• Mer övervakning och insamling av personliga data- och telefonuppgifter har varit många västerländska staters svar på terroristhoten under 2015. Kontraproduktivt och människorättsvidrigt, menar organisationen Human Rights Watch.
Fria Tidningen

Tillbakagång för mänskliga rättigheter under 2015

Human rights watch slår i sin årsrapport fast att de mänskliga rättigheterna inskränktes i många västländer länder under förra året. Rädslan för terrorism och flyktingströmmar har drivit regeringarna till missriktade säkerhetsinsatser, menar den internationella människorättsorganisationen.

Human rights watch årliga rapport om läget för de mänskliga rättigheterna i världen avslöjar en oroande utveckling i Västvärlden under 2015. Flera länder har inskränkt rätten till asyl, försämrat asylansökningsprocesser och utökat underrättelsetjänsternas rätt till övervakning.

– Rädslan för terroristattacker och flyktingströmmar har drivit många västerländska regeringar att dra tillbaka skyddet av mänskliga rättigheter, säger ordförande Kenneth Roth i ett uttalande.

– Ett sådan agerande inskränker människors rättigheter samtidigt som det inte finns några som helst bevis för att det skulle skydda vanliga människor.

EU har under 2015 systematiskt stängt sina gränser, vilket inskränkt rätten till asyl och också satt många människors liv i fara.

Retoriken kring flyktingar och islamistisk terrorism har också gött rasismen och ökat diskrimineringen asylsökanden i allmänhet och muslimer i synnerhet i Europa och USA, menar HRW.

Rätten till privatliv är också hotad i flera västländer länder sedan många använt sig av terrorhotet för att utöka säkerhetstjänsternas rätt till övervakning och insamlande och sparande av datauppgifter.

Den amerikanska CIA-chefen John Brennan använde sig till exempel av Paris-attackerna för att fördöma underättelsetjänstens tekniska och juridiska begränsningar till massinsamling av trafikdata om teletjänster, e-posttjänster och internettjänster. Frankrike, som drabbades av två allvarliga terrorattacker under året, gav säkerhetstjänsten tillstånd till genomsökningar och gripanden utan domstolsorder.

Övervaknings- och datainsamlingslagar underminerar rätten till privatliv, samtidigt som de inte har någon begränsande eller förhindrade effekt mot terrorism, skriver HRW.

”I flertalet attacker som ägt rum på sista tiden i Europa, har gärningsmännen redan varit kända för de brottsbekämpande myndigheterna, men dessa var så överbelamrade med information att de inte hann följa upp allt. Detta pekar på att det inte är mer insamling av uppgifter och data som behövs, utan en större kapacitet till att driva riktade insatser”, skriver rapportförfattarna.

Terrorism ska bekämpas med utökade rättigheter, inte tvärtom, menar Kenneth Roth. Erfarenheter från till exempel Guantanamo-basen visar nämligen på att rättighetsinskränkningar göder terrorism istället för att kväsa den:

”Den smarta anti-terrorpolitiken är den som respekterar rättigheter”.

Fakta: 

MR-vidriga lagar införda under 2015

Spanien: I juli trädde en nya straff- och säkerhetslag i kraft. Oanmälda demonstrationer, ”brist på respekt” för polis och fotograferande och filmande av polis (inklusive i journalistiskt arbete) belades med skyhöga böter.

Ungern: I september godkändes en lag som ger militären rätt att använda sig av tårgas och gummikulor mot migranter och asylsökanden vid gränsen.

Frankrike: I november godkände parlamentet en lag som förlängde undantagstillståndet till tre månader och legaliserade samtidigt husransakningar utan husransakningsorder. Det blev även tillåtet att sätta människor i husarrest utan domstolsbeslut (något som praktiserades under klimatmötet).

Källa: HRW:s årsrapport 2016

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu