• Ett fåtal ålar undommer turbinerna genom att de fångas in och fraktas förbi vattenkraftverken.
Landets Fria

Kritik riktas mot det svenska ålfisket: ”Dagens regler räcker inte”

Fisket av ål har lett till att läget för ålen är alarmerande. Nyligen kom en utvärdering av EU-ländernas nationella ålförvaltningsplaner. Naturskyddsföreningen tycker att EU-kommissionen fegar ur och forskaren Henrik Svedäng vid SLU är kritisk till att Sverige forsätter att fiska ål.

Ålen är fortsatt akut utrotningshotad och snabba insatser behövs för att rädda ålbeståndet. Det säger nu EU-kommissionens utvärdering av medlemsstaternas åtgärder och planer för att rädda ålen. Ansvaret för att leva upp till den ålförvaltningsplan som finns inom EU ligger hos de enskilda medlemsstaterna. Vart tredje år ska samtliga länder rapportera in till kommissionen hur det går med deras nationella förvaltningsplaner. Naturskyddsföreningen är kritisk till kommissionens utvärdering.

– Kommissionen säger att något måste göras då tillståndet fortfarande är akut, men sedan säger de inget mer. Det var kanske inte oväntat, men ändå en besvikelse. De fegar ur när de faktiskt hade kunnat komma med konkreta förslag på åtgärder, säger Ellen Bruno, som är sakkunnig på marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.

Linnea Engström är Europaparlamentariker (MP) och hon tycker att EU måste snabba på arbetet med att rädda ålen.

– Dagens regler för att skydda ålen räcker inte. Därför måste EU-kommissionen snarast komma med ett nytt lagförslag för återhämtning av den europeiska ålen. Miljöpartiet fick förra året EU-parlamentet att kräva ett sådant lagförslag – och vi väntar fortfarande på att kommissionen ska agera.

Trots att Sverige har ett generellt ålfiskeförbud sedan 2007 ges varje år dispens till yrkesfiskare. Under 2013 fångades 360 ton ål av svenska fiskare enligt SCB. EU-kommissionen lägger ansvaret på de enskilda medlemsstaterna och Ellen Bruno menar att nästa steg borde vara självklart för den svenska regeringen.

– Regeringen borde ta ett beslut om att sluta att ge dispens år efter år och stoppa ålfisket helt.

En åtgärd i Sveriges nationella förvaltningsplan för ålen har varit att halvera ålfångsten under en viss period. Trots att läget är fortsatt akut har det skett en viss ökning av ålbeståndet.

– Vi har sett en liten uppgång när det gäller ålyngelförekomsten, vilket är positivt. Det är en indikation på att det lönar sig att reglera fisket, säger Henrik Svedäng som är docent i marin ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Men han menar att de insatser Sverige har gjort ändå inte är tillräckliga.

– För ålens återhämtning vore det mycket bättre om fisket stängdes helt. Det finns inget utrymme för fiske med tanke på hur lågt ålbeståndet faktiskt är, fortsätter han.

Även Linnéa Engström tycker att medlemsländerna bör skärpa sina åtgärder för att skydda ålen.

– Bland annat bör länderna överväga ett stopp för ålfiske och återställa vandringsvägar i vattendrag.

EU-kommissionen tar upp flera faktorer som försvårat utvärderingen. Dels att flera medlemsstater varit sena med sina inrapporteringar och att det är svårt att få en sammanhängande bild av läget då ålen lever över väldigt stora ytor på jordklotet. Med tanke på ålens unika livscykel och långa liv menar Henrik Svedäng att det är svårt att i nuläget utvärdera de åtgärder som görs.

– Det finns beräkningar på att det kan ta flera hundra år innan vi kan se resultatet av de åtgärder vi vidtar nu. Därför borde vi verkligen minska fisket så mycket vi kan för att garantera en bättre återhämtning.

Utöver fiske är det svenska vattenkraften en bidragande faktor till den höga dödligheten hos ålen. I dagsläget ställs inga krav på kraftbolagen att fungerande vägar ska finnas för ålarna att ta sig förbi turbinerna i kraftverken.

– Några få vattenkraftbolag har frivilliga avtal med staten för att öka överlevnaden för ål som vandrar genom kraftverken. Men resultaten är klena och har främst uppnåtts genom att bolagen betalat fiskare för att fiska upp ål ovanför kraftverken och släppa dem nedanför. Det är riktigt pinsamt och Sverige borde verkligen ta itu med den frågan, säger Ellen Bruno.

Men trots det alarmerande läget för ålens existens i framtiden känner sig Ellen Bruno hoppfull inför framtiden.

– Den här frågan har känts ganska begravd de senaste åtta åren, men jag har förhoppningar om att vi kommer att få en annan politik med den nya regeringen. Miljöpartiet har drivit frågan hårt på EU-nivå, så om det är något de borde satsa på nationellt är det ett nationellt stopp för ålfisket, avslutar Ellen Bruno.

Landets Fria Tidning har sökt landsbygdsministern Lars-Erik Bucht, för en kommentar om hur den nya regeringen ställer sig till utvärderingen och Sveriges ålfiske, utan resultat.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu