Birger Schlaug

Inledare


Dåden i Bryssel

  • VARFÖR? Vägran att förstå de bakomliggande orsakerna till terrorism har bidragit till att helvetets förgård också skapades i Bryssel, skriver Birger Schlaug.
Fria Tidningen

Att försöka förstå är inte att acceptera

Att inte förstå, att inte ens vilja förstå, är det kanske tyngsta skälet till att den terror vi sett i Mellanöstern nu sprider sig till Europa, skriver Birger Schlaug angående dåden i Bryssel.

Dagens Nyheter. Den 20 mars. Ledarsidan deklarerar sin ståndpunkt: Försök att förstå sina potentiella fiender är detsamma som att bli dess stödtrupper.

Just den inställning som DN intar är den som bidragit till att helvetets förgård också skapades i Bryssel.

Utifrån denna grundsyn – att försöka förstå är dumt – gick DN till angrepp mot ”exdiplomater och journalister” som hävdar att man för att hantera Ryssland måste förstå hur regimen tänker och upplever verkliga eller overkliga hot. De som försöker förstå kallades, på det mest intellektuellt undermåliga sätt man kan tänka sig, för ”Putins stödbataljon”. Förmodligen räknar man också in folkpartisten Hans Blix i stödbataljonen.

Men att försöka förstå en regim är inte detsamma som att acceptera. Det är att försöka analysera, navigera och agera på ett sätt som inte är kontraproduktivt, som inte skapar en spiral som leder till ytterligare konflikter och till slut krig.

Innanförperspektivet är en usel utgångspunkt för den som vill förstå världen.

Hur mycket har ovilja att förstå sin potentiella fiende bidragit till att föda och göda terrorism? Vad hade hänt om man försökt förstå sin fiende i Irak? Om man försökt förstå Afghanistan, om man inte klampat in i Libyen på det sätt man gjorde? Om man inte levt med ett innanförperspektiv som innebär att man vägrar inse vikten av att försöka förstå andra än sig själv.

Att förstå innebär inte att acceptera. Det innebär bara att kunna skapa sig en kunskap som ger flera möjligheter till konfliktlösande. Att den liberala pressen, med DN i spetsen, ironiserar över de som försöker förstå varför verkliga eller potentiella fiender tänker som de gör är ett farligt tecken i en tid som rymmer så många konfliktungar och så många dödliga konflikter.

Att försöka förstå innebär att man inte låter innanförskapets logik leda till en spiral som med självgående automatik leder till krig och terror. Att försöka förstå innebär att man söker analysera vägar att lösa konflikter. En av flera vägar kan mycket väl bli militär upprustning, angrepp och våld. Men det sker i så fall först efter det att man försökt förstå.

Att ironisera över de som påpekar hur väsentligt det är att sätta sig in i potentiell fiendens tänkande och verklighetsuppfattning är därför något av det mest bisarra man kan göra. Att leva med så mycket innanförperspektiv att man inte förmår ens försöka se hur motsidan tänker har skapat så mycket elände som hade kunnat undvikas om man försökt förstå.

Att inte förstå, att inte ens vilja förstå, är det kanske tyngsta skälet till att den terror vi sett i Mellanöstern nu sprider sig till Europa. De som försökte förstå begrep att anfallet på Irak skulle leda till katastrof. Till att föda och göda ytterligare terrorism. Få goda människor att bli medel för det onda.

Att försöka förstå sin partner och sin kollega är grunden för gott samarbete. Att försöka förstå sin motståndare eller fiende underlättar om man vill nå sina mål, underlättar om man vill undvika massdöd, undvika att delta i en självgående spiral av våld. Det krävs, som Elin Wägner en gång uttryckte det, mer tankemöda för detta än att använda våld, för det sistnämnda krävs nästan ingenting. För det första krävs en hjärna att tänka med.

Hade USA försökt förstå situationen i Irak hade man agerat på annat sätt än man gjorde – istället för att stimulera fram de krafter som skapat den terror som också nått Europa.

Att inte försöka förstå är något av det dummaste man kan göra. DN borde vara för god för att ironisera över de som försöker förstå. Att förstå är inte detsamma som att acceptera. Kan man inte skilja på det är man enfaldig. Och dessvärre även livsfarlig. Man tillhör de stödtrupper som ledare av Putins sort behöver, som ledare som Trump eller Cruz skulle behöva, som den privatiserade terrorns bakgrundsfigurer älskar. Alla de som nyttjar hatisk retorik, kränker mänskliga rättigheter, trakasserar och mördar oliktänkande.

DN har gjort sig till medspelare för den sortens ledare som världen inte behöver. De som vägrar försöka förstå.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu