• Egyptiska demonstranter håller affischer med bilder av aktivisten Shaimaa el-Sabagh som sköts till döds av polisen under en fredlig protest tidigare i år. Situationen i Egypten för de mänskliga rättigheterna är tuff – men under kommande år vill Sverige utöka sitt handelssamarbete med landet bland annat med syftet att stärka MR-arbetet. 
Fria Tidningen

Kritik mot Sveriges exportsatsning till diktaturer

Sverige ska prioritera handel med diktaturer – det är budskapet i regeringens nya exportstrategi. Tanken är att ökad handel ska främja mänskliga rättigheter i länder som Saudiarabien och Qatar. Men nu höjs kritik mot förslaget.

– Problemet är när man gör svepande påståenden och säger att all handel per automatik är bra handel, säger Elisabeth Löfgren, pressekreterare Amnesty.

Det var i början av februari som näringsminister Mikael Damberg (S) presenterade inriktningen på regeringens nya exportstrategi, som ska utarbetas under våren. Som en del i  arbetet har det tagits fram en lista med 26 länder som ska prioriteras fram till 2020. Fokus kommer att ligga på ökad handel med icke-demokratier, bland annat med hårdföra diktaturer som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar. I ett uttalande till DN säger Damberg att handelsförbindelserna är tänkta att leda till ett ökat fokus på mänskliga rättigheter i dessa länder:

”Vi tror att handel och kontakter med länder som inte är demokratier är ett sätt att promota mänskliga rättigheter. Det vi gör nu, till skillnad från den förra regeringen, är att vi lyfter upp frågan om hållbart företagande och mänskliga rättigheter till en helt annan nivå”.

Men svenska Amnesty är kritisk till strategin, och menar att det behövs tydliga riktlinjer för att en sådan plan inte bara ska bli tomma ord.

–   Vi säger inte att vi inte ska ha handelsförbindelser med icke-demokratier, men vi tycker att det är viktigt att det görs en ordentlig riskanalys när det gäller såväl vilka länder man handlar med, som hur arbetsförhållandena ser ut och vilka produkter det gäller, säger Elisabeth Löfgren.

Mikael Damberg menar att handeln kan vara ett sätt att lyfta frågor om mänskliga rättigheter, vad säger du om det?

– Det finns flera exempel där svensk handel istället har bidragit till människorättskränkningar. Exempelvis i Azerbajdzjan och Uzbekistan, där vi vet att svensk telekommunikationsutrustning används för att spåra mobiltrafik mellan dissidenter exempelvis. Det är allt annat än bra handel.

Även Vänsterpartiet är skeptiska till regeringens nya strategi. Hans Linde, utrikespolitisk talesperson, säger att han är förvånad över regeringens beslut.

– Den här argumentationen att handel per automatik skulle ge mänskliga rättigheter brukar ju användas av näringslivet för att motivera mer ljusskygga affärer, men nu låter det så från socialdemokrater och miljöpartister. Jag kan inte se det som någonting annat än att man vill skicka en signal till det svenska näringslivet att man inte vill hota deras affärer i de här icke-demokratiska staterna.

Han menar att det är viktigt att svenska investeringar inte bidrar till brott mot mänskliga rättigheter och säger att den aspekten saknas i regeringens nya strategi. Istället vill Linde se en tydlig plan för vilka handelsförbindelser man har och vilken typ av varor det rör sig om. Framförallt är det viktigt att utesluta all form av militär utrustning eller sådana varor som kan användas för övervakning eller förtryck. Något som han inte tycker att regeringen har klargjort tillräckligt tydligt.

– Det blir dubbelmoral i detta. Man pratar om mänskliga rättigheter och en feministisk utrikespolitik och sen skickar man Mikael Damberg som handelsminister till Riyadh. (huvudstad i Saudiarabien. reds.anm) Det går inte riktigt ihop, säger Linde.

Fria Tidningen har försökt att nå näringsminister Mikael Damberg, som har avböjt att kommentera.

Fakta: 

Handeln i siffror

Den svenska varuexporten uppgick år 2014 till 1 125 miljarder kronor. Av dessa kom 503 miljarder från länder utanför Europa. Nedan ses några exempel på hur stor varuhandeln var mellan Sverige och ett antal icke-demokratier i fjol:

Kina
Export: 39,9 mdkr
Import: 49,9 mdkr

Saudiarabien
Export: 11,2 mdkr
Import: 0,9 mdkr

Förenade Arabemiraten
Export: 7,1 mdkr
Import: 0,5 mdkr

Egypten
Export: 6,9 mdkr
Import: 0,3 mdkr

Thailand 
Export: 3,9 mdkr
Import: 3,8 mdkr

Till de länder som prioriteras i den nya exportstrategin hör bland annat:
Kazakstan, Kina, Saudiarabien, Thailand, Turkiet, Egypten, Förenade Arabemiraten, Qatar.

*Mdkr=miljarder kronor
Källa: SCB

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2023 Fria.Nu