Fria Tidningen

D-vitamin kan hjälpa suicidala patienter

D-vitamin kan eventuellt hjälpa mot svår depression. En ny studie visar att en stor majoritet av de undersökta självmordsbenägna patienterna hade just d-vitaminbrist.

Ett forskarteam vid Lunds universitet har studerat 59 suicidala patienter och jämfört deras nivåer av d-vitamin med friska personers och personer med depression men utan suicidala inslag. Studien visar att 60 procent av de suiciala patienterna hade d-vitaminbrist, medan siffran i övriga grupper var 30 procent.

D-vitaminbrist och låga D-vitaminnivåer har även i tidigare studier kopplats ihop med psykisk sjukdom som depression och psykossjukdom. Forskargruppen som presenterar de nu aktuella rönen har också i andra studier visat att ökad inflammation i kroppen kan vara en bidragande faktor till depression och suicidalitet.

– Vi har funnit en koppling mellan låga D-vitaminnivåer och förhöjd inflammation i blodet. Detta är första gången som denna koppling visas hos psykiatriska patienter. Vi tror att D-vitaminbrist kan vara en underliggande förklaring till den inflammation vi funnit hos patientgruppen och som bidrar till depressions- och självmordssymptomen, säger Åsa Westrin, forskare vid Lunds universitet.

Men om svaret är så enkelt att d-vitaminbehandling kan hjälpa mot depression och suicidalitet är för tidigt att säga, enligt Åsa Westrin.

– Vi kommer att gå vidare och titta på det i nya studier. Det skulle kunna vara så, men det behövs mer forskning för att undersöka det.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

Göteborgs Fria

© 2022 Fria.Nu