• Oljeborrhål i Vaca Muerta i provinsen Neuquén i södra Argentina där nu skiffergas börjas utvinnas.
Fria Tidningen

Storsatsning på skiffergas möter kritik

Stora fyndigheter har fått Argentina att storsatsa på utvinning av skiffergas och skifferolja. Detta trots att kritiker menar att landet istället borde investera i miljövänliga energikällor.

Enligt YPF, det statliga oljebolaget i Argentina, har landet världens största skiffergasfyndigheter efter Kina, och världens fjärde största fyndigheter av skifferolja. I provinsen Neuquén i regionen Patagonien i Argentina, där borrningen nu påbörjas, finns stora olje- och gasreserver. Satsningen på skiffergas och skifferolja sägs kunna vända den utveckling där landet numera importerar energi istället för att som för tio år sedan kunna exportera.

– Tillgång till energi är nyckeln för Argentinas utveckling och framtid, säger Claudio Rueda, arbetsledare för YPF.

Utvinningen av skiffergas och skifferolja kallas fracking, en förkortning för hydraulic fracturing, eller hydraulisk sprickbildning. I korthet går metoden ut på att vatten, kemikalier och sand med högt tryck pressas genom borrhål ner i skifferlager i berggrunden. Den gas eller olja som finns mellan skifferlagren pressas därmed upp till ytan. Metoden kritiseras av miljöorganisationer som menar att grundvatten kan förgiftas och att giftiga ämnen kan frigöras ur skiffret. Mer giftiga gaser frigörs vid fracking än vid utvinning av konventionella fossila bränslen enligt miljöaktivister och många kritiserar den linje som valts för att lösa de framtida energiproblemen.

I dagsläget kommer endast en procent av den energi som förbrukas i Argentina från förnyelsebara energikällor. Landets beroende av fossila bränslen har lett till att de har ett av de högsta koldioxidutsläppen per capita i Latinamerika, enligt Världsbanken. En målsättning om att minst åtta procent av den el som produceras i landet ska komma från förnyelsebara energikällor år 2016 har därför satts. Satsningen på skifferolja och skiffergas strider mot den målsättningen, menar forskare. Ekologen Silvia Leanza vid miljöstiftelsen Ecosur frågar sig hur länge det kommer att hålla att basera alla ekonomiska satsningar på endast en tillgång.

– Den väg de valt för att lösa energikrisen i Argentina är inte hållbar.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu