Göteborgs Fria

Miljöpartist avgår efter sexköp

Han engagerade sig i feministiska frågor och satt som folkvald i kommunfullmäktige, men har nu ertappats med att köpa sex i Rosenlund. Nu avgår Mir Englund Dusim (MP).

Mir Englund Dusim (MP) har suttit som ledamot i kommunfullmäktige, och även i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund. Tidigare har han även varit ledamot i stadsdelsnämnden Centrum och suttit i en referensgrupp för ungdomsfullmäktige. Han har drivit feministiska frågor och är exempelvis en av de personer som stod bakom motionen om att det mediekritiska nätverket Allt är möjligt skulle få 100 000 kronor ur en fond år 2011.

Men den 10 mars i år utfärdades ett strafföreläggande gällande att Englund Dusim hade "skaffat sig en sexuell förbindelse mot ersättning" den 26 februari, enligt strafföreläggandet.

När personer ertappas med att köpa sex används ofta strafförelägganden, istället för åtal och rättegång. Strafförelägganden utfärdas av åklarare och genom att betala anses man godkänna straffet. Mir Englund Dusim ska nu betala totalt 12 000 kronor i böter.

Nu har han både avgått från sin plats i fullmäktige och lämnat partiet, enligt Kia Andreasson (MP), gruppledare för partiets kommunfullmäktigegrupp.

– Han är inte medlem längre och har inga uppdrag. När det här uppdagades pratade vi med vederbörande och det resulterade i att han avgick.

Kia Andreasson säger att hon hade ett samtal med Mir Englund Dusim efteråt och erbjöd honom hjälp.

– Han har en hotbild och en hatbild mot sig på nätet som är otäck. Även om han har gjort något dumt så är han också människa.

Sedan det samtalet har partiet inte längre kontakt med honom, enligt Kia Andreasson.

Vad är Miljöpartiets inställning till de sexköp som sker i Rosenlund och på många andra ställen?

– Att köpa sex är olagligt. Jag har själv suttit i riksdagen och var med och utformade sexköpslagen. Vi ser mycket allvarligt på att man bryter mot lagen över huvud taget, och särskilt inom detta område när det gäller brott mot kvinnor, säger Kia Andreasson.

Vem som kommer att ersätta Mir Englund Dusim i fullmäktige är ännu inte klart.

GFT har sökt honom för en kommentar, utan resultat.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu