Debatt


Kulturdebatt

  • Karl-Olov Arnstberg föreläser i Stadsbibliotekets hörsal, vilket möter protester. Edda Manga med flera skriver att biblioteket hjälper till att "sprida rasistisk desinformation".
Göteborgs Fria

Biblioteket ska inte ge rum för rasism

Karl-Olov Arnstberg är känd för sina rasistiska ideér och antiziganism. Att biblioteket upplåter hörsalen till ett föredrag av Arnberg är anmärkningsvärt, skriver Emma Bjørshol, antirasistisk aktivist och idéhistorikern Edda Manga med flera.

På söndag, två veckor innan valet, upplåter biblioteket sin hörsal åt ett föredrag av Karl-Olov Arnstberg med titeln Invandring och mörkläggning och ska behandla, får vi veta, ”det havererade integrationsmaskineri som svenska politiker, journalister och opinionsbildare väljer att inte berätta om”.

Arnstberg uppmärksammades i december förra året, då han lät publicera en annons i Dagens Nyheter för sin och Gunnar Sandelins bok med samma titel som föredraget. Annonsen påstods framlägga avslöjande fakta rörande invandringen i Sverige. DN fick hård kritik på grund av annonsens rasistiska och desinformativa innehåll, men detta blåsväder tycks ha undgått Stadsbiblioteket.

Invandring och mörkläggning. En saklig rapport från en förryckt tid genomsyras av idén om invandringen som en orimlig belastning och det mångkulturella samhället som ett angrepp på nationen. Egenskaper och beteenden knyts till etnicitet eller kultur på ett sätt som måste beskrivas som rasistiskt. Författarna skriver uttryckligen att vissa kulturer är överlägsna andra.

Arrangörer bakom föredraget är Cui Bono, en förening vars främsta syfte tycks vara att sprida konspirationsteorier. Föreningen har under det senaste året bland annat arrangerat en föreläsning med den amerikanska journalisten Christopher Bollyn, mest känd för teorin att en sionistisk konspiration ligger bakom attackerna den 11 september 2001.

Vi håller det för självklart att stadens gemensamma rum inte ska användas till att på detta sätt sprida rasistisk desinformation.

Biblioteket är ett av stadens få offentliga, icke-kommersiella rum. En plats som ska vara tillgänglig för alla och där människor på lika villkor ska kunna ta del av information och kultur. Biblioteket är den samhällsinstitution som flest svenskar har förtroende för, något som visade sig när SOM-institutet 2008 inkluderade biblioteken i sin årliga förtroendeundersökning. Men, vem är denna plats till för, när den upplåts till att sprida rasism och desinformation om migration och integrationspolitik? Vilka människor är det som känner sig välkomna, och vilka människor känner sig tvärtom hotade när deras existens ifrågasätts och görs till en börda, en kostnad?

Arnstbergs argumentation om invandringens kostnader är symptomatisk för dagens debattklimat där människors värde omvandlas till kronor och ören. Att detta dessutom skulle vara något det inte talas om, eller som med Arnstbergs retorik “mörkläggs”, är en seglivad myt. Det senaste utspelet kommer från statsminister Reinfeldt, som genom att ställa välfärd mot migrationens kostnad spelar i händerna på SD:s exploatering av människors känsla av en trygghet som håller på att gå förlorad. Ofta möts sådan retorik av kritiska röster som istället vill visa på invandringens lönsamhet.

Men migrationens kostnad eller lönsamhet håller vi för en ickefråga, vars logik går att spåra i Sveriges och Europas förnekande av sitt koloniala förflutna. Vår inblandning i en kolonial och rasistisk världsordning frikopplas från dagens migrationspolitiska situation. Människors behov av asyl görs till en fråga om huruvida svenska medborgare verkligen har råd att tillgodose detta. Frågan om ansvar och delaktighet, för att inte tala om alla människors lika värde, har försvunnit från dagordningen.

Det är sant att Sverige har förändrats. Den välfärd vi en gång tog för given är inte längre självklar. Och i jakten på syndabockar för ett land vi inte längre känner igen, ställs utsatt mot utsatt. Föreläsningen ges utan andra motbilder eller debatt, därtill utestängs kritiska röster av en entréavgift. Att Stadsbiblioteket upplåter allas vårt gemensamma rum åt krafter som oemotsagda får sprida rasistisk desinformation, kan vi inte låta passera obemärkt.

Fakta: 

Christina Persson, bibliotekschef, svarar: 
”Inga sakliga skäl fanns för att neka uthyrning”

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu