Fria Tidningen

V och MP bäst för djuren

Vänsterpartiet och Miljöpartiet rankas som de djurvänligaste riksdagspartierna i en kartläggning av Djurens rätt. De två partierna vill bland annat förbjuda minkfarmning och ge grisar rätt till utevistelse.

Resultaten i riksdagsvalet kan vara avgörande för många av de djur som lever i Sverige. Det visar Djurens rätts enkätundersökning, där samtliga riksdagspartier svarat på en rad frågor som rör djurens situation.

Utifrån resultaten rankas Vänsterpartiet och Miljöpartiet som djurvänligast. De är exempelvis de enda partier som vill ge grisar laglig rätt till utevistelse.

Djurens rätts nya rapport Böka på betong visar att i stort sett alla de två och en halv miljoner grisar som slaktas i Sverige varje år har levt hela sina liv inomhus på betonggolv. Endast två procent av grisarna lever inom ekologisk produktion, och har därmed utökade rättigheter till utevistelse.

– För att grisar ska kunna bete sig naturligt och minska risken att utveckla beteendestörningar behöver de böka i jord, vilket kräver utevistelse, säger Lena Lindström, etolog hos Djurens rätt, i en kommentar.

En viktig djurrättsfråga i valet är vad som ska hända med pälsindustrin. I början av 2006 lade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ett förslag om ökade krav på minkfarmerna, som i praktiken skulle tvinga dessa att stänga. Men efter maktskiftet 2006 röstade den nya Alliansregeringen nej till förslaget.

Djurens rätts kartläggning visar nu att minkfarmningen förmodligen kommer att avvecklas om de rödgröna vinner valet, men vara kvar om Alliansen sitter kvar.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet håller kvar vid den tidigare idén att införa stränga regler ”som i praktiken skulle innebära att minkfarmerna läggs ner”, påpekar MP.

En majoritet av invånarna i Sverige, 78 procent, vill dock att det ska vara förbjudet att föda upp minkar för pälsproduktion, enligt en undersökning som Demoskop gjorde i mars.

– Det är anmärkningsvärt att det bara är V, MP och S som kommer att agera trots den starka opinionsyttringen, kommenterar Camilla Björkbom, Djurens Rätts förbundsordförande.

Djurens rätt frågade också partierna om de är för krav på simvatten för minkarna. De rödgröna svarade ja, medan övriga partier ansåg att det inte fanns tillräckligt forskningsstöd för att minkar behöver simvatten, trots att vilda minkar lägger stor del av sin tid på att jaga i vatten.

En annan blockdelande fråga har varit vilken myndighet som ska ansvara för djurskyddsfrågor. År 2004 inrättade dåvarande S-regeringen en speciell djurskyddsmyndighet, som den borgerliga regeringen sedan lade ner. Ansvaret flyttades till Jordbruksverket.

I dagsläget driver inget parti frågan om att återuppliva djurskyddsmyndigheten. Miljöpartiet anser till exempel att allt för många omorganiseringar har påverkat djurskyddsarbetet negativt. Men V och MP vill som enda partier att det ska införas någon form av djurombudsman.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu