• Vilka göteborgare tycker att staden byggs för var tydligt i Bältesspännarparken.
Göteborgs Fria

Långt kvar till dess staden byggs för alla

Kulturkalaset bjuder på mer än bara musik, teater och mat. I veckan samtalades det om för vem bostäder i Göteborg byggs, och svaret var entydigt. Det byggs främst dyrt för dem som har pengar – och att bygga bort segregationen har man inte lyckats med.

Vid Hyresgästföreningens mobila lägenhet i Bältesspännarparken kan göteborgarna själva säga sitt om vilka de upplever att staden byggs för. Röret för ”Det byggs bara för rika” var välfyllt av bollar medan det i det motsatta röret bara låg några stycken på botten. På plats var Anna Lönn Lundbäck, regionchef Hyresgästföreningen, och Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, för att samtala kring frågan: byggs det verkligen för alla i Göteborg?

– Nej, tyvärr inte ens i närheten, svarar Anna Lönn Lundbäck snabbt.

– Det råder bostadsbrist och har byggts alldeles för lite under alldeles för lång tid. Det som nu är på väg att växa fram tenderar att bli riktigt dyrt.

Björn Siesjö håller med:

– Just nu byggs i alldeles för stor utsträckning staden för de välmående som har pengar och då överger vi alla dem som inte har det så gott ställt. Det måste vi bli bättre på.

Båda två betonar vikten av att påverka politiker för att få till en förändring, så väl nationellt som lokalt. Något som efterfrågas är att bygga olika typer av lägenheter med olika hyresnivåer i samma område, för att motverka en än mer segregerad stad.

Segregationen är också en av de frågor Hyresgästföreningen kommer att försöka lyfta framöver. Enligt Anna Lönn Lundbäck är Göteborg långt ifrån duktiga på att bygga bort segregationen för tillfället.

– Det finns en liten positiv trend av att det byggs mer i Göteborg, men det hjälper inte om det bara byggs i en hyresnivå. Det är en farlig utveckling.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu