• Ellen Keys villa Strand ligger vackert invid Vätterns strand i Östergötland.
  • Ända till sista september finns det guidade visningar i Ellen Keys hem.
  • Per-Inge Planefors och Hedda Jansson åker ofta runt och föreläser utifrån olika ämnen i Ellen Keys rika författarskap.
  • Just nu har Ellen Key en renässans.
Fria Tidningen

Nytt ljus på Ellen Key

Ellen Key är i ropet igen, med flera utställningar och nytt intresse runt om i landet. Ingeli Aalto har besökt hennes hem i Östergötland och samtalat med Per-Inge Planefors och Hedda Jansson, som i veckan öppnade villan för besök.

Ända sedan Ronny Ambjörnssons biografi Ellen Key – en europeisk intellektuell utkom 2012, har intresset för henne bara växt och varje år vallfärdar besökare till Strand i Ödeshög. Den vackra villan ligger alldeles intill Vätterns vatten, och här levde Ellen Key från 1910 och fram till sin död 1926. Från och med den 1 maj är Ellen Keys hem öppet för sommarens guidningar.

Per-Inge Planefors och Hedda Jansson arbetar på Ellen Key-institutet i Ödeshög med att anordna utställningar och seminarier, sälja böcker och samla nätverksträffar med forskare från sex olika länder.

– Key var så mångfacetterad och inspirerande så man blir aldrig kvitt henne, säger Hedda Jansson, som är systersondotterdotter och föreståndare på Strand sedan 13 år, uppväxt här sedan barnsben på somrarna.

Hon och Per-Inge Planefors är nyligen hemkomna från en konferens i Bologna, där Maria Montessori inspirerades av Ellen Keys pedagogik och båda blev ledande i den första vågens feminism i början av seklet.

Ellen Key var en samhällsbyggare och opinionsbildare, både omtyckt och kritiserad. Det var inte bara hennes syn på familjen och äktenskapet som utmanade tidens ideal. Hon hade starka åsikter och visioner om allt från heminredning, barnuppfostran och pedagogik till världspolitiken, var en stark försvarare av tryck- och yttrandefriheten och försvarade Hjalmar Branting när han som ung socialdemokrat åtalades för hädelse. Men hon kunde inte placeras i något fack och tillhörde själv aldrig något politiskt läger.

– Vi brukar kalla henne ”den oberoende rabiaten”, säger Per-Inge Planefors.

Ellen Keys fredsvision sätter fokus på den europeiska själen, fortsätter han.

– Vad är egentligen en nationell identitet och är det skillnad på människor från olika nationer? Key trodde att människan i grunden har en optimistisk grundton i sin själ. Detta i en tid när det också fanns andra strömningar, som Freuds teorier med en farlig underton i människans behov av katharsis – rening genom att slå sönder och bryta ner.

– Key höll hela tiden fast vid den positiva visionen om skapande och byggande över nationsgränser – trots eländet efter första världskriget samt även unionsproblemet med Norge, som måste lösas. Där förespråkade hon förhandlingsredskapet för att avsluta unionen, istället för att ta till vapen, men fick också betala ett högt pris och beskylldes som fosterlandsförrädare.

Hennes kontaktnät med dåtidens främsta intellektuella, författare och konstnärer runt om i Europa, bidrog till att många av dem också besökte Sverige. En av dem hon inspirerades av var Peter Kropotkin och hans ”fredliga anarkism”. Ellen Keys vision kom långt före den europeiska gemenskapen.

– När människor möts istället för att betrakta varandra på avstånd med sina föreställningar, vågar de lita på varandra, säger Per-Inge Planefors.

Ellen Keys bildning skedde bland annat genom hennes många bildningsresor runt om i Europa, den första år 1873, där hon möttes av förödelsen efter fransk-tyska kriget, och intresset för folkbildningsarbete startade.

Hon var en stark pacifist och hennes bok En djupare syn på kriget är brännande aktuell.

Parallellerna till i dag är slående i ett stort glapp mellan teknikutvecklingen och de ekonomiska resurserna och en handfallenhet i den politiska strukturen.

– Det arabiska ordet för marknad, souk, kan också betyda hjärta. Marknaden, hjärtat, är ett kommunikationscenter där man inte bara handlar, utan också träffas, lär känna varandra och inser att samarbete lönar sig.

I slutet av sin livstid blev Ellen Key allt mer dyster i sin syn på utvecklingen. Det positiva hoppet såg hon hos ungdomarna.

– Hennes fasta övertygelse var att med en inre frid och frihet där man lär känna sig själv och sin historia, blir man också trygg och kan vara öppen och tolerant mot andra.

Till och med den 29 maj pågår även en utställning på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby – Denna dagen ett liv – hos Ellen Key på Strand. Utställningens fokus ligger på Ellen Key och hennes författarskap och har Astrid Lindgrens besök på Strand och mötet dem emellan som utgångspunkt. Det inspirerade bland annat Astrid Lindgren till karaktärerna Melker, Malin och Båtsman i berättelsen och tv-serien om Saltkråkan.

Fakta: 

Utställningar om Ellen Key

Ellen Keys Strand – Ellen Keys hem är numera arbetsbostad för stipendiater, men håller också öppet för besökare och har guidade visningar från 1 maj till 30 september.

Denna dagen ett liv – hos Ellen Key på Strand är en utställning om Ellen Key och hennes hem, mötet med Astrid Lindgren i juli 1925, och bägges engagemang för böcker och barns läsning, om relationen till trädgården och naturen samt om Keys filosofi kring temat att ta vara på livet just denna dag. Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby, 5 mars–29 maj 2016.

Nyligen avslutades också utställningen Skönhet för alla i nytt ljus på Hallwylska museet i Stockholm. Den handlade om de nya strömningarna inom konst och arkitektur, som slog igenom kring sekelskiftet 1900, med utgångspunkt i Ellen Keys tankar.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu