• 17-åriga Kerly Ariza är gravid i 20:e veckan och har symptom som tyder på smitta av zikaviruset. Hon väntar nu på provsvar från sjukhuset i Ibague, Colombia.
Fria Tidningen

Zikaviruset: Colombianska kvinnor uppmanas till avhållsamhet

Colombia har drabbats hårt av det myggburna zikaviruset som sprider sig på den amerikanska kontinenten. Viruset tros orsaka fosterskador och myndigheterna uppmanar nu till att undvika graviditet, men preventivmedel är fortsatt dyra och svåråtkomliga och abort är belagt med fängelsestraff.

Det myggburna Zikaviruset har sedan i höstas spridit sig snabbt i Syd- och Centralamerika och Karibien. Omkring 1,5 miljoner människor har hittills infekterats i det värst drabbade landet Brasilien.

Zikaviruset sprids nu explosionsartat, fall har konstaterats i 23 länder och områden i regionen. I måndags utlyste Världsorganisationen, WHO ett globalt hälsolarm.

– WHO bedömer att utbrottet av zikafeber innebär ett nödläge för hälsovården globalt, sa generaldirektör Margaret Chan under krismötet i Genève i måndags.

Hos vuxna leder zika till en relativt ofarlig febersjukdom, men ett samband har hittats med att tusentals barn i regionen fötts med den ovanliga sjukdomen mikrocefali här mammorna varit smittade av viruset under graviditeten.

– Zikautbrottet är på många sätt värre än ebolaepidimin under 2014–15, säger Jeremy Farrar vid det biomedicinska forsknings- och välgörenhetscentret Wellcome trust.

– De flesta som smittas får inga symptom. Det är en tyst infektion som drabbar en grupp mycket sårbara individer: gravida kvinnor. Och det finns ett samband med en fruktansvärd utgång för deras barn.

Mikrocefali, som betyder litet huvud, orsakas av att hjärnans tillväxt störs under fosterlivet.

Huvudet blir litet då hjärnan inte växer som den ska och faktorerna som stört tillväxten leder till hjärnskador. I Brasilien, som är det land som hittills haft flest fall av zikasmittade, ökade antalet mikrocefalifall under 2015 till 3 500 – 20 gånger fler än under tidigare år.

I Colombia, som efter Brasilien är det land som drabbats värst av zika, har över 20 000 personer smittats av viruset. Av dessa är 63,6 procent kvinnor och över 2 000 av dem är gravida. De colombianska myndigheterna har nu, liksom i flera andra sydamerikanska länder, gått ut och avrått från graviditet.

I Colombia avråds från graviditet under de närmaste sex–åtta månaderna, i andra länder rekommenderas upp till två år. En uppmaning som rimmar illa med att preventivmedel är både dyra och svåra att få tag på, menar flera organisationer. Kontentan blir att kvinnor (som fokus legat på hos myndigheterna) uppmanas till avhållsamhet istället för att erbjudas preventivmedel och säkra aborter.

– Regeringarna måsta öka tillgången till preventivmedel, särskilt för låginkomstgrupper, säger Giselle Carino vid den globala organisationen International planned parenthood federation, IPPF (som bland annat svenska RFSU är medlem i), till tidningen The Guardian.

– Säkra aborter måste erbjudas och vi vill se en informationskampanj där kvinnor informeras om riskerna med zikaviruset och vilka alternativ som finns om de skulle bli gravida.

Latinamerika har några av de hårdaste abortlagarna i världen och bland annat i Colombia är abort belagt med fängelsestraff. 95 procent av aborterna i Latinamerika utförs därför under osäkra förhållanden och dessa aborter kommer nu att öka om inte regeringarna ändrar på lagarna, menar Katja Iversen vid organisationen Women deliver.

Katja Iversen kritiserar även WHO för att fokusera enbart på spridningen av viruset.

– Det är intressant att se hur fokus ligger på den stora epidemin, fast det är kvinnorna som bär den största bördan är de bara en bisats, säger hon till The Guardian.

– Ja, det handlar om en mygga som bär på ett farligt virus, men det handlar också om ett hälso- och vårdsystem som sviker kvinnor.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu