• Erik Otterberg, konstnärlig ledare för Fröa Konstnärliga Teater.
Göteborgs Fria

”Det är resultatet som avgör vad som är bra teater”

Fröa Konstnärliga Teater är enligt dem själva ingen amatörteater utan en ideell fri teatergrupp. Men gränsen mellan amatör och professionell är inte alltid glasklar, menar den konstnärlige ledaren.

Erik Otterberg är konstnärlig ledare för Fröa Konstnärliga Teater i Göteborg och säger att de, trots att de arbetar ideellt och har medlemskap i ATR, inte vill betraktas som amatörer.

– Säger man att man är en amatörteater sänder det ut signaler om att det är på lek – alltså inte på riktigt. Det handlar om hur folk ser på det.

Att arbeta ideellt men ändå vara en frigrupp är inget ovanligt, menar han och säger att det är många inom den professionella världen som arbetar ideellt, helt enkelt för att den ekonomiska situationen är svår i branschen. Han ser dock klassificeringen som viktig för hur de betraktas av en publik.

– Formellt är vi ideella och inte en amatörteatergrupp. Vi har en konstnärlig ambitionsnivå som ligger minst lika högt som professionella teatrars. Vår tanke är att vi ska fortsätta göra bra grejer – att vi ska ta oss framåt. Det måste finnas ett speciellt kvalitetstänk. Det handlar om hur man uppfattar sig själv och hur man vill att andra ska uppfatta en.

Fröa Konstnärliga Teater är med i ATR av praktiska skäl – det finns många fördelar och en trygghet med ett medlemskap där menar Erik Otterberg och nämner deras pjäsbibliotek och rabatt på upphovsrätt. Och trots gruppens klassificering av sig själva kan Erik Otterberg uttrycka skepsis mot kategoriseringar inom kultur och tycker det är underligt att det finns en specifik gränsdragning mellan professionella och amatörer just i teatervärlden och inte inom andra konstformer.

– Om du är musiker som spelar i band men har ett annat jobb vid sidan om, är du inte musiker då? Eller en konstnär eller författare? Det är många som ger ut böcker men har andra jobb vid sidan om, är du inte författare på riktigt då? Det måste vara det konstnärliga resultatet som avgör – är det bra så är det bra, säger han bestämt.

Fakta: 

Fröa Konstnärliga Teater

Gruppen bildades 2010 och har mest satt upp klassiska verk som bland andra Stormen av William Shakespeare och Jeppe på berget av Ludvig Holberg.

Gruppen rekryterar skådespelare genom att annonsera och därefter intervjua de sökande. De flesta som anlitas har en bakgrund inom teater.

Källa: Fröa Konstnärliga Teater

Läs även:

En teatervärld full av professionella amatörer
Amatörteater – en folklig tradition som engagerar många. Men också en värld som möter fördomar om dålig konstnärlig kvalitet.

”Inte bara skådespelare utan jobbar bakom också”
Klassisk DIY-mentalitet präglar Teaterhuset i Mölndal.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

En teatervärld full av professionella amatörer

Amatörteater – en folklig tradition som engagerar många. Men också en värld som möter fördomar om dålig konstnärlig kvalitet. Att det är ett fritidsintresse har dock inget med kvalitet att göra, enligt utövarna.

Göteborgs Fria

Klassträff med Martin Mutter

En klassåterträff 20 år senare. Saker kommer upp som gör att din förståelse för dina gamla vänner ändras. Artikel 3 är en föreställning om normer och hbtq-frågor.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu