta skydd mot ett fiktivt anfall från luften. Maskeringen fungerar symboliskt som ett sätt att tillfälligt dölja sin identitet på grund av rädsla för olika angrepp, eller att till exempel inte leva öppet med sin identitet.

Inspirationen är en blandning av krigsfiktion och faktisk militär verksamhet. Att Gotland har en stark militäranknytning använde sig Maria Norrman av på olika sätt, bland annat hittades hinderbanan i naturen som redan använts av militär. Den pågående etableringen av Gotlands stridsgrupp har också inspirerat till några av de övningar som iscensattes.

För Maria Norrman är intresset för militärhistoria inte nytt, och hon har tidigare bland annat arbetat i projekt med personer som återskapar olika militärhistoriska händelser.

– Jag är intresserad av försvaret som en sluten plats, och en plats som jag som kodas som en person med kvinnligt kön inte har fått ta del. Det är något extra nyfiket att göra något som jag inte förväntas vara intresserad av.

Projektet kommer att mynna ut i vad Maria Norrman beskriver som ett slags abstrakt dokumentärinspirerat videoverk, och dessutom en fotoserie med porträtt av deltagarna i uniformer. I juni ska verken ställas ut på Gotlands konstmuseum. Ett utdrag ur videokonsten visades redan under Gotland Pride i november.

Fakta: 

P18/Q

Namnet P18/Q anspelar på Gotlands regemente P18, ett pansarförband inom svenska armén som verkade på Gotland i olika former 1963–1994 och 2000–2005.

Hbtqia är en förkortning för homosexuell, bisexuell, trans, queer, intersexuell och asexuell.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu