• Alla tillfrågade partier vill ha en livsmedelsstrategi för att öka produktionen av mat lokalt, men vad den bör innehålla menar politikerna olika om.
Landets Fria

Så vill politikerna att hela landet ska leva

Landets Fria blickar tillbaka på ett antal ämnen som vi berört under det senaste året för att se vilka landsbygdspolitiska ambitioner det finns hos partierna. Vad vill de politiska företrädarna göra inom områden som livsmedelsförsörjning, fossilberoendet i jordbruket, fördelningen av forskningspengar, gruvetableringar, bredbandstillgången och pälsuppfödningar?


”Vi måste marknadsföra våra produkter”


Irene Oskarsson (KD), landsbygdspolitisk talesperson, bor i Småland.

50 procent av vår mat importeras – hur vill ni öka den lokalt producerade maten?

– Vi behöver ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Vi har en mycket större möjlighet att producera mat i Sverige och borde också ha ett ansvar att göra det. Vi måste bli duktigare på att marknadsföra våra produkter så att de blir internationellt gångbara.

75 procent av forskningsanslagen går till storstadsregionerna – hur vill ni göra utbildning och forskning tillgänglig över hela landet?

– Det är klart att de gamla lärosätena som finns just i storstäderna har ett större försprång. Anslagen ska utgå från kvalitet inte var universitet ligger, det gynnar hela landet. Det är viktigare att satsa på distansutbildningar för att fler ska kunna få tillgång till utbildning.

50 procents minskad tillgång på olja skulle ge akut brist på livsmedel – hur vill ni minska fossilberoendet i jordbruket?

– Jordbruket har stora möjligheter att producera sitt eget drivmedel i och med biogasproduktion eller bränsle från skogsråvara. Det vi behöver är ett tydligare regelverk på lång sikt så att fler vågar satsa på produktionen, skattebefrielser och utvecklingsresurser.

8 procent av glesbygdens befolkning har i dag bredband med hastighet 100 Mb/s – hur ska målet på 90 procent 2020 uppnås?

– Bredband är en av de viktigaste landsbygdsfrågorna och KD har målsättning på 100 procent. Landsbygdsprogrammet har avsatt mycket pengar för detta och rätt använt kommer det att räcka en bra bit. Vi har marknadskrafter som håller på att bygga ut 4G. Men troligtvis kommer det att behövas mer resurser. Det behövs även en tydligare samordning med den ideella sektorn som gör ett stort jobb ute i byarna.

Ja eller nej?

 • Marknadslösningar gynnar landsbygden? JA
 • Pälsdjursuppfödningar med mink och chinchilla ska vara tillåtet? JA
 • Gruvdriften måste begränsas? NEJ
 • Fler vargar ska skjutas NJA? ”Vi ska ha den förvaltning som nu finns, kan betyda både fler och färre.”
 • Differentierade arbetsgivaravgifter mellan stad och landsbygd? NEJ
 • Inrikesflyget ska beskattas hårdare? NEJ
 • Hela Sverige ska ta emot fler flyktingar? JA


”Se till att jordbruksarelen inte minskar”


Brittis Benzler (V), har arbetat fram Vänsterpartiets landsbygdspolitiska plattform, regionråd och bor på Gotland.

50 procent av vår mat importeras – hur vill ni öka den lokalt producerade maten?

– Vi behöver öka vår självförsörjningsgrad både för att ha en bättre beredskap och hur ett hållbarhetsperspektiv. Vi vill ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Det handlar inte om att ta fram nischade produkter att kunna exportera utan att ha en bra basproduktion för Sverige, att se till att inte jordbruksarealen minskar och att andelen ekologiskt ökar.

75 procent av forskningsanslagen går till storstadsregionerna – hur vill ni göra utbildning och forskning tillgänglig över hela landet?

– Vi tycker att de små universiteten och högskolorna är viktiga. I dag är de missgynnade och vi vill se en omfördelning av forskningsanslagen. Både forskning och utbildning behövs på de regionala högskolorna som är garanten för att utbildning ska finnas i hela landet.

50 procents minskad tillgång på olja skulle ge akut brist på livsmedel – hur vill ni minska fossilberoendet i jordbruket?

– Ställa om till förnyelsebara bränslen och använda olika styrmedel för att det ska ske. Vi föreslår bland annat ett metanreduceringsstöd som ska öka viljan att tillvara ta stallgödseln och producera biogas.

8 procent av glesbygdens befolkning har i dag bredband med hastighet 100 Mb/s – hur ska målet på 90 procent 2020 uppnås?

– Staten måste gå in och ta ett större samhällsansvar där privata aktörer inte bygger ut. I dag bygger det för mycket på lokala krafter, här på Gotland har vi byggt ut enligt sockenmodellen och det är eldsjälsdrivet och det kostar rätt mycket för hushållen.

Ja eller nej?

 • Marknadslösningar gynnar landsbygden? NEJ
 • Pälsdjursuppfödningar med mink och chinchilla ska vara tillåtet? NEJ
 • Gruvdriften måste begränsas? JA
 • Fler vargar ska skjutas? NJA”Svårt att säga, vi måste jobba hårt för att ha en stabil nordisk vargstam, men också kunna ta snabbare beslut om skyddsjakt om det behövs.”
 • Differentierade arbetsgivaravgifter mellan stad och landsbygd? NEJ
 • Inrikesflyget ska beskattas hårdare? JA
 • Hela Sverige ska ta emot fler flyktingar? JA


”Satsningen Matlandet har inte varit tillräcklig”


Anita Brodén, (FP), riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet, bor i Västergötland.

50 procent av vår mat importeras – hur vill ni öka den lokalt producerade maten?

– Inom Alliansen var vi tidigt ute och kräva en livsmedelsstrategi. Vi tycker inte att Centersatsningen Matlandet har varit tillräckligt. Det måste också ställas tuffare krav i offentlig upphandling på djuromsorg och ursprung. Kommuner, landsting och myndigheter måste betala för kvalitet.

75 procent av forskningsanslagen går till storstadsregionerna – hur vill ni göra utbildning och forskning tillgänglig över hela landet?

– Vi behöver öka kopplingen mellan företag, industri och forskning och det finns flera bra sådana exempel på de regionala universitet och högskolorna som skulle kunna utvecklas. Vi vill återinföra skatten på konstgödseln och liksom tidigare låta intäkterna gå till lantbruksforskningen.

50 procents minskad tillgång på olja skulle ge akut brist på livsmedel – hur vill ni minska fossilberoendet i jordbruket?

– Det händer mycket nu med den tekniska utvecklingen på det här området och då är det viktigt att staten initialt tar ett ansvar för att ny teknik kommer ut på marknaden. Det behövs en del ekonomiska smörjmedel för att folk ska våga satsa. Nu blir till exempel HVO-biodieseln nollbeskattad.

– Regeringen gör redan nu mastodontsatsningar och tack vare lokala krafter så har många bygder bra uppkoppling. Men på andra håll är det bedrövligt och vi ska kämpa på för att ändra det. Troligtvis kommer det att behövas ännu mer pengar för att lyckas.

Ja eller nej?

 • Marknadslösningar gynnar landsbygden? JA
 • Pälsdjursuppfödningar med mink och chinchilla ska vara tillåtet? JA ”Men vi tror det finns anledning att ytterligare skärpa djurskyddslagstiftningen”
 • Gruvdriften måste begränsas? NEJ ”Men skattesatsen är för låg och det behövs en fond som säkerställer att det finns pengar för att återställa marken”
 • Fler vargar ska skjutas? JA
 • Differentierade arbetsgivaravgifter mellan stad och landsbygd? NEJ
 • Inrikesflyget ska beskattas hårdare? NEJ
 • Hela Sverige ska ta emot fler flyktingar? JA


”Vi är för en ursprungsmärkning”


Johan Löfstrand, (S), vice gruppledare för S i miljö- och jordbruksutskottet, bor i Östergötland.

50 procent av vår mat importeras – hur vill ni öka den lokalt producerade maten?

– Vi tycker att staten och den offentliga sektorn ska föregå med gott exempel och handla närproducerat och använda krav som går i linje med svensk djurskyddslagstiftning. Vi är för en ursprungsmärkning och vill att det ska drivas hårdare i EU. Vi har länge drivit krav på en nationell livsmedelsstrategi. Det ska inte handla om att exportera exklusiva produkter som hjortronsylt eller renkött utan producera vanliga varor i bulkvolymer.

75 procent av forskningsanslagen går till storstadsregionerna – hur vill ni göra utbildning och forskning tillgänglig över hela landet?

– Det är viktigt med utbildning och forskning över hela landet för att få spridning. Vi har satsat på det tidigare och kommer att göra det igen. Nu vill regeringen stänga ner SLU i Skara till exempel och det tycker vi är fel.

50 procents minskad tillgång på olja skulle ge akut brist på livsmedel – hur vill ni minska fossilberoendet i jordbruket?

– Byta ut dieseln mot biobränsle. Regeringen har föreslagit att börja beskatta RME-diesel gjord på raps. Det vore katastrofalt tror vi. Vi föreslår ett metangasreducerande stöd för att göra biogas av gödsel. Vi vill också återinföra skatten på handelsgödseln som är fossilt.

8 procent av glesbygdens befolkning har i dag bredband med hastighet 100 Mb/s – hur ska målet på 90 procent 2020 uppnås.

– Staten har ett oerhört stort ansvar här och vi vill satsa 80 miljoner extra i vår kommande budget utöver Landsbygdsprogrammet.

Ja eller nej?

 • Marknadslösningar gynnar landsbygden? NEJ
 • Pälsdjursuppfödningar med mink och chinchilla ska vara tillåtet? NEJ ”Vi vill skärpa djurskyddslagen så mycket att djuren inte längre kan hållas på det här sättet.”
 • Gruvdriften måste begränsas JA? ”Minerallagstiftningen måste ses över och miljöprövningen bli mer rättssäker”.
 • Fler vargar ska skjutas? JA
 • Differentierade arbetsgivaravgifter mellan stad och landsbygd? NEJ
 • Inrikesflyget ska beskattas hårdare? NEJ
 • Hela Sverige ska ta emot fler flyktingar? JA


”Närproducerat är inget begrepp jag gillar”


Ulf Berg (M), landsbygdspolitisk talesperson, bor i Dalarna.

50 procent av vår mat importeras – hur vill ni öka lokalt producerad mat?

– M har nyligen presenterat en livsmedelsstrategi. Det är en fråga jag drivit aktivt, och till slut svängde hela partiet. Vi måste göra jordbruket lönsamt genom att börja exportera mer, i Kina finns en stor marknad. Närproducerat är inget begrepp jag gillar, men däremot tycker jag att svenska djurskyddsregler ska användas för att gynna den svenska köttproduktionen i offentlig upphandling.

75 procent av forskningsanslagen går till storstadsregionerna – hur vill ni göra utbildning och forskning tillgänglig över hela landet?

– För mig är det inte viktigt var forskningen sker utan att resultatet kommer hela Sverige till del.

50 procents minskad tillgång på olja skulle ge akut brist på livsmedel – hur vill ni minska fossilberoendet i jordbruket?

– Det kommer inte att hända att vi helt plötsligt står med en halverad oljetillgång, men vi har tagit beslut om att fasa ut oljan. Och då finns det olika alternativ som biogas och biodisel. Hur biogas kan användas för traktorer håller på att utvecklas. Det behövs långsiktiga spelregler och en del morötter, men vi kan inte bara ta bort all skatt på drivmedel, då försvinner intäkter och det finns även EU-regler som måste följas.

8 procent av glesbygdens befolkning har i dag bredband med hastighet 100 Mb/s – hur ska målet på 90 procent 2020 uppnås?

– Det är otroligt positivt att lokala krafter har gjort så mycket, det visar att det finns en stor förmåga att göra saker tillsammans på landsbygden. Nu satsar regeringen 3,25 miljarder på bredband fram till 2020. Om inte det räcker kommer jag att verka för att det ska bli mer.

Ja eller nej?

 • Marknadslösningar gynnar landsbygden? JA ”Men marknaden fungerar inte alltid på landsbygden och då måste staten ta ansvar.”
 • Pälsdjursuppfödningar med mink och chinchilla ska vara tillåtet? JA
 • Gruvdriften måste begränsas? NEJ
 • Fler vargar ska skjutas? JA
 • Differentierade arbetsgivaravgifter mellan stad och landsbygd? JA
 • Inrikesflyget ska beskattas hårdare? NEJ
 • Hela Sverige ska ta emot fler flyktingar? JA


”Allra viktigast är att vi ställer om till ekologiskt”


Kew Nordqvist (MP), jordbrukspolitisk talesperson, bor i Östergötland.

50 procent av vår mat importeras – hur vill ni öka den lokalt producerade maten?

– Det är besvärande, bland annat för att vi låter andra länder odla åt oss och tar deras mark i anspråk, till exempel 100 000 hektar sojaodlingar i Brasilien. Vi vill också ta fram en livsmedelsstrategi, men vad den ska innehålla menar vi lite olika runt. Den lokala produktionen av livsmedel måste öka, men allra viktigast är att vi ställer om till ekologiskt. Även om närodlat innebär mindre transporter går det åt stora mängder energi för att transportera och framställa konstgödsel och bekämpningsmedel för konventionell odling. Vårt mål är 100 procent eko i offentlig upphandling år 2020.

75 procent av forskningsanslagen går till storstadsregionerna – hur vill ni göra utbildning och forskning tillgänglig över hela landet?

– Vi prioriterar att öka antalet utbildningsplatser på högskolorna runt om i landet. Regeringen drar ned på till exempel Högskolan i Härnösand och SLU i Skara. Det vill vi inte. Vi vill också återinföra skatt på konstgödsel och att de pengarna går till rådgivning och forskning riktat mot lantbruket.

50 procents minskad tillgång på olja skulle ge akut brist på livsmedel – hur vill ni minska fossilberoendet i jordbruket?

– När det gäller drivmedel är både det konventionella och ekologiska jordbruket illa ute. Men i det konventionella har man dessutom konstgödseln och det går åt en liter olja för att producera ett kilo kväve. Vi vill satsa på ett metanreduceringsstöd och produktion av rapsmetylester (biodiesel).

8 procent av glesbygdens befolkning har i dag bredband med hastighet 100 Mb/s – hur ska målet på 90 procent 2020 uppnås?

– Det är klart att vi vill ha en snabbare utbyggnad av bredband och vi satsar 200 miljoner per år fram till 2020 förutom de pengar som finns avsatta inom landsbygdsprogrammet.

Ja eller nej?

 • Marknadslösningar gynnar landsbygden? NJA ”I grunden är vi för men samhället måste korrigera och styra marknaden.”
 • Pälsdjursuppfödningar med mink och chinchilla ska vara tillåtet? NEJ ”Vi vill inte ha ett förbud men skarpare regler som i praktiken innebär ett slut.”
 • Gruvdriften måste begränsas? JA
 • Fler vargar ska skjutas? NEJ ”Inte i dag men kanske längre fram”
 • Differentierade arbetsgivaravgifter mellan stad och landsbygd? NJA "Det kan undersökas."
 • Inrikesflyget ska beskattas hårdare? JA
 • Hela Sverige ska ta emot fler flyktingar? JA
 •  


”Offentlig sektor måste ställa krav på närproducerat”


Helena Lindahl (C), närings- och energipolitisk talesperson, bor i Västerbotten.

50 procent av vår mat importeras – hur vill ni öka den lokalt producerade maten?

– Vi vill ta fram en strategi för att öka livsmedelsproduktionen. Offentlig sektor måste gå före, ställa krav på närproducerat och ekologiskt och betala för kvalitet. I dag går många svenska bönder på knäna eftersom de inte konkurrerar på samma villkor när kommuner bara köper in det som är billigast. Vi måste upplysa om hållbar konsumtion och uppmana både den enskilda och det offentliga att ställa krav.

75 procent av forskningsanslagen går till storstadsregionerna – hur vill ni göra utbildning och forskning tillgänglig över hela landet?

– Vårt mål är att sprida ut forskningspengarna på de regionala högskolorna mer än vad som görs i dag.

50 procents minskad tillgång på olja skulle ge akut brist på livsmedel – hur vill ni minska fossilberoendet i jordbruket?

– Regeringens mål är att hela fordonsflottan ska vara fossil oberoende 2030. Då behöver vi underlätta för förnybara bränslen och göra de skattebefriade eftersom de annars inte kan konkurrera med fossila drivmedel.

8 procent av glesbygdens befolkning har i dag bredband med hastighet 100 Mb/s – hur ska målet på 90 procent 2020 uppnås?

– Vi gör en kraftfull satsning med 3,25 miljarder fram till 2020. Efter hand får vi utvärdera för att se om det behövs mer pengar. Här i norra Sverige är avstånden väldigt långa och bredband är viktigt för att hela landet ska leva.

Ja eller nej?

 • Marknadslösningar gynnar landsbygden? JA
 • Pälsdjursuppfödningar med mink och chinchilla ska vara tillåtet? JA ”Partiet säger ja, men min privata uppfattning är att pälsdjursuppfödning inte är rätt”
 • Gruvdriften måste begränsas? NEJ
 • Fler vargar ska skjutas? JA
 • Differentierade arbetsgivaravgifter mellan stad och landsbygd? JA
 • Inrikesflyget ska beskattas hårdare? NEJ
 • Hela Sverige ska ta emot fler flyktingar? JA
Fakta: 

Sverigedemokraterna tillfrågades om att delta, men återkom inte.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

V och MP bäst för djuren

Val 2014

Vänsterpartiet och Miljöpartiet rankas som de djurvänligaste riksdagspartierna i en kartläggning av Djurens rätt.

Fria Tidningen

Här är de alternativa EU-mötena

Den 17 november håller EU toppmöte i Göteborg. GFT listar alla manifestationer och event som hålls i samband med toppmötet.

Göteborgs Fria

© 2022 Fria.Nu