• I databasen TD kan du redan nu kolla om olika verksamheter är fysiskt tillgängliga, snart kommer du även kunna kolla hur de jobbar med exempelvis hbtq-frågor.
  • – Det ska vara klart och tydligt om man kan ta del av en verksamhet, säger Marianne Salén, som leder utvecklingsarbetet med databasen hos Västra Götalandsregionen.
Göteborgs Fria

Ny databas kartlägger diskriminering

Serverar restaurangen
halalkött? Finns det tolk på föreläsningen?
Eller könsneutrala omklädningsrum på gymmet? Det är några frågor som du snart kan få svar på i regionens tillgänglighetsdatabas.

GFT har tidigare skrivit om tillgänglighetsdatabasen TD där kommuner, företag och landsting kan rapportera hur det står till med den fysiska tillgängligheten, till exempel om det finns ramp in i lokalen eller om det finns risker för personer med allergier.

Men den 5 juni beslutade Kommittén för rättighetsfrågor att databasen ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder.

Därmed ska alla verksamheter som finns i Västra Götalandsregionen, exempelvis vårdcentraler, muséer eller folkhögskolor, kunna rapportera in hur de jobbar med diskrimineringsfrågor. Invånare kan därefter kolla upp hur till exempel Världskulturmuseet jobbar med hbtq-frågor innan ett besök.

Även kommuner och näringsliv, exempelvis restauranger, turistmål eller äldreomsorg, som använder TD kan rapportera om hur de jobbar med diskrimineringsfrågor.

– Det ska vara klart och tydligt om man kan ta del av en verksamhet, säger Marianne Salén, som leder utvecklingsarbetet med databasen hos Västra Götalandsregionen.

Hon berättar att det till exempel kan rapporteras om verksamheten serverar
halalkött, om det finns tolk, vilka religiösa rum som finns på sjukhus, om det finns något barnperspektiv eller om verksamheten är
hbtq-diplomerad.

– Det kan också vara att rapportera om transpersoners önskemål om könsneutrala omklädningsrum på gym eller könsneutrala toaletter är tillgodosedda – det har stor betydelse för delaktigheten, säger Marianne Salén.

Man kommer under 2014-2015 att utveckla TD så att det därefter blir möjligt att informera om dessa frågor.

Hittills finns ett 70-tal kommuner och organisationer som informerar om fysisk tillgänglighet i TD.

Genom att delta i databasen kan verksamheter göra så att fler kan ta del av verksamhetens aktiviteter, påpekar Marianne Salén.

­– Det är ett konkret verktyg för att se vad som förväntas, hur långt man kommit och vad som behöver göras.

Målet är att man innan 2015 är slut ska ha träffa företrädare för olika grupper och vara klara med vilka aspekter som bör finnas med i databasen.

Fakta: 

De sju diskrimineringsgrunderna

Etnicitet

Religion eller annan trosuppfattning

Kön

Sexuell läggning

Funktionshinder

Ålder

Könsöverskridande identitet eller uttryck

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Patienter vittnar om kränkningar i vården

Förra veckan anmäldes Västra Götalandsregionen för diskriminering av en patient som är transperson. Det är ingen unik händelse. Få anmäler, men GFT har haft kontakt med flera transpersoner som vittnar om kränkningar – och som kräver att alla patienter får ett värdigt bemötande.

Göteborgs Fria

Tågstrejken trappas upp

På tisdagen varslade både Seko om utvidgad tågstrejk och elektrikerförbundet om sympativarsel. Det senare innebär att arbetet med byggnationen av Tanum Shoppingcenter läggs ner.

Skånes Fria

© 2023 Fria.Nu