Krönika


Ali Alabdallah
Sesam

Orättvisa pennor

”Varför lyfter inte fler journalister fram de möjligheter och den kompetens som finns hos invandrare?”

Det finns svenska journalister som bara skriver om problemen med invandring. De skriver om arbetslöshet, brottslighet och segregation. De fokuserar inte på möjligheterna, utan bara på negativa exempel.

Alla människor har naturligtvis både bra och dåliga sidor. Men att de bara skriver om en grupps negativa egenskaper, det gör mig orolig. För det leder till att främlings-fientligheten ökar och att de rasistiska partierna växer.

Det finns mycket positivt att berätta om. Nyanlända som på kort tid lär sig prata bra svenska och fixar jobb.

De är riktiga hjältar. De har förstått att integration betyder att vara delaktig i samhället. Och de har integrerat sig snabbt.  

Jag känner många invandrare som har gjort en kort praktik och sedan fixat jobb. Praktiken har lärt dem hur det fungerar på en arbetsplats i Sverige. De har visat arbetsgivaren att de kan sköta sitt arbete.

Men jag känner också invandrare som har svårt att få jobb, på grund av sina namn och sina utseenden.

Syrien är ett av flera länder som skickar ut en ström av högutbildade flyktingar i världen. Tyvärr!

Varför lyfter inte fler journalister fram de möjligheter och den kompetens som finns hos invandrare? När vi pratar om flyktingkatastrofen måste vi också nämna de kompetenser som finns hos de som har flytt. Många av dem har både utbildning och erfarenhet inom yrken, där det är svårt att hitta utbildad personal i Sverige.

Men jag ska inte vara orättvis. Sesam, till exempel, skriver om invandrare som har idéer, som tar initiativ och som lyckas få jobb snabbt. Så det finns faktiskt tidningar som publicerar massor av positiva artiklar om invandrare. Jag vill tacka de tidningarna.

Ordlista

arbetsplats –en –er = ett ställe där man arbetar

brottslighet –en = alla brott under en viss tid eller inom ett visst område

fixa –r –de –t = att ordna något

främlingsfientlighet –en = när man inte tycker om människor från andra länder eller kulturer

högutbilda/d –t –de = som har lång och avancerad utbildning

praktik –en –er = när man tränar på att arbeta på ett företag, som en del av en utbildning

segregation –en = när t ex svenskar och invandrare aldrig möts i samhället, utan bor på olika platser och arbetar med helt olika sorters arbeten

sköt/a –er –te –t här: sköta ett arbete = göra ett arbete på ett bra sätt

ström –men –mar här: en stor mängd av något som kommer hela tiden

utseende –t –n = hur man ser ut, t ex vad man har för färg på håret

ANNONSER

© 2023 Fria.Nu