Birger Schlaug

Inledare


Löner

Fria Tidningen

Du kan bättre, Crister!

Birger Schlaug skriver ett öppet brev till SJ:s vd Crister Fritzson – och undrar när det är dags för honom att sänka sin lön.

Hej Crister Fritzson!

I två år har du nu varit vd för SJ. Det är ett fint jobb. Något som de flesta engagerade samhällsutvecklare nog ser som frestande. Min fråga till dig är: Varför tar du emot 334 000 kronor i månaden för att sköta jobbet?

Visst, du är säkert erbjuden denna lön. Du kanske inte har stridit för den. Men det hjälper inte. Frågan kvarstår: varför tar du emot en månadslön som är större än en årslön för en del av de som jobbar för SJ?

Egentligen är frågan om löner – och varför en del människor anser sig behöva oerhört stora löner för att kunna göra ett bra jobb – generell. Men du är ett bra exempel. Många vd:ar före dig har haft groteska löner och motiverat det med sitt stora ansvar.

Men, skall nu sanningen fram, så har det där ansvaret inte varit mycket att hänga i julgranen. Inte om man ser till resultatet av verksamheten. För hur tar man ansvar? Genom att avgå i förtid med ett avgångsvederlag i fickan…

Kanske behöver vi andra typer av chefer än sådana som kräver månadslöner motsvarande andra människors årslöner? Kanske behöver vi chefer på de högsta positionerna som brinner för sitt uppdrag och som är så stora själar att de inte är så små som människor att de behöver bygga sin status på groteska löner pimpade med bonusar…

Kanske är det så att det är de osäkraste och mest räddhågsna som behöver skapa sig sin identitet genom skyhöga löner och ett ständigt jagande av större tuppkam – män som kvinnor – där de gal på girighetens dynghög.

Crister, du är inte värst. Långt ifrån. Men just du, som leder ett offentligt ägt företag som knappast är försett med kundernas obegränsade aktning, skulle kunna bli ett föredöme genom att kräva sänkt lön.

Motivet skulle kunna vara att du faktiskt klarar dig bra på hälften av vad du nu har… Att många av dina anställda, som du kräver skall göra ett bra jobb, försöker få ihop det med en tiondel…

Motivet skulle kunna vara att du är en orädd människa som inte behöver pimpas med fantasiinkomster för att känna dig trygg.

Motivet skulle kunna vara att du är en ledare som vågar inse att status genom ökat konsumtionsutrymme är kontraproduktivt i en tid när vi är på väg att konsumera sönder planeten.

Du skulle kunna bli en förebild, Crister! Du skulle kunna göra som Raymond Burse, chef för Kentucky State University. Han sänkte sin lön med 600 000 kronor – för att de som hade timlöner på 60 kronor skulle kunna ges ett lönelyft. Burse meddelade att han ändå har så det räcker. Vilket fint uttryck: ”har så det räcker!” Smaka på det!

Han är förstås ett undantag. Men undantag kan vara med att skapa något gott… Och något nytt behöver skapas.

Professor Tomas Brytting skriver i boken Chefskapets etik att chefskarriärer ”lockar till sig och premierar personer med ett starkt egenintresse – riskgruppen för girighet”. Frågan är om det är så lyckat. Om det är bra för företag, banker, organisationer och partier om chefer är mer intresserade av sin egen karriär än av verksamheten.

Kanske är det så att det är de räddaste och minsta människorna som tar sig upp uppåt på karriärstegarna. De där som måste bygga sin identitet på status, förmögenhet och groteska inkomster därför att de är otrygga, osäkra och måste tävla i symboljakten för att stå ut med sin egen litenhet.

Jag tror att du kan bättre, Crister. Så ta chansen och bli ett föredöme, en trendskapare. Begär sänkt lön, säg att du klarar dig på mindre, att du är trygg i dig själv. Visa att du står över den fjantiga tävlan om vem som har mest siffror på konton och är den som hinner rusa fram fortast utan att ta vara på någonting.

En del av dina kollegor kommer att bli förbannade. Var så säker. Du kommer nog inte att bli inbjuden på alla fester. Man kommer att titta snett på sig. Men du kommer att vinna folkets kärlek och de anställdas respekt. Och en och annan landshövding, politiker och chef kommer att se sig själv i spegeln och undra vem hen egentligen är. Och vem hen vill vara.

Kan du få tågen att gå i tid så är ju det en bonus i sig.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu