• Greenpeace satte i måndags upp ett stort ”TTIP-läsrum” vid Brandenburger Tor i Berlin. Allmänheten kan här läsa de läckta dokumenten från förhandlingarna som annars hålls hemliga.
Fria Tidningen

USA pressar EU att sänka miljö- och hälsoskydd

USA pressar EU att sänka miljöstandarder och konsumentskydd under förhandlingarna om handelsavtalet TTIP, enligt Greenpeace. Organisationen publicerade i måndags läckta dokument som bland annat avslöjar att USA vill öka företagens möjlighet att påverka lagstiftningen.

De läckta dokument från TTIP-förhandlingarna som den nederländska avdelningen av Greenpeace publicerade på måndagen slog ner som en bomb. Organisationen har offentliggjort hela det läckta materialet på sin hemsida.

– Dokumenten visar hur miljöskydd förhandlas bort bakom stängda dörrar och att civilsamhället med rätta varit oroat över TTIP-avtalet. Den fullständiga och senaste versionen av handelsavtalet borde göras allmänt tillgänglig genast, så att medborgare och folkvalda politiker har chansen att förstå vad som föreslås å deras vägnar, säger Faiza Oulahsen, kampanjledare hos Greenpeace i Nederländerna, i ett uttalande.

Av dokumenten framgår att USA vill tillåta kosmetika som tagits fram genom djurförsök, något som i dag är förbjudet i Europa. USA vill också att amerikanska företag ska få inflytande över innehållet i flera EU-lagar. USA ska också ha hotat med att stoppa lättnader i exportkontroller för europeiska bilar om inte Europa går med på att köpa mer jordbruksprodukter från USA.

– De läckta dokumenten bekräftar vad vi har sagt under lång tid: TTIP skulle sätta företagen i centrum för beslutsfattandet, till skada för miljön och den allmänna hälsan, säger Jorgo Riss, chef för Greenpeace EU, enligt New York Times.

Förhandlingarna om ett transatlantiskt frihandelssavtal mellan EU och USA har pågått sedan sommaren 2013 och har i stor utsträckning varit sekretessbelagda. Målet med förhandlingarna är att nå en uppgörelse om sänkta tullar, undanröjda avgifter och minskad byråkrati i handeln över Atlanten. Förhandlingarna är just nu inne i ett intensivt skede, då planen är att avtalet ska stå färdigt innan Barack Obama avgår som USA:s president i januari 2017.

Men kritiken mot avtalet och de hemlighållna förhandlingarna växer nu runt om i Europa. Greenpeaces avslöjande har lett till protester i flera städer.

EU har inte förnekat uppgifterna i de läckta dokumenten. EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström skriver på sin blogg att det inte är någon hemlighet att EU och USA har olika ståndpunkter, så uppgifterna borde inte vara någon överraskning. EU kommer dock inte att sluta ett avtal som försämrar konsumentskydd, livsmedelssäkerhet eller försämrar miljön, skriver Malmström.

Fakta: 

TTIP

Transatlantic trade and investment partnership, TTIP, är ett avtal om frihandel mellan EU och USA som det just nu förhandlas om.

Syftet med avtalet är att undanröja eventuella återstående hinder för handeln mellan EU och USA, och att skydda utländska investeringar.

EU och USA förhandlar nu om utformningen av avtalet. Förhandlingarna har kritiserats för bristen på öppenhet.

Kritikernas oro gäller att EU:s standarder för miljö- och konsumentskydd ska sänkas för att matcha USA:s. Länder kan också komma att hindras från att anta lagar som påverkar vinsten hos företag som är verksamma inom landets gränser.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu