• Studenterna berättar att Omställning Sverige var den kanal i undersökningen som publicerade klart flest inlägg per dag. ”Att gruppen har så många medlemmar och används så flitigt visar att det finns ett utbrett intresse för omställningstankar,” säger Ahmed Al-Qassam (till vänster).
Landets Fria

Det gillar miljörörelsen mest på Facebook

Artiklar som lägger ansvaret för hållbarhet på staten eller marknaden är populärast hos vissa nyhetssidor – men i Facebookgruppen Omställning Sverige tycker medlemmarna bäst om när individen står i centrum. Det är några resultat i en ny studie från Malmö högskola.

Under ett år studerade miljövetarna Ahmed Al-Qassam och Anton Pettersson tre sidor och grupper på Facebook för att se vilka fyrtio inlägg i respektive kanal som fick flest gillamarkeringar. De valde kanaler med olika inriktningar för att få en bred överblick: Supermiljöbloggen, den största sidan på Facebook för miljö- och klimatnyheter, Aktuell hållbarhet, som enligt egen utsago riktar sig till ”proffs och beslutsfattare”, samt den slutna gruppen Omställning Sverige, som var tänkt att representera ett mer alternativt perspektiv.

– Vi ingår båda själva i miljörörelsen och har upplevt att den drar åt olika håll. Kan de nyheter som vi tar in vara en anledning till att det blir fragmenterat? frågar Ahmed Al-Qassam.

Studenterna kategoriserade inläggen efter vilka lösningar på miljöproblem som de tog upp och vilken aktör som sågs som ansvarig för lösningarna. Det tydligaste resultatet var att inlägg som handlar om ekologisk modernisering, alltså tekniska innovationer som lösningar på miljöproblem, fick flest gillamarkeringar hos både Aktuell hållbarhet och Supermiljöbloggen. I dessa artiklar pekas ofta staten och/eller marknaden ut som ansvarig för att lösa problemen. Studenterna tror att slagsidan mot ekologisk modernisering beror på ett mer slagkraftigt språkbruk än sufficiency, där minskad produktion och konsumtion ses som lösningen för ett mer hållbart samhälle.

I gruppen Omställning Sverige var det istället artiklar med fokus på individens ansvar för en hållbar utveckling och sufficiency-lösningar som fick flest gillamarkeringar.

– Varför gillar vi artiklar där ansvaret läggs hos staten och/eller marknaden? Kan det vara av bekvämlighet – om de löser problemen behöver jag själv inte göra något? I Omställningsgruppen är det precis tvärt om. ”Emilia byggde SITT EGET mikrohus”. Där handlar det om inspiration, att om Emilia klarar detta, varför skulle inte jag? Man lägger ansvaret på individen, säger Ahmed Al-Qassam.

En av studenternas slutsatser är att miljörörelsen kanske bör flytta fokus från klimatfrågan till hållbarhet ur ett större perspektiv.

– Att fokus i miljödebatten ligger på koldioxidfrågan gynnar slagkraftigheten hos nyheter inom ekologisk modernisering. Det blir lösningar med fokus på storskalighet och teknik, fast det kanske egentligen är småskalighet som är lösningen. I vår uppsats ser vi att tekniska nyheter får tolkningsföreträde, säger Anton Pettersson.

– Historiskt sett har många förändringar skett för att en engagerad gräsrotsrörelse har drivit dem. Det är sällan som staten eller marknaden har tagit initiativ till samhällsförändring, säger Ahmed Al-Qassam.

Om de ska vara kritiska mot de inlägg som är populärast i gruppen Omställning Sverige är det att så mycket fokus läggs på individens ansvar.

– Sufficiency finns också på makronivå, med stora förändringar i samhället som idén om basinkomst. De nyheterna finns inte bland dem som får flest likes. Man måste våga tro att lösningarna kan ske på statlig nivå. Det fungerar inte om alla är miljömedvetna om inte strukturerna i samhället ändras, säger Anton Pettersson.

Fakta: 

De mest gillade artiklarna

Supermiljöbloggen
1. Tysklands solpaneler gav mer el än landets kärnkraftverk förra månaden
2. Energibolag skulle bygga nytt kolkraftverk i Indien – kom på att solenergi var billigare
3. Världens största städfarkost börjar rensa haven på plast nästa år
4. Danmark bygger Skandinaviens största solcellspark
65 procent av de mest gillade inläggen handlade om energi.

Aktuell hållbarhet
1. USA gör som Göteborg – förbjuder mikroplaster
2. DiCaprio hyllas för Oscarstal
3. Mer vegetariskt på hamburgermeny
4. Därför borde alla tak vara gröna
Även här var energifrågan mest populär med 25 procent av de mest gillade inläggen.

Omställning Sverige
1. Emilia byggde sitt eget mikrohus
2. Nederländerna prövar att införa medborgarlön
3. Unga ska få hjälp att ställa om
4. Hus för gemenskap
Ämnet hållbar livsmedelsproduktion är mest populärt med 25 procent, följt av politik med 22,5 procent och sedan alternativ ekonomi, 17 procent.

Källa: Lika barn lajkar bäst

Mer om studien

"Lika barn lajkar bäst – miljödiskurser på Facebook" är en kandidatuppsats i miljövetenskap vid Malmö högskola. Undersökningen gjordes på nyhetssidorna Supermiljöbloggen och Aktuell hållbarhet, samt den slutna gruppen Omställning Sverige, på Facebook under tidsperioden april 2015–mars 2016. Studenterna kategoriserade de 40 mest gillade inläggen utifrån vilken aktör som ansvarar för lösningen/problemet: staten, vetenskapen, individen eller marknaden, samt hur miljöproblem ska lösas: 

Business as usual – ekonomisk tillväxt

Ekologisk modernisering – tekniska innovationer ihop med modernisering

Sufficiency – minskad produktion och frivillig begränsning av individuell konsumtion

Uppsatsen kommer snart att finnas tillgänglig på http://dspace.mah.se/handle/2043/599

Omställning Sverige
En sluten Facebookgrupp som startades och sköts av organisationen Hela Sverige ska leva, där vem som helst kan ansöka om att gå med. Alla de cirka 6 300 medlemmarna är inte nödvändigtvis aktiva i Omställningsnätverket eller omställningsrörelsen.

Mer om Facebook
Facebook är en webbplats där människor, företag och organisationer kan kommunicera och dela text, bilder och ljud antingen publikt eller privat. Antalet personer som har klickat att de ”gillar” ett inlägg redovisas tydligt och kan bland annat påverka hur många andra som inlägget visas för. Ofta används det engelska ordet ”likes” istället för det svenska gillamarkering.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Omställning Gävle får pris

Månadens omställningsinitiativ har just vunnit ett miljöpris. I höst satsar de på visioner, mat, energi och kommunikation.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu