Inledare


Gästkrönika

  • Black Coffee HBTQ – Sveriges första rörelse av och för svarta afrikansvenska hbtq-personer – i Stockholm Pride-paraden i fjol.
  • Juliet Atto är frilansarbetare samt projektledare och kommunikatör på Feministiska Kommunikationsbyrån.
Fria Tidningen

Afrikansvenska hbtq-personers utsatthet måste tas på allvar

Vithetsnormen i hbtq-rörelsen samt heteronormen i den antirasistiska kampen måste erkännas, uppmärksammas och konfronteras, skriver Juliet Atto, medgrundare av den separatistiska afrikansvenska hbtq-gruppen Black Coffee HBTQ i en gästkrönika för Fria Tidningen.

Som afrikansvenska hbtq-personer så lever vi i dubbel utsatthet. Vi påverkas både av de rasistiska och de hbtq-fobiska samhällsstrukturerna. Alexander Bengtsson, den 20-årige aktivisten och Moderatpolitikern från Uppsala som ständigt kämpade mot rasism och homofobi, hittades död i en bil i slutet av mars. Som en adopterad svart homosexuell man hade hans politiska karriär präglats av afrofobiska och homofobiska dödshot. De hot som han levde under får inte längre förminskas och avfärdas.

Enligt statistik från BRÅ ökade anmälningarna med afrofobiska hatbrottsmotiv med 41 procent mellan 2008 och 2014. Detta och mer om afrikansvenskars utsatthet i samhället går att läsa om i Afrofobirapporten som kom ut 2014. Med statistik på vår utsatthet tillgänglig för allmänheten så bör hot mot våra liv tas på största allvar och adresseras offentligt av makthavare.

Afrikansvenska hbtq-personer passar inte in i heteronormen eller vithetsnormen som är rådande i vårt samhälle. Den antirasistiska kampen präglas också av denna heteronormativitet.

Vithetsnormen genomsyrar hela samhället, men hbtq-communityt är menat att vara inkluderande för alla och fritt från diskriminering.

Trots fokus på jämställdhet så är det ändå otroligt vitt, medelklass och exkluderande av hbtq-personer som rasifieras.

Ur denna exkludering men också vilja till sann gemenskap föddes den afrikansvenska queer-rörelsen, Black Coffee HBTQ – Sveriges första grupp och rörelse av och för svarta afrikansvenska hbtq-personer. Det är en feministisk, antirasistisk och separatistisk rörelse av och för svarta queerpersoner. Förutom att bryta förtryckande och begränsande normer så är Black Coffee HBTQ främst ett efterlängtat tryggt rum för afrikansvenska hbtq-personer.

Vithetsnormen i hbtq-rörelsen samt heteronormen i den antirasistiska kampen måste erkännas, uppmärksammas och konfronteras. Vi vill inte bara uppmärksamma dessa normer utan bryta dem genom att bland annat lyfta fram queerpersoner som rasifieras och erbjuda säkra och separatistiska rum där intersektionalitet och våra perspektiv äntligen är i centrum.

Separatistiska rum är otroligt viktiga för en sådan utsatt grupp som vi afrikansvenskar är. Speciellt vi som är ännu mer utsatta utöver vår ras, som bland annat på grund av vår könsidentitet, sexuella läggning eller religiösa tillhörighet. I dessa rum kan vi vara allt vi är tillsammans med människor som verkligen förstår, utan att behöva förklara det grundläggande. I Black Coffee HBTQ är vi fria från vithetsnormen, heteronormen, afrofobi, hbtq-fobi, sexism och rasism.

Att finna styrka, räddning och trygghet i separatistiska sammanhang innebär inte att en endast kan känna sig bekväm i dessa rum. Den styrka, räddning och trygghet som separatistiska plattformer och rörelser ger kan vi ta med oss i andra sammanhang där vi återigen är minoriteter och veta att även om vi ibland är för oss själva så är vi aldrig ensamma. Nu när vi organiserar oss börjar vi få makten att ta plats i dessa stängda rum.

Denna trygghet ska dock finnas överallt och för alla. Ett intersektionellt förhållningssätt måste vara centralt om människor som lever i mer än ett förtryck ska inkluderas. Dessa förtryck påverkar och intensifierar varandra vilket gör oss mer utsatta.

Vi som upplever denna utsatthet ska inte endast behöva känna oss säkra med dem som förstår till 100 procent. Hela vårt samhälle måste stå i solidaritet med Alexander Bengtsson och alla som kämpar för rättvisa men samtidigt blir jagade.

Fakta: 

Juliet Atto är frilansarbetare samt projektledare och kommunikatör på Feministiska Kommunikationsbyrån. Följ henne och Black Coffee HBTQ i sociala medier: @JulesAtto och @BlackCoffeeHBTQ.

ANNONSER

© 2023 Fria.Nu