• Lettlands premiärminister Laimdota Straujuma har gått med på att ta emot 250 flyktingar med start år 2017. Den som gör en fastighetsinvestering i Lettland på minst 72000 euro kan dock få ett uppehållstillstånd redan i dag.
  • Ungerns premiärminister Viktor Orban vill att EU inför en mer restriktiv flyktingpolitik. Samtidigt kan de som har råd att investera 300000 euro i ungerska statsobligationer köpa permanenta upphållstillstånd i Ungern för ytterligare 60000 euro.
  • Den ungerska agenturen VolDan Investments säljer permanenta uppehållstillstånd som gäller i hela EU till rika investerare och deras familjer.
Fria Tidningen

”Aldrig har Europa varit så tillgängligt”

Flera av de medlemsstater i EU som för närvarande vägrar att ta emot flyktingar från Mellanöstern bedriver samtidig en generös legal handel med den egna statens uppehållstillstånd – riktad mot rika familjer från öst och syd. Här krävs varken språkkunskaper eller sysselsättning – endast förmögenhet.

”Aldrig har Europa varit så tillgängligt”, står det i annonsen från den ungerska agenturen VolDan investments, som finns att läsa i stolfickan på Ukrainian international airlines flygningar.

”Vad vi erbjuder? Ett livstids uppehållstillstånd i EU, för dig och din familj – enkelt och snabbt”, står det i annonsen.

Och det är sant.

I den här målgruppen – familjer som har råd att resa med Igor Kolomojskijs monopol på det ukrainska inrikesflyget – har det aldrig varit så enkelt att köpa lagliga uppehållstillstånd, för hela familjen, innanför Schengenzonen.

I finanskrisens spår påbörjade några av EU:s utåt sett mest invandringsfientliga regeringar det race to the bottom som i dag präglar prissättningen på legala uppehållstillstånd i EU – för ”investerare”.

År 2009, när den baltiska bostadsmarknaden inte såg ut att ha någon botten – vilket var på god väg att välta de skandinaviska storbankerna – så började den lettiska staten plötsligt bevilja femåriga uppehållstillstånd till familjer som gör en fastighetsinvestering i Riga på minst 143 000 euro, eller 72 000 euro utanför Riga.

Banker, advokatbyråer och fastighetsmäklare hittade omgående en målgrupp av hyfsat välbärgade familjer i de ryska storstäderna som var villiga att betala bra för på ett liv i Västeuropa – och den lettiska bostadsmarknaden nådde sin botten. Tusentals ryska migranter har köpt sig ett residens i den populära kustbyn Jurmala, i närheten av flygplatsen i Riga.

Regeringen i Riga har sedan 2014 börjat höja investeringskravet för detta uppehållstillstånd, men för många ryska familjer är den lettiska ordningen – med en handläggningstid på några veckor – fortfarande ett attraktivt alternativ.

Jurmalas förvandling från semesterort till rikemansreservat är nu på väg att bli verklighet – och de skandinaviska bankerna har börjat få tillbaka sina pengar. Men många av bostadshusen i Jurmala står fortfarande tomma en stor del av året. Ty det lettiska uppehållstillståndet, som i Ryssland marknadsförs som ”europeiskt”, fordrar ingen frekvent vistelse i Lettland.

EU:s migrationspolitiska ramverk är, avsiktligt eller ej, utformat som en allmänningens tragedi, där i princip fri rörlighet gäller innanför Schengen och EES (det vill säga EU samt Island, Liechtenstein och Norge) medan den lagliga invandringen från länder utanför EU regleras av 32 olika staters lagstiftningar om uppehållstillstånd och medborgarskap.

Alla medlemsstater är enligt Schengenreglerna pålagda att öppna dörren för ”investerarfamiljer” med Lettlands, liksom övriga medlemsstaters, uppehållstillstånd. Men en majoritet inom EU kan egentligen inte tvinga Lettland att öppna dörren för en enda flykting (utan uppehållstillstånd).

Efter press från EU har Lettland gått med på att ta emot 250 flyktingar från Mellanöstern, men statsminister Laimdota Straujuma har varit tydlig med att poängtera att det är en engångshändelse och att mottagandet kan påbörjas först år 2017.

Trots det möts beskedet av motstånd bland beslutshavarna i Riga.

– Det finns ingen lämplig logi i Riga för dessa flyktingars behov, säger Rigas borgmästare Nils Ušakovs till den ryska nyhetsbyrån Ria novosti.

– Och jag har heller inga föreställningar om varifrån sådana byggnader skulle kunna frambringas i framtiden, tillägger han.

Borgmästaren planerar dock för fortsatt inflyttning av tusentals ”investerarfamiljer” från öst.

Flera av EU:s mest invandringsfientliga medlemsstater bedriver samtidigt en aktiv förmedling av uppehållstillstånd, i utbyte mot kapital.

Bulgariens program för invandring av ”investerarfamiljer” försvaras i skrivande stund av en svag minoritetsregering med inofficiellt stöd ifrån det högerextrema stödpartiet ATAKA – som även i framtiden lär gå till val med slagordet ”Bulgarien åt Bulgarerna”. Efter fem års folkbokföring, med uppehållstillstånd och EU:s lägsta skattesatser, belönas en ”investerarfamilj” med bulgariskt medborgarskap. Kravet är att investeringarna uppgår till minst en miljon euro – ingenting annat.

Ungern bedriver sedan 2013 ett så kallat Residency bond program som ger livstids uppehållstillstånd för de icke-europeiska familjer som har investerat 300 000 euro i en femårig ungersk statsobligation. På detta sätt kan pengar pumpas in i fastighetsmarknaden men ”investerarfamiljerna” slipper bli fastighetsägare. Rika familjer från Kina, Saudiarabien, Ryssland och Mellanöstern kan – via det ungerska invandringsprogrammet – köpa sig rätten till fri bosättning inom Schengenzonen utan att någonsin besöka Ungern. Det räcker med en ungersk adress.

På VolDan investments huvudkontor i Budapest svarar telefonisten på ryska. Jag får telefonnumret till säljaren Natalia Varga som förklarar det fina med just ”livstids uppehållstillstånd”.

– Ifall du vill bli ungersk medborgare måste du vanligtvis uppehålla dig i Ungern och därefter klara ett språktest. Men vårt uppehållstillstånd kräver ingenting av det där.

Ni erbjuder alltså ett ungerskt uppehållstillstånd utan uppehåll i Ungern? Räcker det med en brevlåda i Ungern?

– Ja, det är tillräckligt med en brevlåda. Det uppehållstillstånd som beviljas genom detta program har inte som krav att du måste bo i Ungern ett visst antal dagar. Du kan bo och arbeta var du vill i Europa, förklarar Natalia Varga.

VolDan investments är, enligt Ungerns ambassad i Moskva, den agentur i Östeuropa som – på den ungerska regeringens uppdrag – marknadsför och administrerar försäljningen av de statspapper som kvalificerar för livstids uppehållstillstånd.

En ren betalning på 60 000 euro tillkommer – för agenturen och statens ”administration”.

I kontrast till den ungerska regeringens hårda retorik ställs då inga krav om att ”skaffa sig ett jobb” eller ”lära sig språket”.

Det tillfälliga uppehållstillståndet levereras, enligt VolDan investments, automatiskt inom 2–3 veckor och ger omedelbar tillgång på hela Schengenzonen. Nio månader senare beviljas ”livstids uppehållstillstånd” – under förutsättning att klienten ej anses utgöra ett hot mot ”nationens säkerhet” av myndigheterna i Budapest.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ungern röstar om flyktingar

Söndagens ungerska folkomröstning om EU:s kvotflyktingsystem får kritik: ”Det hela är ett löjligt skådespel.”

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu