• Vid Ship to Gazas tidigare resor har man alltid blivit stoppade av Israels militär. 2010 blev 9 personer dödade. Den här gången hoppas man på ett bättre bemötande. Men det finns inga garantier.
  • Aktivisten Robert ”Bob” Lovelace ser stora likheter mellan det förtryck som urspungsbefolkningen i Kanda utsätts för och det förtryck som palestinierna utsätts för. FOTO: Ship to Gaza
  • Ship to Gazas svenska skepp Marianne av Göteborg, har lämnat Italien och seglar nu den sista etappen mot Gazas. FOTO: Ship to Gaza
Fria Tidningen

Den här gången tänker Ship to Gaza komma fram

Ship to Gazas svenska båt, Marianne av Göteborg, har lämnat Sicilien och inlett sin sista etapp på färden mot Gazas hamn. Ombord på båten finns bland andra den svensk-israeliska aktivisten Dror Feiler och aktivisten Robert ”Bob” Lovelace från Kanada.

– Vi är en del av en rörelse. Vi ska utmana blockaden tills den faller, säger Dror Feiler.

Marianne av Göteborg, har seglat söder om Kreta och befinner sig långt ute på havet när Fria Tidningen lyckas komma i kontakt med några av aktivisterna ombord på båten.

– Jag står i styrhytten och tittar ut över havet. Det är blått med stora vågor. Det gungar. Vi har precis ätit och är på väg mot Gaza, säger Dror Feiler.

För fjärde gången åker organisationen Ship to Gaza med båtar lastade med förnödenheter mot Gazas hamn. Blockaden mot Gazaremsan har pågått i åtta år. Området är inte mycket större än en fjärdel av Öland och där lever mer än 1,6 miljoner människor. De får inte lämna Gazaremsan och de varor som förs in i området, kontrolleras hårt av Israel.

– Det är som att hela Stockholm skulle ha varit avspärrat i åtta år. Det är en eskalerande och absurd situation, säger Ann Ighe, talesperson för Ship to Gaza

80 procent av Gazas befolkning är helt beroende av bistånd. Marianne av Göteborg är lastad med mediciner, medicinsk utrustning och solpaneler. Solpanelerna har man tänkt ge till Gazas största sjukhus.

– Ett stort problem i Gaza är att tillgången till el hela tiden avbyts. Det drabbar sjukhusen hårt. Det finns el i Gaza ungefär 4–8 timmar per dag, säger Ann Ighe.

Om Marianne av Göteborg lyckas nå Gazas hamn, vill man även skänka bort den stora båten till fiskare i området som på grund av blockaden har mycket svårt att utföra sitt arbete.

Snart ska Marianne av Göteborg möta upp med Ship to Gazas övriga skepp och om man har tur med vädret kan man vara framme i Gaza redan till helgen. Men att skeppen kommer att nå Gazas hamn är allt annat än säkert. Vid de tre tidigare resorna har Ship to Gazas skepp stoppats på olika sätt. 2012 stoppades det svenskflaggade fartyget Estelle ungefär 28 sjömil från Gazas hamn. Hon blev bordad av israelisk militär och fördes till Ashdod i Israel. 2011 förbjöds Ship to Gazas fartyg att lämna hamnen i Grekland.

Men det mest brutala motståndet mötte Ship to Gaza 2010. Då överfölls de fem fartygen av israelisk militär som dödade nio personer.

Men trots den brutala händelsen år 2010 känner Dror Feiler i nuläget ingen rädsla för den eventuella konfrontation med israeliska soldater som skeppens besättning kan råka ut för.

– Jag är mer fokuserad än orolig, säger han.

Marianne av Göteborgs besättning övar dagligen på hur de ska agera vid ett möte med israeliska soldater.

– Vi gör ickevåldsövningar varje dag, till exempel fysisk träning då vi tränar på att stå i en grupp med krokande armar. Men vi kommer aldrig att använda våld mot soldaterna. Det här är en ickevåldsaktion, alla ombord på båten har skrivit på papper på att de inte kommer att använda våld, säger Dror Feiler.

Frågan om hur Ship to Gaza tänker kring säkerheten för att undvika en liknande händelse som den år 2010 gör Dror Feiler irriterad.

– Vi använder inte våld, så fråga inte oss hur vi kan minska våldet.

Men han tror inte att händelsen kommer att upprepas. Israels brutala beskjutning år 2010 väckte starka reaktioner i omvärlden och Israel tvingades senare lätta på blockaden mot Gaza. De militärer som deltog i operationen fick också skarp kritik i en intern utredning inom militären.

– Israel har lärt sig en läxa.

En annan aktivist ombord på båten är forskaren Robert ”Bob” Lovelace från Kanada. Han tillhör ursprungsbefolkningen i Kanada och är känd för sina långa kamp för ursprungsbefolknings rättigheter i landet. Han tycker att det finns många likheter mellan det förtryck Gazaborna utsätts för och de förtryck hans eget folk upplever i Kanada.

– Vi har samma erfarenhet av kolonialsim. I Kanada tar man vårt land och våra naturtillgångar och gör det svårt för oss att leva. På samma sätt gör ockupationen av Palestina att människor blir fattiga och utsatta.

Robert ”Bob” Lovelace får ofta höra att Israel har en särskild ställning i Mellanöstern eftersom det är den enda demokratiska staten i området. Men det är ett påstående som han vänder sig starkt emot.

– Men man kan inte vara en demokratisk stat om man samtidigt bedriver kolonialism. Det går inte hand i hand med riktig demokrati, säger han.

Han är övertygad om att Israels förtryck av palestinierna aldrig kommer leda till något gott för Israel.

– I det långa loppet skapar det bara mer konflikter, ju hårdare förtryckaren förtrycker, desto mer kämpar folket tillbaka.

Sedan oktober har Ship to Gaza i Sverige samlat in pengar för att möjliggöra resan med Marianne av Göteborg. 750 000 kronor har man fått in. Pengar som framförallt används till båten och upprustning av den och det bränsle som behövs till resan. Den största delen av pengarna har samlats in genom insamlingsbössor på gator och torg och Robert ”Bob” Lovelace vill tacka det svenska folket för allt stöd. Men han vill också uppmana människor till att agera även på andra sätt för folket i Palestina.

– Vi kan inte vänta på våra ledare, vi vanliga måste ställa upp.

Dror Feiler tycker att folk i Sverige ska kontakta Utrikesdepartementet och ifrågasätta hur Sverige tillåter att israelisk militär angriper ett svensk fartyg som är på väg Palestina som Sverige har erkänt som ett eget land.

Trots att inget tyder på att Israel den här gången skulle låta Ship to Gazas skepp lägga till i hamnen, så har han ändå en stark förhoppning om att man kommer nå Gazas hamn. Och även om det inte blir så, så är han ändå övertygad om att aktionen är viktigt för Gazas folk.

– Vi kanske inte når fram med vår båt, men vårt budskap kommer att nå Gazas folk, att de inte är ensamma, att vi inte tittar bort, det otroligt viktigt.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ship to Gaza förbjuds lämna Grekland

I måndags uppdagades det att den svensk/norsk/grekiska båten Juliano hade fått propellern saboterad och avfärd från Aten fick skjutas fram. Tre dagar senare råkade den irländska båten ut för exakt samma sabotage. När så avfärd närmade sig i dag, fredag, var förväntan hög. Men lyckan blev kort.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu