• Ronald Kyambadde är övertygad om att han kan bli mördad om han återvänder till sitt hemland Uganda.
Fria Tidningen

Ronald Kyambadde nekas asyl i Sverige

17-årige Ronald Kyambadde riskerar att bli dödad om han återvänder till sitt hemland Uganda, där homosexualitet är olagligt. Men Migrationsverket anser att hans historia inte är tillräckligt detaljrik för att han ska få asyl i Sverige.

Ronald Kyambadde kom till Sverige år 2014, nästan 16 år gammal. Han hade då flytt från Uganda efter att hans familj hade upptäckt att han är homosexuell, något som är olagligt och kan leda till långa fängelsestraff i Uganda. I dag bor han i Linköping och studerar på gymnasiet. Men Migrationsverket anser att Ronald Kyambaddes historia inte är trovärdig, bland annat på grund av att den innehåller för få detaljer, och har gett honom avslag på ansökan om asyl i alla instanser. Ronald Kyambadde är i dag väldigt rädd för att bli utvisad till Uganda, vilket han säger kan leda till att han blir mördad. Han berättar sin historia för Fria Tidningen.

– Jag trodde att jag skulle bli mördad den dagen jag togs på bar gärning med min pojkvän. Jag hade bjudit hem min pojkvän eftersom ingen var hemma, men min mamma kom hem tidigare än hon hade sagt. Hon började skrika när hon såg oss och andra i grannskapet lockades dit.

Ronald Kyambadde berättar att folksamlingen band fast honom och pojkvännen med rep. Några ville döda dem på en gång, medan andra ville invänta resten av familjen eller polisen. De blev förda till ett hönshus och under natten lyckades de fly, fast åt olika håll. Ronald tog sig till en morbror i en annan stad, den enda som han tidigare hade vågat anförtro sig lite smått åt. Morbrodern hjälpte honom sedan att fly till Sverige.

Under sin tid i Sverige har Ronald Kyambadde fått mycket stöd av sin gode man och av Newcomers Linköping. Newcomers är ett nätverk som stöttar nyanlända hbtq-personer och som finns över hela Sverige. De har även fått rådgivning av Patrick Bazanye, asyljurist på RFSL som själv kommer från Uganda.

– Situationen för homosexuella i Uganda är mycket svår. Det händer att homosexuella blir mördade ute på gatan av folkmassor, vilket i princip aldrig leder till något straff. I år eller nästa år ska parlementet dessutom rösta om en ny lag som ska förbjuda ”befrämjande av homosexualitet”. Den syftar till att se till att hbtq-föreningar inte kan verka alls i Uganda, säger Patrick Bazanye.

Hbtq-föreningarna har fram till i dag gett både skydd och vård åt hbtq-personer eftersom de inte kan få vård på sjukhus. Om vårdpersonalen förstår att de är homosexuella måste de rapportera det till polisen, eftersom de annars själva riskerar ett fängelsestraff på flera år. En tonåring som är öppet homosexuell kan inte heller gå i skolan, eftersom det leder till avstängning, säger Patrick Bazanye.

Patrick Bazanye har insyn i Ronalds ärende och menar att det finns mycket som förenar hans och andra hbtq-ungdomars ärenden.

– Ett enormt problem är att Migrationsverket lägger en väldigt stor bevisbörda på dessa ungdomar. De ska bevisa sin sexualitet utom allt rimligt tvivel, men Migrationsverket tar inte deras bakgrund i beaktande. De förväntas redogöra för detaljer om sexualitet och sexuella erfarenheter inför en grupp främmande människor, men i deras hemländer pratar man inte öppet om sexualitet alls. Det är väldigt förvirrande och svårt för dessa unga människor.

Ett annat hinder för uppehållstillstånd, som också påverkar Ronald Kyambaddes fall, rör flyktingsmugglares sätt att arbeta. Minderåriga måste ha föräldrarnas tillstånd för att lämna landet. När de smugglar ut ungdomar ur landet använder de därför andra personers foton och underskrifter och hävdar att det är personens föräldrar. Det leder till att Migrationsverket anser att föräldrarna har gett barnet i fråga tillstånd att lämna landet och att det därmed inte riskerar att förföljas av föräldrarna i hemlandet.

Vet inte Migrationsverket om att flyktingsmugglarna arbetar på det sättet?

– Kunskapen finns förmodligen där, men det är de som har makten att fatta besluten.

I dag är Ronald Kyambadde mycket orolig över framtiden. Han har svårt att sova och orkar inte alltid gå till skolan. Om han återvänder till Uganda kommer han att bli mördad, det är han övertygad om. Än så länge finns dock inget planerat datum för en utvisning. I augusti fyller han 18 år och då förlorar han även rätten att få pengar från Migrationsverket, på grund av den nya lag som trädde i kraft den 1 juni. Den innebär att asylsökande som fått avslag i alla instanser inte längre har rätt till varken pengar eller boende från Migrationsverket. Men en ljuspunkt i tillvaron framkommer när intervjun nästan är slut och Ronald Kyambadde ber att få prata med mig igen.

– Jag har förresten fått en pojkvän här i Sverige, tillägger han med glädje i rösten.

Fakta: 

Lagar i Uganda

Homosexualitet har varit olagligt i Uganda sedan 1950-talet, då landet var en brittisk koloni.

År 2014 godkände Ugandas president Yuweri Museveni en kontroversiell anti-gaylag som skärpte straffen för homosexualitet. Lagen drogs sedan tillbaka på grund av att för få ledamöter hade varit närvarande i parlamentet när lagen antogs.

I år eller nästa år ska parlamentet rösta om en ny variant av lagen som bland annat slår mot hbtq-organisationer.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu