• Sydkoreaner tittar på ett nyhetsinslag om Nordkoreas femte kärnvapentest som genomfördes i början av september.
  • Karin Wall Härdfeldt.
Fria Tidningen

Sverige röstar för kärnvapenförbud

Frågan om ett internationellt kärnvapenförbud debatteras just nu i FN. 107 stater stödjer resolutionen och vill att förhandlingar startar redan 2017. På tisdagen meddelade Margot Wallström (S) att Sverige kommer rösta ja.

UPPDATERAD Internationell säkerhet och nedrustning. Det står på agendan när världens nationer samlas i första utskottet i FN:s generalförsamling i New York.

Under de kommande veckorna ska länderna bland annat ta ställning till FN-resolutionen om en kärnvapenfri värld – om FN ska påbörja förhandlingar om avveckling av alla existerande kärnvapen.

Sedan tidigare är det klart att 107 stater ställer sig bakom förslaget. Bland dem finns Österrike, Mexiko, Sydafrika, Irland, Brasilien och Nigeria. De vill att förhandlingarna tar avstamp i en konferens redan nästa år.

USA, Storbritannien och Frankrike är några av länderna som motsätter sig nedrustningen.

På plats vid förhandlingarna i New York finns också representanter från Svenska Freds. De är en del av den globala kampanjen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som vill se ett totalförbud mot kärnvapen. Kampanjen samlar organisationer från fler än 90 länder.

– Just nu finns ett internationellt politiskt momentum för att förbjuda kärnvapen, det enda massförstörelsevapen som ännu inte är förbjudet. Detta beror till stor del på att allt fler stater har börjat prata om de katastrofala och helt oacceptabla humanitära konsekvenserna av om kärnvapen används, säger Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare för Svenska Freds.

I dag beräknas nio länder ha sammanlagt runt 15 000 kärnvapen, varav flera är redo att användas inom några minuter.

Sverige hade innan mötet inte tagit ställning i frågan om ett bindande kärnvapenförbud. Men i dag (tisdag den 18/10) meddelade utrikesminister Margot Wallström (S) att Sverige kommer rösta för FN-resolutionen om att förbjuda kärnvapen.

– Kärnvapenstaterna moderniserar ju snarare sina kärnvapen än att arbeta för icke-spridning och nedrustning, så det här behövs. Det skulle vara anmärkningsvärt om Sverige inte skulle kunna ställa sig på den sidan och med de länder som vill markera och börja verka för ett minskande av kärnvapnen, säger Margot Wallström till TT.

Moderaternas försvarstalesman Hans Wallmark vill att regeringen ska avvisa FN-resolutionen, eftersom den kan stänga dörren till ett framtida svenskt Natomedlemskap.

Karin Wall Härdfeldt, Svenska Freds, håller inte med:

– Vi menar att de enda konsekvenserna som vi måste fokusera på här är de katastrofala humanitära konsekvenserna av kärnvapen.

Fakta: 

Kärnvapenavtal:

Icke-spridningsavtalet av kärnvapen, NPT, trädde ikraft 1970. Det innebär att USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike erkändes som kärnvapenstater. Andra stater får inte utveckla eller skaffa kärnvapen. Fyra stater ingår inte i avtalet: Nordkorea, Indien, Pakistan och Israel. FN-resolutionen om en kärnvapenfri värld är det senaste steget i en process inom ramen för NPT.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Urskog avverkad i Dalarna

Ett område i Ore skogsrike i Dalarna med träd som är uppemot 200 år gamla har avverkats av Sveaskog.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu