• Arbetet ska bland annat mynna ut i ett verk om Ovanåker som kommer att visas där under första helgen i augusti, berättar Jon Perman och Karin Bäckström.
  • Fokus i Kom till byn ligger på människorna som bor i respektive by och varför olika platser är viktiga för just dem.
Landets Fria

Byar visar nya sidor för besökare

I sommar får tre orter i Gävleborg chansen att skapa en ny bild av sig själva. I ett konstprojekt får tre deltagare en annorlunda semester som utgår ifrån bybornas egna tips – med målet att lyfta det positiva på respektive plats.

En inbjuden gäst som aldrig har besökt Ovanåker, Hofors eller Österfärnebo och Gysinge tidigare ger en möjlighet att skriva en ny berättelse om platserna. En chans att skippa fördomar, gängse uppfattningar och förutbestämda turistattraktioner och istället lyfta fram det som lokalbefolkningen själv tycker bäst om med sin hembygd. Det är tanken bakom Kom till byn av konstnärerna Karin Bäckström och Jon Perman.

– Fokus ligger på att lyfta det positiva på orterna, föreningslivet och människorna där. Den stora förhoppningen är att folk ska börja prata om att saker är bra i deras hembygder. Det finns fortfarande en syn att det inte finns så mycket att göra på en bruksort. Vi känner att det finns bra initiativ och intressanta saker överallt och tycker att det är för lite fokus på det, säger Jon Perman.

I sommar får tre deltagare chansen att besöka en av platserna i fyra till fem dagar. De får guidade visningar baserade på ortsbornas förslag. Deltagarna som väljs ut kommer att få möta personer de annars inte skulle träffa och få en minst sagt annorlunda semester – som dokumenteras och blir en del av konstprojektet. Konstfrämjandet Gävleborg står för deltagarnas kostnader och tar emot ansökningar via webben, se faktaruta.

När tidningen träffar Karin Bäckström och Jon Perman håller de på att förebereda en utställning på Gävle konstcentrum under sitt alias [krig]. Båda är med i kulturföreningen Backbeatbolaget som bland annat driver Galleri LarsPalm i hemstaden Sandviken. Förra året fick duon frågan om de ville starta ett nytt regionalt distrikt av Konstfrämjandet i Gävleborg och svaret blev ja.

Projektet Kom till byn är ett led i att etablera det nya distriktet och är bland annat tänkt att leda till kontakter och samarbeten i hela regionen. Under våren har Karin Bäckström och Jon Perman ställt ut tipslådor där lokalbefolkningen kan ge anonyma förslag på besöksmål i trakten, men framför allt har de besökt byarna och intervjuat personer och föreningar på plats.

Konstprojektet kommer att mynna ut i en alternativ turistguide på komtillbyn.se och dokumentationen ska bland annat visas på Konstfrämjandet i Stockholm. Om det finns finansiering kan det också bli aktuellt att trycka upp kommunguider på papper. Tanken är att guiderna på webben ska vara interaktiva och finnas kvar efter projektets slut, så att folk kan lägga till fler tips efter hand.

Viktigt för konstnärerna är att hitta oväntade besöksmål och andra röster och perspektiv än de som vanligtvis syns och hörs. Fokus ligger på människorna som bor i respektive område och varför olika platser är viktiga för just dem. Det handlar inte om att sälja in en plats till andra utan om att orterna ska få möjlighet att definiera sig själva och vad som är bäst där.

– Vi tänker att den här händelsen ska generera andra tips som inte anses vara tillräckligt historiskt intressanta eller särskiljande för en vanlig turistguide. Folk kan få visa fina badplatser som kanske finns ”överallt” men det speciella är att de finns just här, säger Karin Bäckström.

Om projektet slår väl ut vill duon söka mer pengar för att kunna göra liknande satsningar i andra kommuner i regionen, gärna med fler konstnärer.

– Det vore fantastiskt om det fanns personliga guider på nätet till hela regionen, säger Karin Bäckström.

Idén till Kom till byn fick duon inför ett tidigare konstprojekt. Deras kompis David skulle besöka Sandviken för första gången 2014 och de gjorde besöket till ett verk där Sandvikenbor fick ge sina egna tips.

– Det var väldigt roligt och vi fick själva en annan syn på Sandviken. Vi uppskattar verkligen Sandviken och träffade andra som var väldigt engagerade, säger Karin Bäckström.

Det bästa med projektet tyckte de var att Sandvikenbor började att prata om vad som var det bästa med orten, istället för att leta efter det som var fel där.

– Vi har en idé om att landsbygden är bra och viktig, och vi tycker att det är oacceptabelt att du som kulturskapare är konstig om du inte bor i en storstad. Därför tycker vi att det är viktigt att bygga en organisation som Konstfrämjandet, jobba med folkbildning och vara med och skapa ett brett kulturliv, säger Jon Perman.

Fakta: 

Kom till byn

Vill du delta i projektet och få en annorlunda semester i Ovanåker, Hofors eller Österfärnebo och Gysinge? Läs mer och anmäl dig på www.komtillbyn.se

Perioderna för respektive ort är:

Ovanåker 6–10 juli
Ssta ansökningsdag den 23 juni.

Hofors 10–14 augusti
Sista ansökningsdag den 27 juli.

Österfärnebo och Gysinge 1–4 september
Aista ansökningsdag den 18 augusti.

Konstfrämjandet

Arbetar med uppdraget ”konst för alla”. Medlemmarna är olika folkrörelser som studie- och fackförbund, och andra intresseorganisationer. De producerar och sprider konst över hela Sverige genom nya konstverk, utställningar, böcker och möten.

Källa: konstframjandet.se

www.krig.me/davidkommertillstan finns alternativa besökstips från konstprojektet i Sandviken.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu