• Filmaren Bo Harringer är en av dem som är väldigt missnöjd med stadens nya filmsatsning.
Göteborgs Fria

Filmare missnöjda med ny filmsatsning

10 nya miljoner till filmbranschen i Göteborg, det beslutade kommunstyrelsen om i veckan. Men flera fria filmare är besvikna. Endast en bråkdel går till direkta filmprojekt.

Redan för två år sedan började Göteborgs stad planera hur man skulle bli ”filmstaden Göteborg”. En utredning gjordes som kom fram till en satsning på filmskapande till ett värde av 16 miljoner. På vägen har detta bantats ned till 10 miljoner, en reviderad budget som kommunstyrelsen antog under onsdagen.

Bland annat får Lindholmen science park tre miljoner för att bland annat skapa innovativa projekt knutna till utvecklingen av film och rörlig bild. Business region Göteborg, BRG, och Göteborg & Co får en halv miljon för utvecklandet av en ny filmlots, likt den företagslots som BRG har sedan tidigare. En halv miljon går åt för att administrera projektmedlen. Två miljoner går direkt till filmprojekt och administreras genom kulturnämnden.

Johan Bergström, ordförande i föreningen Filmepidemin, en förening som samlar 10–12 oberoende filmare i Göteborg, kallar stödet "misslyckat" och säger att stadens stora filmsatsning blev stöd till byråkrati.

– När vi läste förslaget från stadsledningskontoret blev vi otroligt häpna. Det som kommunstyrelsen nu klubbat är absurt. En väldigt liten del av den totala summan går till direkta filmprojekt, säger han.

Framförallt är han kritisk till att Lindholmen science park AB får så stor del av medlen.

– Det är en aktör som inte har någon kunskap om film eller har erfarenhet av filmproduktion. Resterande del går i stor utsträckning till administration. Sedan återstår det endast två miljoner som går till filmprojekt, säger han.

I det ursprungliga uppdraget från politikerna stod att förslaget ska tas fram i dialog med stadens filmare. Men Filmepidemin har försökt, men inte fått tillfälle, att föra fram sina åsikter och tankar.

Bo Harringer, filmarbetare i Göteborg och medlem i Filmepidemin, tycker att det är bra att Göteborgs stad äntligen satsar pengar på film, men att satsningen är missriktad.

– Dokumentärfilmen har varit styvmoderligt behandlad i flera år, det här hade varit ett lysande tillfälle att satsa på dokumentärfilm, säger han.

Thomas Martinsson, ordförande i kulturnämnden, tycker att det är tråkigt att det kommer så massiv kritik kring filmstödet från några av stadens filmare.

– Det är synd att den här kritiken kommer. Jag tycker det är för tidigt att utvärdera den här satsningen, det är först nu som beslutet kommit, säger han.

– Med i paketet finns näringslivet och marknadsmässiga tankar, det är ingen hemlighet. Men jag tycker att det är väldigt glädjande att vi får göra den här satsningen på filmen. Huvudfokus tycker jag ändå är på det konstnärliga och på filmskapandet, säger Thomas Martinsson.

Fakta: 

Detta går pengarna till:

Filmlots: 0,5 miljoner, Business region Göteborg

Bidrag till innovativa produktionsbolag mm: 3 miljoner, Lindholmen Science park AB

Administration av medel: 0,5 miljoner, Kulturnämnden

Filmkoordinering: 1,5 miljoner, Kulturnämnden

Ökad filmproduktion i staden: 2,5 miljoner, Film i Väst

Bidrag till projekt inom fri film: 2 miljoner, Kulturnämnden

Totalt: 10 miljoner

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Musikalvrål från vänsterns djup

Musikalfilmen Folkbildningsterror har kallats ett feministiskt uppvaknande bortom graven. Regissören Antiffa beskriver processen.

Göteborgs Fria

Hon ger röst åt panterkvinnor

Unga filmaren Nevline Nnaji belyser dubbelt förtryck av svarta kvinnor i den amerikanska medborgarrättsrörelsen på 60-talet.

Fria Tidningen

Stjärnlaget hotas av nedläggning

Angered United är filmen om fotbollslaget som klättrade i seriesystemet från division fem till division två på kortast möjliga tid. Men trots framgångssagan hotas nu laget av nedläggning.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu