• Kvinnorättsaktivister protesterar för ett avskaffande av artikel 308 som innebär att våldtäktsmän slipper straff om de gifter sig med offret.
Fria Tidningen

Jordaniens feminister undanröjer våldtäktslag

Artikel 308, enligt vilken en våldtäktsman som gifter sig med sitt offer slipper straff, är borta ur Jordaniens lagstiftning. Med en envis parlamentariker i spetsen har landets feminister lyckats undanröja den.

Mellan åren 2010 och 2013 gick 159 våldtäktsmän fria från straff genom att gifta sig med sina offer i Jordanien. Men nu är det inte längre möjligt att åberopa artikel 308, som gjorde det möjligt för en våldtäktsman att gå fri om han gifte sig med sitt offer och fortsatte vara gift med henne i minst tre år. Efter en lång kamp och påtryckningar från den feministiska rörelsen har artikeln nu upphävts.

Diskussionen om våldtäktslagen har delat landet i decennier. Vissa argumenterade för att lagen var nödvändig för att rädda kvinnor från det sociala stigma de utsätts för efter att ha haft sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Andra menade att lagen var en grov människorättskränkning. Parlamentsledamoten och kvinnorättsaktivisten Wafa Bani Mustafa är den som drivit frågan i parlamentet och var den första att lägga ett förslag om att upphäva lagen år 2013. Till nyhetskanalen Al Jazeera säger hon att den starka rörelsen för att överge lagen drog igång då förslaget lades i parlamentet:

– Efter att förslaget lagts startade en rörelse för att upphäva lagen. Välkända akademiker, journalister och aktivister deltog. De gick till vartenda distrikt i landet och startade kampanjer på universiteten och i media. Ett flertal organisationer arbetade också hårt för att få fram siffror och göra studier och fick genom det fram mycket kraftfull information som de gick ut med, säger Wafa Bani Mustafa.

Attitydförändringen gick snabbt. 2013 uppgav 55 procent av Jordaniens befolkning att de stöttade lagen, i en undersökning utförd av landets nationella råd för familjefrågor. Fyra år senare genomförde Jordanska civilsamhällets koalition för avskaffandet av artikel 308 en undersökning som visade att 70 procent istället stöttade ett upphävande av lagen.

Lagen om att en våldtäktsman slipper straff om han gifter sig med sitt offer grundar sig i idén om att en våldtäkt är offrets skuld och ansvar. Sådana idéer är djupt rotade och går långt tillbaka, förklarar Wafa Bani Mustafa.

– Artikel 308 har sina rötter i franska och latinska lagar. Europeiska länder drog tillbaka liknande lagar ganska nyligen: Frankrike 1994 och Italien 1981, säger Wafa Bani Mustafa.

– Sådana här lagar introducerades i arabvärlden genom en blandning av kolonialism och erfarenheten från andra länder i regionen. Många använde Egypten som en referens, som fick sina lagar från det Ottomanska riket och den franska kolonialmakten. Det är viktigt att understryka att sådana här lagar inte är religiöst eller samhälleligt berättigade, de är bara kvinnodiskriminerande.

I flera arabländer förs nu en kamp mot kvinnodiskriminerande lagar. I Tunisien drogs nyligen en liknande lag som i Jordanien tillbaka och gjorde det samtidigt olagligt att utöva våld mot kvinnor i både den privata och offentliga sfären. I både Bahrain och Libanon förs nu diskussioner om att upphäva liknande våldtäktslagar.

Fortfarande tillåter flera länder i regionen våldtäktsmän att komma undan straff genom att gifta sig med sitt offer: Libanon, Syrien, Libyen, Kuwait, Irak, Bahrain och Palestina. I övriga världen finns sådana bestämmelser även i Angola, Kamerun, Tadzjikistan, Filippinerna samt i flera latinamerikanska länder, enligt Human Rights Watch.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu