• I Revadebatten 2012-2013 kritiserades polisens insatser mot papperslösa. Idag förs ingen debatt men polisen fortsätter med de så kallade inre utlänningskontrollerna och nu vill regeringen ge polisen utökade möjligheter.
  • Patrik Kalmkind, tf chef på gränspolisen i Stockholm.
Stockholms Fria

Polisen trappar upp jakten på papperslösa

Regeringens förslag för att utvisa fler välkomnas av gränspolisen. Chefen Patrik Kalmkind vill hitta fler papperslösa och ska öka antalet kontroller.

Den 22 september presenterade regeringen en rad nya förslag för att få fler att återvända till sina hemländer. Bland annat att polisen får utökade möjligheter att genomföra arbetsplatsinspektioner och möjlighet att ta fingeravtryck vid inre utlänningskontroll.

Men jakten på papperslösa pågår hela tiden. I går, tisdag, genomförde gränspolisen i Stockholm ett tillslag mot ett hotell i Söderort där det bor papperslösa, enligt vad SFT erfar. Patrik Kalmkind är tillförordnad chef på gränspolisen och vill varken bekräfta eller dementera uppgiften.

– Vi kommenterar aldrig pågående ärenden, det kan jag inte göra. Om jag uttalar mig om ej genomförda insatser får det negativ inverkan på möjligheten att göra vårt jobb.

Enligt Patrik Kalmkind följer de inre utlänningskontrollerna oftast på underrättelseuppgifter eller sker i samband med annan kontrollverksamhet, som ingripande vid brott.

– Vi bygger verksamheten mycket på underrättelser. På så sätt lägger vi våra resurser på rätt saker. Ibland kan det förstås finnas personer som har tillstånd bland dem vi möter, men genom underrättelser får vi större träffsäkerhet så att de som inte är intressanta utesluts.

Men om ni jobbar slumpmässigt i exempelvis tunnelbanan? Ni fick ju kritik för rasprofilering under Reva-debatten.

– Vi ska aldrig utgå från om någon ser utländsk ut, utan ska utgå från faktiska omständigheter.

Lyckas ni följa det?

– Ja, det är vår utgångspunkt och vår skyldighet att jobba utifrån det.

Gränspolisen har tidigare gått ut med att arbetet med att verkställa fler utvisningar ska intensifieras under hösten. I augusti sa Patrick Ungsäter, dåvarande chef för gränspolisen i Stockholm, till SvD att man bland annat ska genomföra arbetsplatskontroller tillsammans med Skatteverket. Han sa också att inre utlänningskontroller kommer att göras i ”tunnelbanan, parker, allmänna ytor”. Skolor och kyrkor var däremot ”fredade områden”.

Patrik Kalmkind som tillfälligt tagit över jobbet efter Ungsäter säger att gränspolisen ”fortsätter med de satsningar vi påbörjat”. På frågan om kyrkor och skolor är fortsatt fredade säger han att ”där brukar vi inte gå in, nej”. Han berättar att en Schengeninspektion av verksamheten som omfattar både verkställigheter och gränskontroll kommer att ske under våren.

– Den ska vi klara på ett bra sätt.

Regeringen har nyligen aviserat nya åtgärder för att fler ska utvisas. Hur skulle de förslagen påverka ert arbete?

– Vi har sett vissa områden där vi vill se en utveckling av lagstiftningen och det stämmer ganska väl med de förslag som har förts fram. Vi ser genomgående positivt på dem. De gör det lättare för oss att leva upp till vårt uppdrag att vara effektivare.

Tänker du på något särskilt då?

– Det är svårt att uttala sig i detalj eftersom vi inte har sett lagförslaget än. Men ta exemplet med om någon ska verkställas på nytt, då är det mer effektivt om ärendena hamnar direkt hos polisen istället för att komma till oss via Migrationsverket. Och när det gäller arbetsplatskontroller så är det bra om det finns liknande möjligheter hos polisen som hos andra inspekterande myndigheter.

I dag krävs en brottsmisstanke för att polisen ska kunna göra husrannsakan och hämta upp papperslösa på exempelvis en arbetsplats. Med det nya förslaget skulle det inte behövas, något Patrik Kalmkind ser positivt på.

– Vi kan inte gå in på samma sätt i dag utan går bara in om det finns en brottsmisstanke, säger han.

Har ni krav på er på att genomföra fler kontroller?

– Ja, om vi ska kunna öka antalet verkställigheter och många håller sig undan så blir det naturligt att det är så här vi måste leta efter dem. Många migranter sökte tillstånd förra året, Migrationsverket har svårt att hinna fatta beslut. Vi väntar på att få in ärenden i större omfattning.

Enligt den senaste statistiken har polisen hittills i år (fram till i augusti) genomfört 13 394 inre utlänningskontroller i Sverige, flest i region Syd (4 846 stycken), och näst flest i Stockholmsområdet (2 385 stycken). I Stockholm är det dock en bra bit kvar till förra årets över 8 000 kontroller.

– Vi försöker öka förmågan då det i 75–80 procent av fallen i de ärenden vi får från Migrationsverket handlar om personer som har avvikit, säger Patrik Kalmkind. Så det finns en koppling till att vi satsar på detta nu. Som regional enhet är vi också en stödresurs, vi ska stödja de lokala poliskontoren för de ska också göra utlänningskontroller. Så på så sätt kan vi utföra fler kontroller.

Fakta: 

Inre utlänningskontroller i Stockholm 2012–2016

• 2012: 11 936 stycken

• 2013: 10 080 stycken

• 2014: 10 081 stycken

• 2015: 8 180 stycken

• 2016: 2 671 kontroller hittills (januari-september)

Källa: Polisen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Vill att fler protesterar mot avvisning

Natten mot onsdag väntas ett flertal personer utvisas från Sverige till Afghanistan. Genom en offentlig sida på Facebook uppmanar nu nätverket Aktion mot deportation till protester i Kållered.

Göteborgs Fria

Sambaprotest mot bussbolag

Bussbolaget Nobina tjänar pengar på kontroversiella tvångsavvisningar, menar Aktion mot deportation.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu