Varför osar Medelstidsveckan kött? | Fria.Nu

Krönika


Krönika

Landets Fria

Varför osar Medelstidsveckan kött?

”Det största skälet till att jag knappt besöker Medeltidsveckan längre ... det är som om veckan designades av de som hatar djur”. Citatet är hämtat från bloggen Vegan Gotland. Inlägget är ett av flera som lagts ut på nätet under senare tid där den gemensamma nämnaren är kritik mot att Medeltidsveckan i Visby präglas av pälsverk, skinnprodukter och kötträtter.

Vilken betydelse bör historiska analyser och paralleller till vår egen tid ha under Medeltidsveckan? Ger en medeltidsmarknad som osar kött och nygarvat läder en bra bild av den tidsålder man försöker efterlikna och vad är det egentligen man försöker återskapa? År 2015 beskrev ledningen för Medeltidsveckan evenemanget som ett tillfälle då de ljusa sidorna av medeltiden lyfts fram och där de mörka sidorna lämnas därhän. Men hur bestäms vad som är ljusa och vad som är mörka sidor?

Smör, sill och skinn var tre av fundamenten i den handel som det medeltida handelsförbundet Hansan byggde på. Visby var medlem i Hansan. Här kan vi ana grunden till vår tids storskaliga och långväga handel med livsmedel. Under denna tid tilldelas också adeln de jordegendomar som ännu är Sveriges och Danmarks största gårdar. Gårdar som haft de ekonomiska förutsättningarna att gå i bräschen för vår tids industriella uppfödning av djur och där jordinnehavet fortfarande utgör en oskriven inträdesbiljett till politiskt inflytande.

Handeln med animalier hade redan under 1200-talet utvecklats till något helt annan än en gemytlig hantverksmarknad. Det var ”big business” redan då, med politiska intriger, girighet och en situation där bönderna och husdjuren fick betala priset. En reflektion över steget mellan då och nu är att Hansan med tiden expanderade sitt inflytande till ungefär samma geografiska område där Arla foods mjölkbönder finns i dag.

En annan parallell mellan då och nu är att vid sidan av storskalig handel med animalier lades under medeltiden också grunden till vår moderna småskaliga köksträdgård. Flera kända namn under medeltiden förordade vegetabilisk kost och begränsade intaget av kött, däribland abbedissan Hildegard av Bingen. Denna del av historien förtjänar mer uppmärksamhet under ett evenemang som Medeltidsveckan.

Om Medeltidsveckan på sikt ska bestå som något mer än ett jippo behövs fler programpunkter som belyser forskning om medeltiden. Detta kan ge ett mer varierat program som kan locka nya grupper av besökare.

Medeltidsveckan grundades 1984 av Svenska kyrkans studieförbund och är Nordens största medeltidsfestival. Den arrangeras varje år i augusti i Visby och på Gotlands landsbygd med inslag som tornerspel, marknader, konserter, sagostunder, vandringar och föreläsningar.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu